Idi na sadržaj

Glasometar: 90% građana/ki za smanjenje plata poslanicima

IMG_4753Aplikaciju „Glasometar“ je, u proteklih dvadesetak dana otkako je pokrenuta, ispunilo preko 12.000 korisnika/ca. Aplikacija „Glasometar“ je na taj način omogućila građanima/kama da vide u kojoj mjeri se njihovo mišljenje o najvažnijim pitanjima u BiH politici slaže sa mišljenjem političkih partija koje pretenduju da budu na vlasti u naredne 4 godine.

Kada gledamo demografiju korisnika/ca, upitnik su popunjavali građani/ke iz većine BiH opština, pri čemu prednjače gradovi i veći centri. Etnička struktura je također šarolika, pa tako među građanima/kama koji su ispunili upitnik ima oko 60% Bošnjaka, 11% Srba, 7% Hrvata, te oko 16% onih koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici/e jednog od tri konstitutivna naroda; a 6% korisnika/ca nije odgovorilo na ovo pitanje. U pogledu obrazovne strukture, većina korisnika/ca ima srednješkolsko ili visokoškolsko obrazovanje.

Građani/ke su pokazali visok stepen slaganja po nekoliko pitanja, te je zanimljivo pogledati šta bi to, prema građanima/kama koji su ispunili aplikaciju, trebali biti prioriteti naredne vlasti.

Ono oko čega se najveći broj korisnika slaže jeste da je potrebno ukinuti ustavnu odredbu koja onemogućava smanjenje plata poslanicima u toku mandata, te je čak 90% korisnika za ukidanje ove ustavne odredbe.  Na još nekoliko pitanja su građani/ke pokazali slaganje u velikom procentu (sva preko 80%). Tako većina ispitanika misli da treba uvesti diferenciranu stopu PDV-a, omogućiti svima liječenje i zdravstvenu njegu na cijeloj teritoriji BiH, oduzeti svu imovinu čije se zakonito porijeklo ne može dokazati, imati EU integracije kao prioritet u svakom slučaju, te ojačati Sud i Tužilaštvo BiH. Isto tako, postoji visoki stepen neslaganja sa time da JMBG broj pokazuje entitetsku pripadnost, te sa mogućnošću stvaranja trećeg entiteta.

Ono što je značajno izdvojiti jeste da su korisnici uglavnom odgovarali na sva pitanja, te je teško izdvojiti ona koja su važnija korisnicima od drugih.

„Glasometar“ će biti aktivan i u preostalom periodu do Opštih/općih izbora, te će i dalje svim potencijalnim glasačima/icama pružati mogućnost da provjere slaganje sa mišljenjima i stavovima političkih partija, te da na taj način što informisanije i spremnije izađu na izbore i ispune svoju građansku dužnost.