Idi na sadržaj

Inicijativa organizacija civilnog društva: Zahtijevamo od svih partija čiste liste i odgovorne programe

bosna_glasanjeOrganizacije civilnog društva u BiH ovim putem žele da izraze svoje nezadovoljstvo radom političkih partija koje participiraju u vlasti u BiH, kao i njihovih predstavnika/ca u vlasti na svim nivoima. Budući da je ostalo tek nešto više od tri mjeseca do izbora, a partije kandidatske liste moraju predati u narednom periodu, smatramo da je vrijeme za odgovornost. Smatramo da je neophodno da političke partije u BiH temeljno promjene svoj odnos prema građanima i građankama, te da pokažu odgovornost u okviru izbornog procesa, prvenstveno kroz proces kandidiranja kandidata i kandidatkinja za izborne liste i druge funkcije koje proizlaze iz izbornog procesa.

Imajući u vidu:

–          Da ispitivanja javnog mnijenja, kao i svi drugi relevantni pokazatelji, govore kako su građani i građanke BiH izrazito nezadovoljni/e radom političkih partija, te da predstavnici/e partija uživaju jako nizak stepen povjerenja građana/ki;

–          Da se učinak vlasti u mandatu 2010. – 2014. u ovom trenutku može karakterisati jedino kao minimalan;

–          Da su svi ekonomski, socijalni, razvojni i drugi pokazatelji veoma loši;

–          Da je velika većina obećanja datih biračima prije ovog mandata neispunjena;

–          Da su vlast tokom ovoga mandata potresale stalne afere i međustranačke krize;

–          Da je u prethodnom mandatu veliki broj partija uzeo učešće u vlasti, te da su sve one odgovorne za trenutno stanje;

–          Da su građani i građanke u ovom mandatu više puta pokazali ogromno nezadovoljstvo vladajućim strukturama, što je kulminiralo februarskim protestima i smjenom četiri kantonalne vlade;

Organizacije civilnog društva zahtijevaju od političkih partija koje se kandidiraju na predstojećim izborima:

–          Da na izborne liste stave kandidate i kandidatkinje koji nisu iznevjerili povjerenje građana/ki u prethodnom mandatu;

–          Da promoviraju uključivanje novih kandidata i kandidatkinja, koji nemaju breme neuspjeha i neodgovornosti;

–          Da se ozbiljno i suštinski posvete uključivanju mladih i žena u rad partija, te njihovim učešćem na izbornim listama;

–          Da biračima pravovremeno ponude kvalitetne, realistične i jasne predizborne programe sa jasno ostvarivim ciljevima;

–          Da i one i njihovi kandidati budu potpuno transparentni, a posebno u pogledu deklarisanja svoje imovine, kao i finansiranja predizbornih kampanja.

Organizacije civilnog društva okupljene oko ove inicijative će u narednom periodu analizirati izborne liste kandidata političkih partija za predstojeće Opšte izbore, te će potencijalnim biračima/cama ponuditi analize koje će pokazati koliko su partije poštovale postavljene zahtjeve, konkretno:

–          Koliko su partije ponudile novih kandidata i kandidatkinja na listama

–          Koliko političkih partija ima kvalitetne, realistične i jasne predizborne programe

–          Dosijee kandidata i kandidatkinja koji su učestvovali u vlasti u prethodnim mandatima, sa jasnim indikatorima pomoću kojih će birači/ce moći procijeniti da li ti kandidati i kandidatkinje zaslužuju njihovo povjerenje.

Na kraju, organizacije civilnog društva će ponuditi rangiranje političkih partija po zadatim indikatorima, te na taj način omogućiti potencijalnim biračima informacije koje će im pomoći da lakše naprave svoj izbor na predstojećim izborima.

Organizacije civilnog društva će, u periodu do Opštih/Općih izbora 12. oktobra/listopada, predstaviti rezultate ove inicijative što većem broju potencijalnih glasača/ica u BiH i na taj način im pomoći u donošenju odluke o izboru onih partija i kandidata/kinja koji imaju najviše jasno pokazanog interesa i želje da rade za njihovu dobrobit.

ACIPS
Centar za infromativnu dekontaminaciju mladih – Buka
Centar za političke studije
Dokukino
Fondacija CURE
Fondacija Ekipa
Fondacija za kreativni razvoj
Institut za mlade KULT
OKC Abrašević
Omladinski pokret Revolt
Oštra nula
Sarajevski otvoreni centar
Transparency International BiH
UG Zašto ne
UNSA Geto
Žene Ženama