Grad Konjic se pridružio platformi Javna rasprava Lokal

Građani i građanke Konjica imaju priliku direktno komunicirati s gradonačelnikom i vijećnicima Gradskog vijeća te iznositi svoje mišljenje o podnesenim inicijativama i odlukama.

Na osnovu Memoranduma o saradnji s Udruženjem građana i građanki “Zašto ne”, kojeg je 18.5.2022. godine potpisao gradonačelnik Osman Ćatić, Grad Konjic postao je jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s čijim predstavnicima građani i građanke mogu direktno komunicirati putem platforme Javna rasprava Lokal

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Cilj je ove platforme informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima grado/načelnika i gradskih/općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu. 

Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima i građankama direktnu komunikaciju s parlamentarcima i parlamentarkama i praćenje aktivnosti i rada zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve s ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama. 

Javna rasprava Lokal je projekat uspostave ovakve platforme na lokalnom nivou. Ova platforma pruža građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad gradske administracije i služi kao alat za otvorenu i transparentnu komunikaciju između grada i građana/ki. Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice gradskog vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl.

Pitanja gradonačelniku Ćatiću, kao i vijećnicima/ama Gradskog vijeća Grada Konjic, možete uputiti korištenjem ovog linka:
https://lokal.javnarasprava.ba/Konjic/Vijecnici 

 

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic