Idi na sadržaj

Dodjeljeni grantovi organizacijama civilnog društva

Alisa Karović

Grantove za implementaciju šestomjesečnih projekata dobilo je 10 organizacija civilnog društva iz šest zemalja: Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje će se baviti hitnim lokalnim i nacionalnim pitanjima u narednom periodu kako bi se unaprijedili dobro upravljanje i vladavina prava.

Ovi grantovi su dodjeljeni lokalnim organizacijama civilnog društva u okviru projekta ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i institucionalna otvorenost u Jugoistočnoj Evropi, koji provodi Fondacija Metamorphosis iz Makedonije, Westminster Fondacija za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Nagrađene organizacije iz drugog kruga su:

Kosovo

Organizacija “Omladinsko udruženje za ljudska prava” – biće fokusirana na jačanje i podršku lokalnih medija kroz formiranje operativnih mehanizama sa direktnim uticajem na transparentnost i odgovornost lokalnih institucija u opštinama Lipljan i Štimlje. Ovaj projekat će obezbijediti praćenje od strane lokalnih medija o transparentnosti i odgovornosti prema lokalnim institucijama.

Srbija

Organizacija „Dečiji centar Zaječar“, „ZA Media portal“ i „Televizija T1“ će realizovati projekat „Mladi protiv korupcije“ u periodu april-juli 2018. godine. Osnovni cilj projekta je razvoj kulture borbe protiv korupcije, jačanje građanske svijesti i antikorupcijski aktivizam, kroz poboljšanje ličnih kompetencija (znanja, vještina i vrijednosti) 20 učenika srednjih škola koje su im potrebne za širi društveni angažman. Učenici će biti obučeni da prepoznaju i definišu koruptivno ponašanje u svom okruženju, praktično učestvuju u kreiranju upitnika, provode istraživanja i analiziraju rezultate, praktično implementiraju 16 radionica u 2 škole, odaberu teme i napišu scenarije za 5 anti-korupcijskih spotova, te da glume u istim spotovima, a učestvovati će i u debatama i televizijskim emisijama. Antikorupcijski videozapisi, vijesti, izvještaji, snimci i fotografije će se nalaziti na „Za Media portal“, „T1 Televizija“, na FB stranicama „Dječjeg centra“ i „Za Media portal“, u školama i web stranicama zainteresiranih organizacija civilnog društva.

Organizacija “Učitelj neznalica i njegovi komiteti” provodi projekt „Građanska kontrola zapošljavanja u javnom sektoru“ – Cilj projekta je informiranje javnosti o smanjenju radnih prava u javnim institucijama i preduzećima u Srbiji kao rezultat implementacije Zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Cilj projekta je online baza podataka o vrsti zaposlenja u 20 javnih preduzeća i institucija i 10 članaka o kršenju radnih prava.

Makedonija

Organizacija JEF Makedonija implementira projekat “Ništa drugo nije važno? Slučajevi korupcije u zapošljavanju državnih službenika u lokalnim samoupravama u Makedoniji “ koji će se baviti pitanjem nepravilnosti u pogledu zapošljavanja i napredovanja državnih službenika. Nakon toga, implementacija ovog projekta bi: (1) pomogla lokalnim vlastima u povećanju transparentnosti u pogledu zapošljavanja i napredovanja državnih službenika; (2) pomogla saradnji sa državnim institucijama na povećanju praćenja zapošljavanja i napredovanja državnih službenika u lokalnim samoupravama. Provođenjem kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u tri odabrane općine projekat ima za cilj da doprinese dinamičnom i pravednom radnom okruženju u lokalnim samoupravama, gdje se zapošljavanje i napredak državnih službenika obavlja prema zaslugama.

Bosna i Hercegovina

Organizacija Udruženje za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo BUM će provesti projekt “Preglasaj”, stvoren u suradnji sa UNSA Geto (Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista GETO) i Impuls Portalom, zbog nužnosti da se dođe do novih sadržaja na našoj medijskoj i novinarskoj sceni. U našoj zemlji ova godina je izborna godina, a svaka izborna godina je pretrpana beskorisnim informacijama i negativnim kampanjama političkih protivnika. Pravi problemi sa kojima se birači suočavaju još jednom ostaju skriveni ispod površine. Preglasaj je projekat koji će proizvesti tekstualne radove i video izvještaje koji će govoriti o stvarnim problemima sa kojima se mladi susreću i njihovim životima. Sadržaj će kreirati studenti i aktivisti pod vodstvom iskusnih novinara iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Organizacija Udruženje za razvoj medija i civilnog društva i portal Perspektiva.plus provode projekat „Faktograf“. Potreba za ovim projektom je rezultat nedostatka odgovornosti političkih aktera i sve veće prisustvo lažnih informacija i lažnih vijesti. Redovita upotreba nepoštenih kampanja i obmanjujućih obećanja političara u zemlji pomaže im da steknu simpatije birača, ali i predstavlja manipulativnu taktiku koju mediji često ne prozivaju. Prema tome, vijesti se rijetko provjeravaju i obično predstavljaju oblik širenja dezinformacija. S obzirom da ne postoji video format koji se bavi ovom temom, Udruženje za razvoj medija i civilnog društva i Perspektiva.plus su odlučili da kreiraju jedan. Snimit će se miniserija od 5 epizoda kako bi se identificiral obmanjujući narativi u popularnim medijima i politici, mapirala financijska i politička motivacija za njihovo postojanje i kako bi se pronašli ključni akteri u njihovoj produkciji, stoga ovaj projekt ima za cilj da pomogne političkoj odgovornosti da bude ključno očekivanje javnosti u izbornom procesu Bosne i Hercegovine, te da se povećaju očekivanja javnosti prema medijskim platformama u pogledu kvaliteta i pouzdanosti citiranih izvora. Također, cilj je i da se inicijalizuje i pruži početnu publiku za onlajn platformu koja će biti orijentisana isključivo na provjeravanje izvora vijesti i kredibiliteta političara u Bosni i Hercegovini.

Organizacija Centar za politike i upravljanje će sprovesti „Dosljednost budžeta sa reformama“ (Budžet u ogledalu)

Opći cilj ovog projekta je jačanje uloge civilnog društva i medija u predizbornom periodu pružanjem objektivnih informacija o posvećenosti vlasti društveno-ekonomskim reformama. Ovaj opći cilj će biti postignut kroz: zagovaranje fiskalnih politika u skladu sa ciljevima socio-ekonomskih reformi, zagovaranje odgovornosti vlasti u odnosu na raspodjelu javnih sredstava i ciljanje onih u potrebi i dopiranje do građana i njihov interes za socio-ekonomske teme u predizbornom periodu. Konkretne aktivnosti uključuju: istraživanje o konzistentnosti budžeta sa reformama (utvrđivanje najslabijih  tačaka budžeta 2018. koje nisu u skladu sa socio-ekonomskim reformama), kampanja zagovaranja (pisanje analitičkih članaka u partnerstvu sa jednim od vodećih internetskih portala u zemlja – BUKA i upravljanje kampanjom društvenih medija) i događaj tokom vrhunca predizbornih kampanja (informirati građane o važnosti gledanja izvan populističkih tema u socioekonomske politike stranaka koje sudjeluju na izborima).

Crna Gora

NVO Novi poredak implementira „Građani za bolju lokalnu zajednicu“, a to je projekat koji ima za cilj da pruži viši nivo uključenosti građana u proces donošenja politika na lokalnom nivou, kao i da poveća pouzdanost i odgovornost službenika tokom izborne kampanje, kao i tokom cijelog njihovog mandata. Podizanje svijesti građana o važnosti njihovog učešća u funkcioniranju lokalne uprave i procesu donošenja odluka jedan je od ključnih ciljeva ovog projekta, koji je usko povezan sa povećanjem interesa građana za važne teme i probleme na lokalnom nivou, na osnovu njihovih potreba i dobijenih informacija o funkcionisanju opštinske uprave. Takođe, uspostavljanje transparentnog i brzog načina generisanja potreba građana kroz javnu kampanju je jednako važno kao i povećanje nivoa odgovornosti lokalnih zvaničnika u njihovim redovnim i izbornim aktivnostima.

Nadalje, povećanje pouzdanosti i odgovornosti političkih stranaka za njihove akcije tokom izborne kampanje i nakon izbora i uspostavljanje direktne komunikacije između građana i zvaničnika, zasnovano na obostranom interesu za unapređenje lokalne zajednice, i ključno je za postizanje cilja ovog projekta. Konačno, ne manje važna je i promocija važnosti nevladinih organizacija i lokalnih medija u kreiranju politika na lokalnom nivou. Na kraju projekta će biti više informisanih građana o funkcionisanju lokalne samouprave i njenoj nadležnosti i odgovornosti prema zajednici, građani će biti upoznati sa metodama uključivanja u kreiranje politike i funkcionisanju lokalne samouprave, javni službenici će biti svjesni važnosti njihove odgovornosti za vlastite izjave i postupke, ojačati će se direktna komunikacija između građana i službenika i podići javna svijest o važnosti uključivanja lokalnih nevladinih organizacija i medija u funkcionisanje lokalne zajednice.

Organizacija Biciklo.me implementira projekat „Bolji saobraćaj – Bolji grad ” koji ima za cilj da analizira probleme koji se javljaju u Podgorici kao rezultat neadekvatnih i zastarjelih javnih politika koje regulišu saobraćaj. Kroz online, desk i terensko istraživanje pokazat će se kako ti problemi utječu na ljude i prostor u gradu i predložit će se rješenja koja bi mogla poboljšati trenutnu situaciju. Javna rasprava o sadašnjim izazovima i budućim planovima za bolji i efikasniji saobraćajni sistem je značajan dio projekta, koji je zamišljen kao napor da se pomogne lokalnim institucijama u kreiranju bolje prometne politike.

Albanija

Organizacija Institut za socijalni ugovor sprovodi projekat koji ima za cilj da proširi pristup građana na donošenje odluka na općinskom nivou u Albaniji. Cilj ovog projekta je:

(1) Pomoći pet općina da uspostave i /ili poboljšaju svoju transparentnost i mehanizme za interakciju sa građanima; i

(2) Opremiti građane u pet općina sa znanjem i vještinama koje im omogućavaju da se efikasno angažuju u općinama i učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou.