Dodjeljeni grantovi organizacijama civilnog društva

Grantove za implementaciju šestomjesečnih projekata dobilo je 10 organizacija civilnog društva iz šest zemalja: Makedonije, Srbije, Albanije, Kosova, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje će se baviti hitnim lokalnim i nacionalnim pitanjima u narednom periodu kako bi se unaprijedili dobro upravljanje i vladavina prava.

Ovi grantovi su dodjeljeni lokalnim organizacijama civilnog društva u okviru projekta ACTION SEE – Odgovornost, tehnologija i institucionalna otvorenost u Jugoistočnoj Evropi, koji provodi Fondacija Metamorphosis iz Makedonije, Westminster Fondacija za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Nagrađene organizacije iz drugog kruga su:

Kosovo

Organizacija “Omladinsko udruženje za ljudska prava” – biće fokusirana na jačanje i podršku lokalnih medija kroz formiranje operativnih mehanizama sa direktnim uticajem na transparentnost i odgovornost lokalnih institucija u opštinama Lipljan i Štimlje. Ovaj projekat će obezbijediti praćenje od strane lokalnih medija o transparentnosti i odgovornosti prema lokalnim institucijama.

Srbija

Organizacija „Dečiji centar Zaječar“, „ZA Media portal“ i „Televizija T1“ će realizovati projekat „Mladi protiv korupcije“ u periodu april-juli 2018. godine. Osnovni cilj projekta je razvoj kulture borbe protiv korupcije, jačanje građanske svijesti i antikorupcijski aktivizam, kroz poboljšanje ličnih kompetencija (znanja, vještina i vrijednosti) 20 učenika srednjih škola koje su im potrebne za širi društveni angažman. Učenici će biti obučeni da prepoznaju i definišu koruptivno ponašanje u svom okruženju, praktično učestvuju u kreiranju upitnika, provode istraživanja i analiziraju rezultate, praktično implementiraju 16 radionica u 2 škole, odaberu teme i napišu scenarije za 5 anti-korupcijskih spotova, te da glume u istim spotovima, a učestvovati će i u debatama i televizijskim emisijama. Antikorupcijski videozapisi, vijesti, izvještaji, snimci i fotografije će se nalaziti na „Za Media portal“, „T1 Televizija“, na FB stranicama „Dječjeg centra“ i „Za Media portal“, u školama i web stranicama zainteresiranih organizacija civilnog društva.

Organizacija “Učitelj neznalica i njegovi komiteti” provodi projekt „Građanska kontrola zapošljavanja u javnom sektoru“ – Cilj projekta je informiranje javnosti o smanjenju radnih prava u javnim institucijama i preduzećima u Srbiji kao rezultat implementacije Zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Cilj projekta je online baza podataka o vrsti zaposlenja u 20 javnih preduzeća i institucija i 10 članaka o kršenju radnih prava.

Makedonija

Organizacija JEF Makedonija implementira projekat “Ništa drugo nije važno? Slučajevi korupcije u zapošljavanju državnih službenika u lokalnim samoupravama u Makedoniji “ koji će se baviti pitanjem nepravilnosti u pogledu zapošljavanja i napredovanja državnih službenika. Nakon toga, implementacija ovog projekta bi: (1) pomogla lokalnim vlastima u povećanju transparentnosti u pogledu zapošljavanja i napredovanja državnih službenika; (2) pomogla saradnji sa državnim institucijama na povećanju praćenja zapošljavanja i napredovanja državnih službenika u lokalnim samoupravama. Provođenjem kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u tri odabrane općine projekat ima za cilj da doprinese dinamičnom i pravednom radnom okruženju u lokalnim samoupravama, gdje se zapošljavanje i napredak državnih službenika obavlja prema zaslugama.

Bosna i Hercegovina

Organizacija Udruženje za alternativnu muzičku produkciju i izdavaštvo BUM će provesti projekt “Preglasaj”, stvoren u suradnji sa UNSA Geto (Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista GETO) i Impuls Portalom, zbog nužnosti da se dođe do novih sadržaja na našoj medijskoj i novinarskoj sceni. U našoj zemlji ova godina je izborna godina, a svaka izborna godina je pretrpana beskorisnim informacijama i negativnim kampanjama političkih protivnika. Pravi problemi sa kojima se birači suočavaju još jednom ostaju skriveni ispod površine. Preglasaj je projekat koji će proizvesti tekstualne radove i video izvještaje koji će govoriti o stvarnim problemima sa kojima se mladi susreću i njihovim životima. Sadržaj će kreirati studenti i aktivisti pod vodstvom iskusnih novinara iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Organizacija Udruženje za razvoj medija i civilnog društva i portal Perspektiva.plus provode projekat „Faktograf“. Potreba za ovim projektom je rezultat nedostatka odgovornosti političkih aktera i sve veće prisustvo lažnih informacija i lažnih vijesti. Redovita upotreba nepoštenih kampanja i obmanjujućih obećanja političara u zemlji pomaže im da steknu simpatije birača, ali i predstavlja manipulativnu taktiku koju mediji često ne prozivaju. Prema tome, vijesti se rijetko provjeravaju i obično predstavljaju oblik širenja dezinformacija. S obzirom da ne postoji video format koji se bavi ovom temom, Udruženje za razvoj medija i civilnog društva i Perspektiva.plus su odlučili da kreiraju jedan. Snimit će se miniserija od 5 epizoda kako bi se identificiral obmanjujući narativi u popularnim medijima i politici, mapirala financijska i politička motivacija za njihovo postojanje i kako bi se pronašli ključni akteri u njihovoj produkciji, stoga ovaj projekt ima za cilj da pomogne političkoj odgovornosti da bude ključno očekivanje javnosti u izbornom procesu Bosne i Hercegovine, te da se povećaju očekivanja javnosti prema medijskim platformama u pogledu kvaliteta i pouzdanosti citiranih izvora. Također, cilj je i da se inicijalizuje i pruži početnu publiku za onlajn platformu koja će biti orijentisana isključivo na provjeravanje izvora vijesti i kredibiliteta političara u Bosni i Hercegovini.

Organizacija Centar za politike i upravljanje će sprovesti „Dosljednost budžeta sa reformama“ (Budžet u ogledalu)

Opći cilj ovog projekta je jačanje uloge civilnog društva i medija u predizbornom periodu pružanjem objektivnih informacija o posvećenosti vlasti društveno-ekonomskim reformama. Ovaj opći cilj će biti postignut kroz: zagovaranje fiskalnih politika u skladu sa ciljevima socio-ekonomskih reformi, zagovaranje odgovornosti vlasti u odnosu na raspodjelu javnih sredstava i ciljanje onih u potrebi i dopiranje do građana i njihov interes za socio-ekonomske teme u predizbornom periodu. Konkretne aktivnosti uključuju: istraživanje o konzistentnosti budžeta sa reformama (utvrđivanje najslabijih  tačaka budžeta 2018. koje nisu u skladu sa socio-ekonomskim reformama), kampanja zagovaranja (pisanje analitičkih članaka u partnerstvu sa jednim od vodećih internetskih portala u zemlja – BUKA i upravljanje kampanjom društvenih medija) i događaj tokom vrhunca predizbornih kampanja (informirati građane o važnosti gledanja izvan populističkih tema u socioekonomske politike stranaka koje sudjeluju na izborima).

Crna Gora

NVO Novi poredak implementira „Građani za bolju lokalnu zajednicu“, a to je projekat koji ima za cilj da pruži viši nivo uključenosti građana u proces donošenja politika na lokalnom nivou, kao i da poveća pouzdanost i odgovornost službenika tokom izborne kampanje, kao i tokom cijelog njihovog mandata. Podizanje svijesti građana o važnosti njihovog učešća u funkcioniranju lokalne uprave i procesu donošenja odluka jedan je od ključnih ciljeva ovog projekta, koji je usko povezan sa povećanjem interesa građana za važne teme i probleme na lokalnom nivou, na osnovu njihovih potreba i dobijenih informacija o funkcionisanju opštinske uprave. Takođe, uspostavljanje transparentnog i brzog načina generisanja potreba građana kroz javnu kampanju je jednako važno kao i povećanje nivoa odgovornosti lokalnih zvaničnika u njihovim redovnim i izbornim aktivnostima.

Nadalje, povećanje pouzdanosti i odgovornosti političkih stranaka za njihove akcije tokom izborne kampanje i nakon izbora i uspostavljanje direktne komunikacije između građana i zvaničnika, zasnovano na obostranom interesu za unapređenje lokalne zajednice, i ključno je za postizanje cilja ovog projekta. Konačno, ne manje važna je i promocija važnosti nevladinih organizacija i lokalnih medija u kreiranju politika na lokalnom nivou. Na kraju projekta će biti više informisanih građana o funkcionisanju lokalne samouprave i njenoj nadležnosti i odgovornosti prema zajednici, građani će biti upoznati sa metodama uključivanja u kreiranje politike i funkcionisanju lokalne samouprave, javni službenici će biti svjesni važnosti njihove odgovornosti za vlastite izjave i postupke, ojačati će se direktna komunikacija između građana i službenika i podići javna svijest o važnosti uključivanja lokalnih nevladinih organizacija i medija u funkcionisanje lokalne zajednice.

Organizacija Biciklo.me implementira projekat „Bolji saobraćaj – Bolji grad ” koji ima za cilj da analizira probleme koji se javljaju u Podgorici kao rezultat neadekvatnih i zastarjelih javnih politika koje regulišu saobraćaj. Kroz online, desk i terensko istraživanje pokazat će se kako ti problemi utječu na ljude i prostor u gradu i predložit će se rješenja koja bi mogla poboljšati trenutnu situaciju. Javna rasprava o sadašnjim izazovima i budućim planovima za bolji i efikasniji saobraćajni sistem je značajan dio projekta, koji je zamišljen kao napor da se pomogne lokalnim institucijama u kreiranju bolje prometne politike.

Albanija

Organizacija Institut za socijalni ugovor sprovodi projekat koji ima za cilj da proširi pristup građana na donošenje odluka na općinskom nivou u Albaniji. Cilj ovog projekta je:

(1) Pomoći pet općina da uspostave i /ili poboljšaju svoju transparentnost i mehanizme za interakciju sa građanima; i

(2) Opremiti građane u pet općina sa znanjem i vještinama koje im omogućavaju da se efikasno angažuju u općinama i učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou.

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT...

Sofija Tovarovic

Održana je druga radionica ACTION SEE mreže

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic

Sarajevo domaćin panel-diskusije o evoluciji propagandnih narativa o Ukrajini

Povodom godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ured EU u Bosni i Hercegovini organizirali su prošle sedmice u Sarajevu panel-diskusiju pod...

Sofija Tovarovic