Grad Konjic se pridružio platformi Javna rasprava Lokal

Građani i građanke Konjica imaju priliku direktno komunicirati s gradonačelnikom i vijećnicima Gradskog vijeća te iznositi svoje mišljenje o podnesenim inicijativama i odlukama.

Na osnovu Memoranduma o saradnji s Udruženjem građana i građanki “Zašto ne”, kojeg je 18.5.2022. godine potpisao gradonačelnik Osman Ćatić, Grad Konjic postao je jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s čijim predstavnicima građani i građanke mogu direktno komunicirati putem platforme Javna rasprava Lokal

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Cilj je ove platforme informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima grado/načelnika i gradskih/općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu. 

Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima i građankama direktnu komunikaciju s parlamentarcima i parlamentarkama i praćenje aktivnosti i rada zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve s ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama. 

Javna rasprava Lokal je projekat uspostave ovakve platforme na lokalnom nivou. Ova platforma pruža građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad gradske administracije i služi kao alat za otvorenu i transparentnu komunikaciju između grada i građana/ki. Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice gradskog vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl.

Pitanja gradonačelniku Ćatiću, kao i vijećnicima/ama Gradskog vijeća Grada Konjic, možete uputiti korištenjem ovog linka:
https://lokal.javnarasprava.ba/Konjic/Vijecnici 

 

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Inicijativa R2G4P održala prvi Policy forum i ljetnu školu s fokusom na borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi

U organizaciji Instituta za javne financije iz Zagreba i Centra za studiranje demokratije (CSD) iz Sofije, inicijativa R2G4P (Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform) je 7. juna...

Haris Karabegović