Darko Brkan: Šta dalje?

darko_brkan

1. Proglasiti pobjedu građana i građanki Bosne i Hercegovine

Potrebno je jasno svima reći da je ovo što se desilo, a posebno ostavke 4 kantonalne vlade, kolektivna pobjeda građana i građanki BiH, te da će nakon ovoga svakome ko god bude obnašao vlast u BiH biti jasno da će, ako i pomisli da nastavi stare prakse, mnogo brže i mnogo žešće doživjeti sličnu sudbinu, a plenume, ili neka druga mjesta okupljanja, saradnje i planiranja, se može koristiti kao mjesto za brzo organizovanje svih daljih akcija građana u slučaju da predstavnici vlasti zaborave ovo što se dešava.

2. Okončati sve policijske istrage protestanata

Tražiti obavezno hitno prekidanje svih istraga građana/ki učesnika/ca ovih protesta, ostavke policijskog komesara i potparola MUPa i sl. Vlasti ne smiju progoniti ljude i provoditi policijsku i pravosudnu hajku prema obespravljenim građanima.

3. Formiranje koncentracionih vlada u kantonima

Tražiti od parlamenata u ovim kantonima (a i drugdje, ako je moguće) da sve partije u parlamentima preuzmu odgovornost za situaciju i formiraju koncentracione vlade, gdje će svako imati odgovornost za dio izvršne vlasti prema procentu zastupljenosti u skupštinama. Ovo je bolje od ekspertskih vlada jer na ovaj način partije neće moći da na izborima skinu odgovornost sa sebe, a moraće da rade, te neće moći svaliti odgovornost na građane/ke preko “ekspertskih vlada” koje realno malo mogu napraviti u 5-6 mjeseci do izbora (a i diskutabilan je mehanizam njihovog postavljanja). Naravno, tim vladama treba dati zadatke, koji mogu biti razni, ali ja bih se fokusirao na nešto što je izvodivo u ovih par mjeseci, tipa: ograničavanja primanja u institucijama, kao i u javnim preduzećima, u odnosu na prosječnu platu, ukidanje privilegije “bijelog hljeba”, revizija i ograničavanje svih privilegija predstavnika vlasti u institucijama, a može se govoriti i o revizijama privatizacije, blokiranju daljih zaduženja bilo kakvog tipa, reviziji subvencija različitog tipa i dosta toga (samo treba biti realan jer govorimo o periodu od par mjeseci).

4. “Interna lustracija” unutar političkih partija

Tražiti da do narednih izbora sve partije pročiste sva svoja tijela i liste od svih onih koji su u proteklom vremenu vršili najodgovornije funkcije u vlasti, te postaviti internu lustraciju kao uslov da bi građani/ke prihvatili njihovo učešće u političkom životu kao relevantno i legitimno, te da bi uopšte i razmišljali da im daju glas. I onda na izborima brate fino čistka od svih lica koja su nas smarala prethodnih 20 godina. I bolje i ozbiljnije organizovanje. I čitanje i razumijevanje zakona, kako bi ih popravljali i o njima diskutovali.

Eto, koga interesuje šta mislim.

(balkanist.net)

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic