Idi na sadržaj

Igralište na Dobrinji: Od predizborne kampanje do nenadležnosti nakon tragedije

seČetvrtog oktobra, na dobrinjskom igralištu kraj osnovne škole “Skender Kulenović”, poginuo je dvanaestogodišnji Salih Pačariz, kada se na njega srušila stativa fudbalskog gola. Tragična smrt dječaka potresla je javnost, ali i pokrenula javnu diskusiju o odgovornosti za bezbjednost djece na javnim površinama.

Nažalost, i pored toga što se teško može zamisliti strašniji povod za pokretanje takve rasprave, ona je do sada bila izuzetno mučna, uz salve optužbi za politiziranje tragičnog slučaja, prebacivanje odgovornosti, licitiranje nadležnostima i propisima i senzacionalističko medijsko izvještavanje o tragediji koja je zadesila porodicu i prijatelje nastradalog djeteta.

Javnost se u toj raspravi podijelila na one koji za tragediju drže odgovonim općinu Novi grad Sarajevo i njenog načelnika Semira Efendića, i one koji sve takve stavove odbacuju kao “političko i medijsko lešinarenje” nad pogibijom dvanaestogodišnjeg dječaka.

Ključne teme u proteklih nekoliko dana bila su pitanja nadležnosti za sigurnost i stanje opreme na igralištu; da li je igralište u vlasništvu općine i pod upravom Javnog preduzeća “Lokom” koje je opština osnovala, ilte i je za njega odgovoran Kanton Sarajevo i njegove institucije i javna preduzeća. Sudeći po dosadašnjim javnim istupima predstavnika/ca navedenih institucija – niko od njih nema ama baš nikakve veze sa stanjem igrališta u ulici Mustafe Kamerića na Dobrinji.

Šta su, dakle, činjenice u vezi sa nadležnostima nad ovim igralištem i kakva je hronologija javnih očitovanja institucija i zvaničnika o pogibiji dječaka na Dobrinji?

Ko je nadležan…

Načelnik općine, Semir Efendić, nije se nakon tragedije lično oglasio o ovom slučaju sve dok ga na odgovornost nije pozvala zastupnica Naše stranke u KS Sabina Ćudić. No, dan nakon pogibije Saliha Pačariza, na web stranici općine Novi grad pojavilo se Saopćenje za javnost, u kome je navedeno da je igralište u ulici Mustafe Kamerića javna površina koju je općina “imala namjeru dati u nadležnost općinskog preduzeća “Lokom”, koje upravlja sportskim objektima u vlasništvu Općine, međutim to formalno pravno nije bilo moguće provesti, obzirom da se radi o javnoj površini, a čije održavanje prema Članu 7 Zakona o komunalnim djelatnostima obezbjeđuje Kanton”.

Saopćenje je potpisala “Press služba općine” – koja zapravo i nije općinska služba u smislu posebne organizacione jedinice unutar općine Novi Grad. Radi se o službi kabineta općinskog načelnika, koja, između ostalog, vrši “poslove informisanja”, te u svom sastavu ima i osobu za “press”, to jest kontakt sa medijima.

O nenadležnosti “Lokoma” istog dana se očitovao i direktor ovog preduzeća, Ramiz Duraković, koji je izjavio da “Lokom” samo povremeno čisti igrališta na teritoriji općine iako to nije njihova nadležnost:

„Mi to igralište, kao i sva ostala igrališta na prostoru općine Novi Grad, s vremena na vrijeme čistimo, higijenu održavamo. To čak nije naša nadležnost, nego naša dobra volja da s vremena na vrijeme, uz saglasnost Općine, čistimo igrališta, parkinge, zelene površine, kad zakažu komunalna javna preduzeća iz Kantona Sarajevo“

(Source.ba, 5.10.2015.)

Kantonalno javno preduzeće “Park” se, međutim, također proglasilo nenadležnim. Glasnogovornica “Parka” Aldijana Hamza izjavila je 5.10.2015. da se igralište na Dobrinji ne nalazi među 135 igrališta u KS kojima upravlja ovo preduzeće.

U međusobnom prebacivanju odgovornosti, spomenut je, zatim, i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, i to od strane pomoćnika načelnika Općine Novi Grad za obrazovanje, kulturu i sport, Elvira Resića:

„Mi apsolutno ne upravljamo njim. Tragedija se jeste desila, ali negiramo bilo kakvu vezu s igralištem i samim golom, osim teritorijalnog. Kompletno igralište je u nadležnosti Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo“, izjavio je Resić.

Iz Zavoda za izgradnju KS potom je stigao zahtjev da općina Novi Grad demantuje izjave pomoćnika načelnika, te izjava da Zavod nikada nije provodio nikakve aktivnosti, niti ima ovlaštenja za upravljanje igralištima i sportskim terenima.

Sve su ove tvrdnje izrečene dan nakon pogibije Saliha Pačariza. Općinski načelnik Semir Efendić sutradan je, u odgovoru na izjavu Sabine Ćudić, ponovio navode iz saopćenja svog kabineta:

“Znaju li da u Zakonu o komunalnim djelatnostima je to stvar koju treba raditi Kanton i smatraju li da je to što je Lokom, kao općinsko preduzeće, pokušao da upravlja tim igralištem, koje se nalazi na javnoj površini, i zaštiti ga nije uspio zbog neprekidne devastacije koja se dešavala”

(TV N1, 6.10.2015.)

Činjenice:

Iako se sportska igrališta kao takva ne spominju u Zakonu o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo, Član 7. ovog zakona navodi da je Kanton nadležan za održavanje javnih površina,  u koje spadaju i “površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru”, kako je to definisano Članom 4.

Međutim, Član 8. istog zakona navodi da Kanton može posebnim propisom povjeriti Gradu i općinama u cijelosti ili djelimično obezbjeđivanje i obavljanje komunalnih djelatnosti iz člana 7.  

Zakon dalje propisuje da komunalne djelatnosti mogu obavljati javna preduzeća komunalnih djelatnosti, kao i privredna društva, pod uslovom da su registrovani za obavljanje komunalnih djelatnosti, da posjeduju odgovarajuću opremu i sredstva, raspolažu odgovarajućim stručnim kadrovima, itd.  Pored toga, u Članu 11. stoji da Jednu komunalnu djelatnost, ako za to postoje tehnološki i ekonomski uslovi, istovremeno može obavljati više subjekata koji djeluju posredstvom različitih statusnih i ugovornih oblika, uz saglasnost Kantona, odnosno Grada, odnosno općina u okviru utvrđenih nadležnosti u čl. 7., 8. i 9. ovog zakona i koordinaciju ministarstva nadležnog za komunalne djelatnosti Kantona, odnosno gradskih i općinskih sluţbi za komunalne djelatnosti.(…).

Nijedna institucija niti preduzeće čiji su se predstavnici/e oglašavali o (ne)nadležnosti nije, međutim, ponudila nikakav dokaz javnosti o tome da li je ikada formalno uspostavljen odnos između kantona i općine u pogledu upravljanja sportskim igralištem, to jest “javnom površinom za rekreaciju” na Dobrinji.

Nije to učinila ni kantonalna vlada, koja je cijeli slučaj ignorisala, baveći se, da ironija bude veća  – Dječijom nedjeljom, koja je svečano otvorena 5.10.2015. Na otvaranju su se mogle čuti izjave poput one da „Vlada čini sve kako bi unaprijedila društvenu brigu prema djeci te ojačala odgovornosti svih subjekata koja se brine o djeci” (ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović), te da se “briga o statusu porodice treba voditi sistemski te da je sajam prilika da vladin i nevladin sektor i građani razgovaraju o problemima u sistemu” (premijer KS Elmedin Konaković)

No, vratimo li se pitanju nadležnosti, može se zaključiti da Zakon o komunalnim djelatnostima daje mogućnost i kantonu i Gradu i općini da se bavi održavanjem sportskih igrališta u kantonu. Nakon što je izjavio da je sporno igralište bilo u nadležnosti kantona, općinski načelnik Semir Efendić na svom je Facebook profilu objavio status u kom je odstupio od ove tvrdnje, napisavši umjesto toga da su problem u ovom slučaju zapravo podijeljene nadležnosti zbog kojih, između ostalog, izostaje efikasno održavanje javnih površina.

 …I ko je kriv?

Iako se može govoriti o problemu sa definiranjem nadležnosti, iz ponašanja organa općine Novi Grad nakon tragičnog događaja jasno se vidi da to nije bio ključni problem u održavanju ovog igrališta.

Da li je Kanton Sarajevo ikada izdao zvanični propis kojim je općini povjerio upravljanje ovim igralištem jedno je pitanje. Sasvim je drugo činjenica da je općina takve djelatnosti de facto vršila preko preduzeća “Lokom”. I sve dok se nije dogodio smrtni slučaj. bila je prilično ponosna na njih – a aktivnosti na uređenju igrališta isticao je i načelnik Semir Efendić, ali i općinski odbor SDA, stranke čiji je Efendić član.

Još u julu 2013. godine, načelnik Semir Efendić je najavio da će na ovom igralištu biti postavljena vještačka trava:

Također, jedno igralište kod osnovne škole Skender Kulenović na Dobrinji, tamo će biti urađena vještačka trava u toku ove godine, vrlo brzo, u naredna dva mjeseca najdalje će taj posao biti završen. Tako da, evo, imamo kada su u pitanju igrališta aktivnosti koje su poprilično izvjesne i čija realizacija je u toku.

U januaru 2014, općina je na svojoj stranici objavila pregled aktivnosti vezanih za izgradnju i investicije na teritoriji općine, u kome je stajalo sljedeće:

Uposlenici Službe za investicije, komunalnu infrastrukturu i stambene poslove  su pripremili neophodnu dokumentaciju za izvođenje radova na ugradnji sportske podloge od umjetne trave i sanaciju postojeće ograde na otvorenom igralištu u ulici Mustafe Kamerića u naselju Dobrinja. Nakon provedene procedure javne nabavke zaključen je ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Radovi na ovom projektu će započeti sticajem povoljnih vremenskih uslova, odnosno početkom građevinske sezone.”

Kako se može vidjeti, nikakvih nedoumica oko nadležnosti i formalno pravnih pitanja u tom trenutku nije bilo, čak je i istaknuto da je ugovor zaključen sa “najpovoljnijim ponuđačem” nakon procedure javne nabavke – koja se svakako ne bi smjela desiti da je općina bila nenadležna za ovakve aktivnosti.

U maju iste godine, općina je objavila da “realizira projekt rekonstrukcije i uređenja sportskog igrališta u ulici Mustafe Kamerića u naselju Dobrinja gdje se privode kraju radovi na postavljanju umjetne trave vrhunske kvalitete.”

Pored postavljanja umjetne podloge, eksplicitno je najavljeno da će se teren “moći koristiti za fudbal, uređena je sanacija postojeće ograde i zaštitne mreže, a u narednom periodu bit će završeno postavljanje umjetne trave i golova. Završetkom ovog igrališta naselje Dobrinja bit će upotpunjeno novim sportskim sadržajima.

Igralište će biti dato na upravljanje javnom preduzeću „Lokom“, a građanima će biti omogućeni i slobodni termini korištenja terena.”

Ovo saopćenje, naslovljeno “Dobrinja dobija prvo sportsko igralište sa umjetnom travom” uklonjeno je sa stranice općine nakon vijesti o pogibiji Saliha Pačariza, a potom vraćeno kada je portal Radio Sarajevo objavio da je opština “uklonila tragove” o tome da igralištem upravlja firma koja je u njenom vlasništvu, iz kojih se vidi da je u planu bilo postavljanje novih golova.

U međuvremenu se pojavio i dokument koji potvrđuje da je “Lokom” preuzeo upravljanje ovim igralištemnajkasnije u junu 2014. godine, koji je potpisao direktor ovog preduzeća. U dokumentu, odgovarajući na pitanje općinskog vijećnika Vernesa Ćosića, Duraković navodi da je “Lokom” angažovao zaposlenika koji obezbjeđuje sigurnost igrališta i djece. Suočen sa ovim dokazom, Duraković je 5.10.2015. izjavio:

“S Općinom Novi Grad nismo se mogli dogovoriti oko finansiranja, stoga su svi planovi oko našeg upravljanja propali. Mi povremeno odemo na to igralište i očistimo ga od smeća, uredimo travnjak i slično”.

Duraković je tada izjavio i da je njegovo preduzeće nadležno za održavanje “sportskih objekata, poput dvorana, stadiona „Otoka“, te jednog parkinga”.

Uvid u budžet općine, međutim, govori drugačije. U protekle četiri godine, za “Lokom” je budžetom Općine Novi Grad bilo predviđeno izdvajanje za mnoge druge djelatnosti, u ukupnom iznosu od 1.684.000 KM.

ff

Poslovanjem ovog preduzeća pohvalio se i načelnik Semir Efendić, koji ga je u aprilu 2014. istakao kao “primjer domaćinskog poslovanja”.

Kako je od ponosa općine Novi Grad preduzeće “Lokom” došlo do “propalih planova zbog nemogućnosti dogovora oko finansiranja”, ostaje nejasno, tim prije što se općinski načelnik i nakon ovoga još nekoliko puta osvrnuo na uspjehe “Lokoma”, ali i na samo igralište kraj OŠ “Skender Kulenović”.

Na polugodišnjoj press konferenciji u julu 2014. godine tako je ponovljeno da je Dobrinja dobila  prvo igralište sa umjetnom travom u ulici Mustafe Kamerića.

 

Nadležnosti i predizborna kampanja

Načelnik Novog grada je i krajem septembra 2014. godine još uvijek bio zadovoljan onim što je “Lokom” uradio na igralištu – iako novi golovi nikada nisu bili postavljeni, kako je to najavljeno u maju iste godine. Štaviše, napredizbornom skupu SDA Novi Grad na Dobrinji 24.9.2014., Efendić je ponovo istakao da je Dobrinja dobila novo igralište sa umjetnom travom, kao jednu od značajnih stvari koje je općina uradila:

“…Puno drugih sitnih projekata kada se tiče saobraćajnica, ležećih policajaca… Urađeno je ovde igralište sa umjetnom travom, u Mustafe Kamerića, neposredno u blizini ove dvorane, ali evo da dalje ne nabrajam, ima tih stvari koje ljudi mogu da vide i mislim da su značajne.”

(Predizborni skup SDA Novi Grad na Dobrinji 24.9.2014, 5:12)

ff

Hvalospjevi “Lokomu” mogli su se čuti i na 26. sjednici Općinskog Vijeća Novi Grad , održanoj u aprilu ove godine, kada je razmatran i usvojen izvještaj o poslovanju JP „Lokom“ za 2014. godinu. Na sjednici je rečeno da je Lokom zabilježio pozitivno poslovanje, pa čak uspio i da uštedi novac od opštinskog granta. „Zahvaljujući ovakvom načinu rada i stabilizacijom poslovanja, ovo preduzeće može da bude dobar mehanizam da se neki problemi najveće lokalne zajednice u BiH rješavaju kako bi se poboljšali uslovi življenja naših građana“, bio je jedan od zaključaka sjednice.

Ponovo, nigdje ni traga od nerazumijevanja, problema sa finansiranjem ili nadležnostima, koji su se odjednom pojavili kao glavno opravdanje za zapušteno igralište nakon što je na njemu stradao dvanaestogodišnji dječak.

U oči naročito upadaju nedosljednosti u izjavama koje se odnose na stanje ovog igrališta. Dok je sa jedne strane direktor “Lokoma” ustvrdio da se nije mogao dogovoriti sa općinom oko finansiranja, a zvaničnici općine da je problem bio u nepostojanju nadležnosti za upravljanje javnom površinom čak i nakon što je općina sklopila ugovor upravo za tu djelatnost, često se ponavljao i “argument” o zastarjelosti mobilijara i neodgovornim građanima koji su opetovano devastirali igralište, pa čak i “spriječili” Lokom da ga održava.

U saopćenju kabineta općinskog načelnika, čiji je jasan cilj bio da se ogradi od nesreće koja se dogodila, istaknuto je “da je navedeno igralište izgrađeno 80-tih godina kada i naselje Dobrinja i da je to javna površina u sklopu naselja”, te da su u svim sportskim objektima u vlasništvu općine “postavljeni golovi koji nisu fiksirani i koji se pomjeraju po potrebama, a sigurnost korisnika ovakvog mobilijara zavisi od načina njegove upotrebe”.

Zastarjelost opreme i nenadležnost općine ponovo je istakao pomoćnik načelnika Elvir Resić, izjavivši da je za bezbjednost na igralištu zapravo odgovoran onaj ko ga je izgradio – prije 30 godina:

“Kada imate igralište koje je staro recimo 30 godina. Tada, ko je prije 30 godina davao dozvolu, ja to ne znam. Općina novi grad nije imala zahtjev, obavezu da daje bilo kakva akta kojima se garantuje sigurnost”.

Općinski načelnik je, pak, ustvrdio da ni pričvršćivanje golova ne bi bilo garant sigurnosti djece na igralištu:

“Međutim, i u slučaju da se pokretni golovi pričvrste, to neće značiti da će oni tako i ostati, jer se stalno dešavaju devastacije. U tom smislu, rješavanju ovog problema trebalo bi se pristupiti na način da se pokuša naći mogućnost postavljanja sigurnijeg mobilijara”

(Faktor.ba, 8.10.2015.)

Gol koji je usmrtio Saliha Pačariza jeste bio star i oštećen, i nedostajala mu je jedna od unutrašnjih stativa. Općina Novi Grad najavila je da će stare golove zamijeniti novim, što nije učinila. Umjesto toga, i općina i javno preduzeće koje je u njenom vlasništvu, odustali su od opremanja igrališta nakon postavljanja vještačke podloge i ograde.

Odgovornost za loše stanje igrališta prebačena je na građane i u izjavi općinskog načelnika da “Lokom” nije imao legitimitet da održava igralište “zbog građana koji žive u neposrednoj blizini, koji su rekli da je to njihovo igralište koje im je uvijek bilo slobodno i koje su mogli koristiti neprekidno.”

Ponovo, ove se izjave nikako ne mogu povezati sa prošlogodišnjom najavom same općine da će postaviti nove golove i omogućiti građanima slobodne termine korištenja terena nakon što “Lokom” postavi ogradu i vještačku podlogu. Prije godinu dana, ni općina ni “Lokom” nisu imali nikakvih sumnji oko toga da li mogu, smiju i imaju li nadležnosti da zastarjelo igralište dovedu u upotrebljivo stanje i bez rezerve su obećavali stanovnicima Dobrinje “nove sportske sadržaje” na kojima će njihova djeca biti bezbjedna.

Ovu je izjavu Efendić dao prilikom održavanja polugodišnje press-konferencije općine Novi Grad, a snimak konferencije na svoj Youtube kanal postavio je Općinski odbor SDA Novi Grad Sarajevo, 1.7.2013.