Federacija BiH treba dobiti nove zakone o prostornom planiranju i infrastrukturi prostornih podataka

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka u BiH kao i priliku da komuniciraju sa onima koji te odluke i donose. Putem ove stranice može se saznati više o procesu donošenja zakona u BiH i radu zakonodavnih tijela na državnom i entitetskim nivoima; uključiti se u raspravu o prijedlozima zakona koji se nalaze u proceduri; komunicirati sa izabranim parlamentarcima ili pokrenuti peticiju ili inicijativu koja će biti upućena odgovornim.

S tim u vezi, portal javnarasprava.ba provodi kampanju promovisanja zakona  kojima se legislativa Bosne i Hercegovine, na svim nivoima vlasti, usklađuje sa EU legislativom.

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Nacrt Zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine propisi su, koji zbog svoje važnosti, trebaju biti promovisani odnosno biti tema šire javne diskusije o njima.

Okrugli sto na ovu temu, a na koji su pozvane relevantne institucije, zastupnici/ce u Parlamentu Federacije BiH, kao i predstavnici međunarodnih organizacija koje se bave ovom problematikom organizovan je 13. januara ove godine u Sarajevu.

Uvodničarka, i jedna od govornica na jučerašnjem okruglom stolu, bila je Nasiha Pozder, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. O tome koliko su pomenuti zakon i nacrt zakona neusklađeni sa EU legislativom govorio je Rasim Ibrahimagić, program koordinator EU monitoringa/SOC i Denis Čarkadžić, magistar europskih integracija.

Učesnici okruglog stola bili su i zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Nijaz Helez i Miomirka Mila Melank te predstavnici JP Ceste Federacije BiH, Federalnog geodetskog zavoda, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, UNDP i dr.

U toku uvodnih izlaganja prezentovani su i stavovi o tome s kojim problemima se susreće struka kada je upitanju Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Zakon o prostornom uređenju, koji daje mogućnost transparentnog, demokratskog pristupa informacijama i obavezuje da se javnost „pita“ za intervencije u prostoru, biva poništen Zakonom o samoupravi, koji daje mogućnost stavljanja AMANDMANA na svaki planski dokument, ukoliko za to postoji dovoljna većina. A nažalost, najčešće postoji. Primjer iz prakse: tokom izrade planskog dokumenta, opetovano se daju zahtjevi pojedinaca, fizičkih ili pravnih lica, da se planiraju elementi u prostoru, za koje izrađivač smatra da su stručno neopravdani i prostorno nemogući, a o čemu se svaki put i pismeno očituje.

Andrea Pavlović, AABiH, 13.01.2020.

U toku diskusije konstatovano je da bi se “trebalo mijenjati oko 60%” trenutno važećeg Zakona o prostornom planiranju FBiH, odnosno pristupiti izradi novog zakona, a uočen je i niz drugih nedostataka, s naglaskom na nepostojanje planskih dokumenata.

U Federaciji Bosne i Hercegovine područje Infrastrukture prostornih podataka regulisano je Uredbom o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/14), što je također bilo tema tokom diskusije.

Uzimajući u obzir značaj infrastrukture prostornih podataka za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine i proces pristupanja EU, postoji potreba da se i ovo područje reguliše propisom zakonske snage. Naime, kroz Nacrt zakona o infrastrukturi prostornih podataka transponira se Direktiva 2007/2/EC Evropskog parlamenta i Vijeća od 14. marta 2007. godine kojom se uspostavlja Infrastruktura prostornih podataka u EU (INSPIRE). INSPIRE direktiva stupila je na snagu 15. maja 2007. godine i bit će realizovana u različitim fazama, uz obaveznu punu primjenu do 2021. godine.

Navedena Direktiva ima za cilj uspostavljanje infrastrukture prostornih podataka i odnosi se na prostorne podatke koje posjeduju organi uprave i druge pravne osobe. Infrastruktura prostornih podataka treba osigurati čuvanje podataka o prostoru, njihovu dostupnost i održavanje na odgovarajućem nivou, odnosno mogućnost dosljednog kombinovanja prostornih podataka iz raznih izvora širom EU i njihovu razmjenu, mogućnost razmjene prostornih podataka prikupljenih na različitim nivoima javne vlasti, lako pronalaženje raspoloživih podataka, procjenu njihove podobnosti za određenu svrhu i poznavanje važećih uslova za njihovo korištenje. Infrastruktura prostornih podataka podrazumjeva metapodatke, skupove prostornih podataka i servise prostornih podataka, mrežne servise i tehnologije, sporazume o razmjeni, pristupu i upotrebi, kao i mehanizme koordinacije i nadzora, procese i procedure, uspostavljene, vođene ili stavljene na raspolaganje u skladu sa navedenom EU direktivom. Nacrtom zakona također se kreira pravni okvir zа uprаvljаnje i rаzmjenu prostornih informаcijа koji sаdrži prаvilа zа postizаnje tehničke interoperаbilnosti u cilju dijeljenjа podataka u elektronskoj formi između nаdležnih institucijа putem mrežnih servisa.

Učesnici okruglog stola su se usaglasili da su Nacrtom zakona o infrastrukturi prostornih podataka kreirana  osnovna pravila koja se odnose na uspostаvljаnje infrаstrukture prostornih podataka, ali da je potrebna i dalja dorada kako bi se stručni pojmovi koji se koriste u zakonu pojasnili, a s ciljem da ovaj Nacrt bude razumljiv i građanima/kama a ne samo struci. Nakon provedene diskusije doneseni su sljedeći zaključci:

  • Zadužuju se Nasiha Pozder i Nijaz Helez da u formi zastupničkog pitanja traže informaciju od Federalnog ministarstva prostornog uređenja u kojoj je fazi izrada Izmjena i dopuna Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta te do kakvih su zaključka analizom trenutnog Zakona (Sl novine 02/06) došli u pogledu obima očekivanih izmjena i dopuna;
  • Uputiti inicijativu na Dom Naroda FBiH za vraćanje u proceduru i stavljanje na dnevni red Nacrta prostornog plana FBiH 2008-2028.
  • Inicirati uključivanje stručne javnosti u izradu amandmana na Zakon o infrastrukturi prostornih podataka – Nacrt;
  • Insistirati na olakšavanju procesa proglašenja zaštićenih područja, te u tu svrhu organizovati okrugli stol na temu izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata, koji tretiraju ovu oblast.
  • Inicirati uključenje stručne javnosti u procese pokretanja izmjena Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja te izrade neophodnih pravilnika, koji bi pratili izradu, usvajanje i implementaciju prostorno-planske dokumentacije.
  • Insistirati na poštivanju važećih zakona te obaveznom usklađivanju detaljnih, provedbenih prostorno-planskih dokumenata kantona sa onim na federalnom nivou i posebno uskladiti tretman bespravne gradnje i njene legalizacije“.

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

 

Poziv za online radionice radionice “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta...

Amra Hasanović

Poziv za project-based edukacijski program “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta koji je podržan od TechSoup Europe. Project-based edukacijski program...

Amra Hasanović

Monitoring Istinomjera: Vijeće ministara BiH ispunilo samo jedno obećanje za godinu dana mandata

Tokom prve godine svog mandata, Vijeće ministara BiH ispunilo je tek jedno od 198 obećanja partija koje su ga formirale, dok su provođene aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja. U...

Dalio Sijah