Evropski koledž u Sarajevu održao panel-diskusiju o dezinformacijama

Evropski koledž, najstariji institut postdiplomskih evropskih studija, osnovan 1949. u Brižu, u Belgiji, u svom kampusu Natolinu, u Varšavi, u akademskoj 2021/22. organizuje jednogodišnji interdisciplinarni master program za 129 studenata/tica koji/e dolaze iz 38 zemalja.

Nastavni plan i program podrazumijeva politiku, pravo, ekonomiju i historiju EU, kao i međunarodne odnose i odnose EU sa susjedima, te uključuje studijska putovanja u ključne evropske i susjedne zemlje.
U drugom semestru, kao suštinski dio akademskog programa, kampus Natolin pripremio je studijsku posjetu zapadnom Balkanu od 2. do 7. maja 2022. Grupa studenata/tica posjetila je Podgoricu, Sarajevo i Beograd. Opšti cilj studijskih putovanja jeste proširenje obima znanja koje se prenosi tradicionalnim akademskim sredstvima. Sveobuhvatna tema ovog akademskog programa jesu pridruživanje balkanskih država EU, dezinformacije i uloga nezapadnih aktera u regionu. 

Panel-diskusija o dezinformacijama na zapadnom Balkanu održana je 4. maja u Sarajevu. 

Urednik i istraživač na platformi Raskrinkavanje Emir Zulejhić učestvovao je na ovoj panel-diskusiji, gdje je grupi od 80 studenata/tica iz različitih zemalja govorio o dezinformacijama i kako se boriti protiv njih.

 

 

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic