Gradonačelnik Grada Goražda priključio se web platformi Javna Rasprava Lokal

Počev od 15.10.2021. godine, građani/ke će moći postavljati direktna pitanja gradonačelniku Goražda Ernestu Imamoviću. Predstavnice Udruženja građana/ki “Zašto ne” u septembru ove godine su gradonačelniku Imamoviću predstavile web platformu Javna rasprava Lokal

U proteklom periodu većina je i gradskih vijećnika/ca iskazala interes da na ovaj način poboljša komunikaciju sa građanima/kama.

Gradonačelnik Imamović je tokom predizborne kampanje, između ostalog, isticao i da je uspostavljanje odgovorne i progresivne politike u ovom gradu, te poboljšanje komunikacije sa građanima/kama jedan od njegovih ciljeva, te da će njegov mandat obilježiti upravo transparentnost i otvorenost. 

S tim u vezi, pristupanje web platformi Javna rasprava Lokal još je jedan od koraka ka otvaranju prema građanima/kama. 

Udruženje građana “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima gradonačelnika i gradskih vijeća, te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

Podsjećamo, Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja za cilj ima promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou. U prvih šest mjeseci rada, predstavnici/e ovog projekta uspostavili su saradnju sa četiri općine – Travnik, Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo i Novo SarajevoGradom Sarajevom.  Od aprila do danas, korisnici/e platforme postavili su gotovo 400 pitanja lokalnim vlastima. 

Direktna pitanja gradonačelniku možete postaviti ovdje – Grad Goražde.  

Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice gradskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi s gradonačelnikom grada, gradskim vijećem i drugim značajnim akterima za grad. Konačno, korisnici/e platforme su u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da gradonačelniku i gradskom vijeću postavljaju direktna pitanja. Ovaj projekat pokrenut je s ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti, te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati s tim šta grad radi, a ova platforma im omogućava pregledniji uvid u rad gradonačelnika i vijećnika/ca.

Dodatno, Javna rasprava Lokal je poziv svim općinama i gradovima da povećaju otvorenost i javnost svoga rada, s obzirom na to da, prema dosadašnjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina mora učiniti dodatne napore na ovom polju ako želi postati članica Evropske unije. S druge strane, od ove platforme korist će imati i sam grad (gradonačelnik i vijećnici/e), jer može djelovati brže i na način na koji to građani/ke žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

Podsjećamo, svoja pitanja gradonačelniku možete postaviti ovdje.

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic