Idi na sadržaj

Finansiranje stranaka u BiH: Ozakonjene radnje sa koruptivnim elementima

Finansiranje stranaka u BiH
Finansiranje stranaka u BiH

Političkim partijama u BiH ne odgovara uređena oblast u sistemu kontrole privatnih izvora finansiranja jer na taj način ostvaruju dodatne, ogromne vanbudžetske prihode. Vidljivo je to i iz dokumenata do kojih je došla BUKA

Autor: Almir Terzić

U njima tako stoji da je SDA za svega šest mjeseci prošle godine dobila iznos od 520.291,69 KM od pravnih i fizičkih osoba. Na račun HDZ-a BiH uplppaćen je iznos od 281.133,28 KM, SDP-a 233.566 KM, SBB-a 207.572,16 KM, a Socijalističke partije (SP) 130.058,94 KM.

Novi, sporni Zakon o finansiranju političkih stranaka u BiH koji je na snagu stupio u decembru prošle godine, pokazao je to i izvještaj Službe za reviziju Centralne izborne komisije BiH, trebao je kako bi partije legalizirale svoje donacije, prvenstveno pravnih (firmi i kompanija) i fizičkih osoba i na taj način izbjegnu buduće sankcije CIK-a BiH.

Da je tako najbolje svjedoči podatak kako je samo 39 stranaka za pola godine, u 2012. od donacija pravnih i fizičkih osoba ostvario prihod u svoje kase u iznosu od čak 2.043.601,40 KM.

Naime, jedna od glavnih izmjena Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH i jeste bilo povećanje limita na godišnjem nivou za dotacije pravnih osoba sa 15 prosječnih plaća (oko 12.000 KM) na 50.000 KM, a fizičkih sa osam prosječnih plaća (oko 6.400 KM) na 10.000 KM. Uvedena je i nova kategorija – donacija članova, kojim je dozvoljeno da svojim strankama na godišnjem nivou daju priloge u iznosu do 15.000 KM (uključujući članarinu), a da za to one partije ne snose sankcije.

tibih
TI BiH

Ove izmjene žestoko su kritikovale nevladine organizacije, prvenstveno Transparency International (TI) BiH i Fond otvoreno društvo (FOD) BiH izražavajući bojazan kako će one, ali i cjelokupna rješenja novog zakona biti u funkciji povećanja stepena korupcije u političkim partijama koje su ionako po indeksu percepcije korupcije ubjedljivo na prvom mjestu u BiH.

Upozorenja su stigla i iz Skupine zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Vijeća Evrope, ukazano na smjernice Venecijanske komisije Vijeća Evrope, a reagirao je i Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) Misije OSCE-a, ali sve je zanemareno, i zakonska rješenja su na koncu usvojena.

A, ODIHR Misije OSCE-a je jasno ukazao u svom izvještaju (finansiranje iz privatnih izvora) da “visina priloga od strane jednog donatora može biti ograničena do izvjesnog maksimalnog iznosa, kako bi se rizik od korupcije sveo na najmanju mjeru”.

– Postoji rizik od zaobilaženja ovih ograničenja korištenjem posrednika za obavljanje uplata. Učinkovit nadzor od nadležnih regulatornih agencija jedini je način da se spriječe bilo kakvi pokušaji kršenja ove odredbe. Kako bi se povećala učinkovitost ovakvog nadzora, trebale bi se razmotriti izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka na način na koji bi se banke obavezale da imaju poseban bankovni račun preko kojeg bi stranke stjecale sav novčani prihod i putem kojih bi nadležna tijela mogla kontrolirati i pratiti takav prihod u cijelosti, stoji u prijedlozima Ureda ODIHR-a koja kao i ista GRECO-a nisu uvažena.

A, političkim partijama u BiH ne odgovara uređena oblast u sistemu kontrole privatnih izvora finansiranja jer na taj način ostvaruju dodatne, ogromne vanbudžetske prihode. Vidljivo je to i iz dokumenata do kojih je došla BUKA.

U njima tako stoji da je SDA za svega šest mjeseci prošle godine dobila iznos od 520.291,69 KM od pravnih i fizičkih osoba. Na račun HDZ-a BiH uplaćen je iznos od 281.133,28 KM, SDP-a 233.566 KM, SBB-a 207.572,16 KM, a Socijalističke partije (SP) 130.058,94 KM.

Značajan iznos donacija i priloga od pravnih i fizičkih lica za šest mjeseci prošle godine imao je i DNS 86.200 KM, kao i DNZ 66.551,40 KM, SNSD 59.766,59 KM, Nova socijalistička partija (NSP) 59.190 KM, Stranka za BiH 55.509,81 KM, te Demokratska partija (DP) 48.022 KM.

Na račun Narodne demokratske stranke (NDS) uplaćeno je 31.600 KM donacija pravnih i fizičkih osoba, PDP-a 29.230 KM, Stranke demokratske aktivnosti (a-SDA) 23.868,80 KM, Partije ujedinjenih penzionera (PUP) 23.361 KM, HDZ-a 1990 22.176,89 KM, a BPS-a 21.378,34 KM. GDS-u u istom vremenskom periodu na račun je leglo 12.760 KM takvih donacija i priloga (pravnih i fizičkih osoba), HSP-u 11.172,97 KM, a SDS-u iznos od 10.463 KM.

Manji iznosi doznačeni su uglavnom strankama i partijama sa neznatnim brojem učešća u zakonodavnim tijelima ili onim koje djeluju vanparlamentarno. Tako je za šest mjeseci putem donacija pravnih i fizičkih osoba LDS-u uplaćen iznos od 7.540 KM, stranci Snaga ekonomskog pokreta u BiH 7.314,35 KM, Bosanskohercegovačkoj narodnoj stranci (BNS) 6.161 KM, Kladuškoj stranci privrednog prosperiteta 6.000 KM, SRS dr. Vojislav Šešelj 5.988 KM, Hrvatska čista stranka prava (HČSP) dobila je 5.500 KM, Stranka za Evropsko Sarajevo (SeS) 5.300 KM, Stranka za Olovo 5.000 KM.

Suma od ukupno 4.989,20 KM u šestomjesečnom periodu putem donacija pravnih i fizičkih osoba legla je na račun Hrvatskog pravaškog bloka (HPB), 4.795 KM uplaćeno je za Stranku za narod BiH, 4.000 KM za HSS Stjepana Radića, 2.110 KM Stranku penzionera-umirovljenika (SPU), 2.000 KM Zavičajne socijaldemokrate (ZSD), 1.690 KM Stranku nezavisnih udruženih demokrata, dok je 1.000 KM uplaćeno Komunističkoj partiji.

Simboličan iznos od po 200 KM uplaćen je na račune Vizionarsko demokratske stranke (VDS) i HSP Herceg Bosne, dok je 130 KM dobila Posavska stranka.

Prema nepotpunim podacima (imaju doznačeni samo za fizičke osobe) Narodna stranka Radom za boljitak (NSRB) dobila je donacije u iznosu od 18.442,72 KM.

Služba za reviziju CIK-a BiH evidentirala je i da je 18 političkih partija u prošloj godini, za šest mjeseci dobilo ukupno 78.940,98 KM prihoda od poklona i usluga što ih stranka nije imala obavezu platiti.

Najviše takvih sredstava dobio je SeS 22.060,35 KM, NDS-u je pristigao iznos od 17.521 KM, a stranci Snaga ekonomskog pokreta u BiH dobila je 7.113,15 KM.
PDP-u je uplaćeno sredstava kao poklona vrijednosti 5.605,40 KM, Vizionarsko demokratskoj stranci 5.280 KM, HDZ-u 1990 4.320 KM, NSRB-u 4.200 KM, HSP-u Herceg – Bosne 3.000 KM, a Socijalističkoj partiji 2.500 KM.

HDZ BiH dobio je poklonjenih sredstava u visini od 1.623,27 KM, Nova socijalistička partija 1.490 KM, Novi demokratski pokret 1.200 KM, a SDP iznos od 1.000,01 KM.

Nešto manja sredstva dobio je SRS dr. Vojislav Šešelj 900 KM, Bosanskohercegovačka narodna stranka 630 KM, Ekološki pokret RS 400 KM, Kladuška stranka privrednog prosperitet 77,30 KM i HSS Stjepana Radića svega 20 KM.

Interesantan je i podatak da je osam stranaka iskazalo ukupno 50.344,06 KM ne navodeći konkretan podatak o kojoj vrsti se radi. Najviše takvih prihoda dobila je SDA 17.509,23 KM, potom SDP 14.551,19 KM, SDS 12.050 KM, te NSRB koji je inkasirao 5.780,23 KM. Nešto manje iznose iskazao je HDZ BiH 300 KM, BPS 55,52 KM, a-SDA 41,58 KM, dok je LDS prikazao svega 0,28 KM.

Sve navedeno, odnosno prihodi partija sa raznih osnova najbolji dokaz su zašto se bježi od uvođenja reda u oblast finansiranja političkih stranaka na način kojim bi se za sve uplate i transakcije koristio isključivo jedan bankovni račun.

Jer, prema sadašnjem sistemu prema kojem se prihodi obavljaju na razne načine strankama u BiH stvara mogućnost za veću manipulaciju.

Stoga i ne čudi što se pojmovi korupcija, kriminal i utaje najčešće vežu isključivo za političke partije u BiH.

Primjena novog Zakona o finansiranju političkih stranaka BiH od 2013. godine još više će ih stoga abolirati od odgovornosti, jer se njegovim liberalnijim odredbama ubuduće neće moći sankcionirati bar i simbolično do sada uočavane nepravilnosti i malverzacije.

 

(6yka.com)