Idi na sadržaj

Ekspresni budžet FBiH šest mjeseci nakon izbora

vlada-fbih0Budžet FBiH za 2015. godinu usvojen je po hitnom postupku svega 2 sata i 45 minuta nakon što je u Parlamentu FBiH izabrana nova Vlada ovog entiteta. Ova činjenica, svojevrstan poduhvat, svakako ostavlja prostora za pitanja o zakonitosti ovakvog postupka, s obzirom da je sve ono što je predloženo poslovnikom obavljeno u veoma kratkom vremenskom roku. Tako je u jednom danu izabrana Vlada FBiH, koja je odmah potom održala prvu hitnu sjednicu na kojoj je predložila Budžet, koji je potom uputila u Parlament, čija su oba doma potvrdila ovaj dokument. Sve to je obavljeno od 19:00h do 23:00h posljednjeg martovskog dana.

Vlada FBiH koju čine SDA, HDZ i DF potvrđena je u Parlamentu FBiH 31. marta u 19:00h, da bi odmah po tom održala hitnu sjednicu na kojoj je između 19:00 i 21:00h usvojila Prijedlog Zakona o Budžetu za 2015. godinu.

Potom je u 21:46h, sa 54 glasova za, pet protiv, te 14 suzdržanih, Predstavnički dom većinom glasova usvojio federalni budžet za 2015. godinu u iznosu od 2,3 milijardi KM. Tako je usvajanje budžeta spasilo doslovno pet glasova poslanika SDP-a koji su glasali za, iako se nalaze u opoziciji. Budžet su podržali poslanici iz SDA, HDZ-a BiH, te DF-a. Protiv su bili poslanici iz Naše stranke, a suzdržani su bili poslanici SBB-a, HDZ 1990 i SBiH. Nakon toga, Dom naroda Federalnog parlamenta većinom glasova je u 23:00h podržao federalni budžet za 2015. godinu u iznosu od 2,3 milijarde KM. Kao i u Predstavničkom domu, budžet su podržali delegati koji dolaze iz parlamentarne većine odnosno iz SDA, HDZ-a BiH, te DF-a, kao i delegati iz SDP-a. Za je glasalo 42 delegata, pet je bilo protiv, a četiri suzdržana.

Jasno je da je Vlada bila pod pritiskom blokade finansiranja FBiH, s obzirom da je isticao rok do kada je važila Odluka o privremenom finansiranju, ali u svakom slučaju veoma je interesantno kako su novoformirana Vlada i Parlament FBiH cijelu, inače vrlo komplikovanu proceduru uspjeli provesti  u rekordnom roku. Tim više interesantno je to i iz razloga što je novoformirana Vlada FBiH zbog nesuglasica i međustranačkih trvenja, odgodila održavanje dvije sjednice koje su bile zakazane za kraj aprila.

Usvojeni Budžet za 2015. godinu nešto je manji u odnosu na prethodni, ali u njemu je i pored brojnih ranijih najava ušteda u javnoj potrošnji od strane predstavnika stranaka koje su formirale Vladu, evidentno povećanje, između ostalog, i izdataka za plate i naknade.

Predloženi Budžet FBiH za 2014. godinu je iznosio 2.475.579.841 KM, a predloženi Budžet FBiH za 2015. godinu iznosi 2.334.147.169 KM, što je manje za 141.432.672 KM ili za 6%. Zanimljivo je da su unatoč smanjenju predloženog budžeta određene stavke povećane. Tako se, na primjer, za bruto plaće i naknade zaposlenih planira izdvdojiti 223.487.714 KM, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 4.769.657 KM ili 2,1%, a povećani su i izdaci za materijal, sitni inventar i usluge i to sa 76.505.558 KM na čak 90.382.839 KM, što je povećanje od čak 18%. Tekući transferi fondovima i drugim nivoima vlasti su smanjeni za 47.104.279 KM, što je smanjenje od 5%.

Ako se, sa druge strane, osvrnemo i na samu zakonodavnu proceduru možemo se s pravom zapitati i da li je ovdje Parlament FBiH preskočio redosljed radnji ili su ih proveli do sada neviđenom brzinom.

budzet_timeline2

Naime, Prema Poslovniku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, za usvajanje zakona po hitnom postupku je predviđena mnogo komplikovanija procedura. Npr. u njegovom članu 194. se navodi:

“Kad predsjedavajući Predstavničkog doma primi prijedlog da se zakon donese po hitnom postupku, dostavlja ga nadležnom radnom tijelu da razmotri prijedlog zakona i podnese Predstavničkom domu izvještaj.”

Dakle, Predstavnički dom je u nešto više od sat vremena uspio dobiti obrazloženje zbog čega je Zakon o Budžetu od strane Vlade upućen po hitnoj proceduri (član 193.), dobiti izvještaj nadležnog radnog tijela (član 194.), usvojiti ga i u konačnici ga uputiti u Dom naroda. Sve ovo je urađeno i bez ulaganja dodatnih amandmana na Prijedlog Zakona o Budžetu FBiH.

Svakako i transparentnost cijelog postupka je dovedena u pitanje jer je Budžet usvojen na takav način da jednostavno nije bilo vremena da njegov nacrt prethodno bude komentarisan ili predstavljen javnosti.

“Iako je jasno da je što brže usvajanje Budžeta bio prioritet, imajući u vidu da se proces formiranja vlasti razvukao i da je isticala Odluka o privremenom finansiranju, ipak je način na koji je Budžet usvojen bio veoma netransparentan i ponovo je to urađeno „preko koljena“. U BiH generalno se ne poštuju principi transparentnosti i uključivanja predstavnika javnosti u proces kreiranja budžeta, a to je ovaj put dovedeno do vrhunca zbog neodgovornosti stranaka, kojima su bili bitniji pregovori oko pozicija i fotelja, nego pravovremeno formiranje vlasti i omogućavanje transparentnih procedura pri kreiranju i usvajanju Budžeta. Kako osigurati da Budžet bude prilagođen potrebama građana, ako se o njemu odlučuje u roku od dva sata i mimo konsultacija sa sektorskim partnerima i javnošću? Iako je nesporna bila potreba za njegovim hitnim usvajanjem, opet kažem, da su vladajuće stranke na vrijeme pokrenule proceduru, ne bi se morao po hitnom postupku usvajati i mogla se osigurati široka javna rasprava, koja bi eventualno omogućila i kvalitetniji i prilagođeniji plan budžeta”, rekla je za Istinomjer Ivana Korajlić iz Transparency International-a BiH.

Dakle, ne osporavajući nužnost hitnosti postupka usvajanja Budžeta za 2015. godinu, možemo zaključiti kako je cijeli postupak, proveden da bi se na vrijeme usvojio ovaj dokument od vitalnog značaja, u najmanju ruku diskutabilan, dok o transparentnosti samog postupka uopšte ne možemo ni govoriti. Tako je tek formirana Vlada na svom prvom radnom zadatku već pokazala simptome neodgovornosti koji su bili karakteristični i za prethodne sazive Vlade FBiH.

(Istinomjer.ba)