Idi na sadržaj

Gradonačelnik Grada Goražda priključio se web platformi Javna Rasprava Lokal

Admin

Počev od 15.10.2021. godine, građani/ke će moći postavljati direktna pitanja gradonačelniku Goražda Ernestu Imamoviću. Predstavnice Udruženja građana/ki “Zašto ne” u septembru ove godine su gradonačelniku Imamoviću predstavile web platformu Javna rasprava Lokal

U proteklom periodu većina je i gradskih vijećnika/ca iskazala interes da na ovaj način poboljša komunikaciju sa građanima/kama.

Gradonačelnik Imamović je tokom predizborne kampanje, između ostalog, isticao i da je uspostavljanje odgovorne i progresivne politike u ovom gradu, te poboljšanje komunikacije sa građanima/kama jedan od njegovih ciljeva, te da će njegov mandat obilježiti upravo transparentnost i otvorenost. 

S tim u vezi, pristupanje web platformi Javna rasprava Lokal još je jedan od koraka ka otvaranju prema građanima/kama. 

Udruženje građana “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima gradonačelnika i gradskih vijeća, te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

Podsjećamo, Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja za cilj ima promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou. U prvih šest mjeseci rada, predstavnici/e ovog projekta uspostavili su saradnju sa četiri općine – Travnik, Stari Grad Sarajevo, Centar Sarajevo i Novo SarajevoGradom Sarajevom.  Od aprila do danas, korisnici/e platforme postavili su gotovo 400 pitanja lokalnim vlastima. 

Direktna pitanja gradonačelniku možete postaviti ovdje – Grad Goražde.  

Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice gradskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi s gradonačelnikom grada, gradskim vijećem i drugim značajnim akterima za grad. Konačno, korisnici/e platforme su u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da gradonačelniku i gradskom vijeću postavljaju direktna pitanja. Ovaj projekat pokrenut je s ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti, te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati s tim šta grad radi, a ova platforma im omogućava pregledniji uvid u rad gradonačelnika i vijećnika/ca.

Dodatno, Javna rasprava Lokal je poziv svim općinama i gradovima da povećaju otvorenost i javnost svoga rada, s obzirom na to da, prema dosadašnjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina mora učiniti dodatne napore na ovom polju ako želi postati članica Evropske unije. S druge strane, od ove platforme korist će imati i sam grad (gradonačelnik i vijećnici/e), jer može djelovati brže i na način na koji to građani/ke žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

Podsjećamo, svoja pitanja gradonačelniku možete postaviti ovdje.