Idi na sadržaj

Istinomjer analiza: Načelnici 12 općina i gradova u BiH za dvije godine ispunili 16% obećanja

Alisa Karović

Načelnici 12 općina i gradova koji su obuhvaćeni Istinomjerovim istraživanjem ispunjenosti predizbornih obećanja na lokalnom nivou u mandatu od 2016. do 2020. godine, na polovini mandata ukupno su ispunili 120 od 738, odnosno blizu 16% datih obećanja. Ova brojka pokazuje da je i u aktuelnom mandatu lokalna vlast mnogo konkretnija u davanju obećanja, ali i ažurnija u njihovom ispunjavanju. Tome svjedoči i veliki broj obećanja na kojima je rad započet ili se nalazi “u progresu”, a njihov broj u analiziranim općinama i gradovima iznosi čak 49% ili njih 364.  

Najveći broj obećanja na polovini mandata ispunio je gradonačelnik općine Stari grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić, njih 54 od ukupno 123, odnosno 43%. Za još pet njegovih obećanja data je ocjena “u progresu”. Najveći broj obećanja načelnika općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahima Hadžibajrića odnosi na infrastrukturne projekte, a neka od ispunjenih obećanja su izgradnja sportskog terena Bijela bašća kao i rekonstrukcija značajnijih saobraćajnica unutar te općine, kao što su Logavina i Safvet bega Bašagića.

I gradonačelnik Trebinja, Luka Petrović našao se među načelnicima sa većim uspjehom nakon dvije godine, ali treba napomenuti da je on odustao od mandata nakon oktobarskih Općih izbora na kojima je bio kandidat SNSD-a za NSRS. Međutim, Petrović od mandata nije odustao kako bi preuzeo poslaničku funkciju, nego je preuzeo dužnost v.d. generalnog direktora “Elektroprivrede Republike Srpske”. Istinomjer je za Petrovićeva obećanja iz 2016. godine tako dao finalne ocjene. Od ukupno 79 obećanja iz programa Luke Petrovića, tokom dvije prethodne godine mandata ispunjeno je njih 20, odnosno 25,3%. Osim toga 11 obećanja je ispunjeno većim dijelom, a djelimično njih 11. Od projekata na kojima je rađeno u prve dvije godine mandata svakako treba izdvojiti reorganizaciju gradske uprave.

Gradonačelnik Širokog Brijega, Miro Kraljević ispunio je 15% obećanja na polovini svog mandata, odnosno tri od 19 datih, ali je također radio i na ispunjavanju devet obećanja koja su dobila ocjenu “započeto” ili “u progresu”. Kraljević se bavio usvajanjem razvojnog i prostornog plana Grada Širokog Brijega, uspostavljanjem Stručne službe za lokalni ekonomski razvitak, kao i izgradnjom kanalizacijskih kolektora.

Dobar rezultat ostvario je i načelnik općine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić, koji je ispunio 12,6% obećanja ili njih 26 od ukupno 205, no treba napomenuti kako su započete aktivnosti na ispunjavanju još gotovo polovine datih obećanja. Među ispunjenim obećanjima su rekonstrukcija Merhemića trga u naselju Ciglane, izgradnja puta pored porodilišta Jezero, sanacija klizišta u Nahorevu, izgradnja dječijih igrališta “Ciciban”, ali i uspostava šalter sale za osobe sa invaliditetom.

U svom izbornom programu iz 2016. godine, gradonačelnik Banja Luke, Igor Radojičić je dao ukupno 108 obećanja, od kojih je za dvije godine uspio ispuniti njih 9, odnosno 8,3%, dok je “u progresu” njih 42. U drugoj godini mandata Gradska uprava Banja Luke najviše se bavila putnom i komunalnom infrastrukturom, stipendiranjem učenika i studenata, stambenim zbrinjavanjem, ali i izgradnjom dječijih igrališta te unaprijeđenjem rada gradske administracije.

Načelnik Istočnog Novog Sarajeva, Ljubiša Ćosić u svojoj je predizbornoj kampanji dao ukupno 36 obećanja, od čega su u protekle dvije godine ispunjeno njih tri. Značajniji progres zabilježen je u čak 15 obećanja, dok su dva ocijenjena kao započeta. Nezapočeto je ostalo 13 obećanje, a dva su ocijenjena kao neutemeljena. Nakon što je u prvoj godini mandata završeno sa aktivnostima na rekonstrukciji i uređenju postojećeg rezervoara u selu Tvrdimići, te rekonstrukciji vodovodne mreže, na istom lokalitetu postavljena su nova mjesta za odmor, kao i oprema za dječije igralište, što je također bilo jedno od predizbornih obećanja načelnika Ćosića.

Bihaćki gradonačelnik, Šuhret Fazlić predizbornu kampanju je radio na osnovu programa Građanskog saveza u kojem je dato 27 obećanja. Od tih 27 obećanja, u prve dvije godine mandata su ispunjena dva i to obećanje o ograničavanju budžetske rezerve na manje od 3%, te obećanje o izradi Budžeta za građane. Progres je ostvaren i na obećanjima vezanim za prestanak zaduživanja grada, te na sanaciji budžeta.

U općini Novi Grad Sarajevo za sada imamo jedno ispunjeno obećanje od ukupno 35 čije ispunjenje prati Istinomjer. Naime, u oktobru 2018. godine u Dobroševićima je u sklopu osnovne škole otvorena nova sportska dvorana, kao što je u svom programu i obećao načelnik općine, Semir Efendić. Najveći broj obećanja u općini Novi Grad ocijenjen je ocjenom “u progresu”, njih osam i ovo su uglavnom obećanja koja se tiču nastavka programa koji se u ovoj općini već sprovode.

Gradonačelnik Bijeljine, Mićo Mićić nije imao program za Lokalne izbore 2016. godine, te je Istinomjer njegova obećanja kolektovao sa zvaničnih video izvještaja bijeljinskog SDS-a tokom izborne kampanje. Istraživanjem je tako obuhvaćeno 30 obećanja iz izborne kampanje. Od ovog broja obećanja ispunjena su dva koja se odnose na rješavanje problema vodosnabdijevanja u naselju Modran, te na osposobljavanje svlačionice lokalnog fudbalskog kluba „Sloga Junajted“.

Ni gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović nije imao program za Lokalne izbore 2016. godine, te je Istinomjer bio prinuđen da za prikupljanje obećanja koristi intervjue koje je Imamović davao u medijima tokom predizborne kampanje. U prve dvije godine u Tuzli nije ispunjeno niti jedno obećanje, a sedam ih ocijenjeno ocjenom “u progresu”To su obećanja koja se uglavnom tiču nastavka ranije započetih aktivnosti, poput obećanja da se javna preduzeća neće privatizovati, nastavka toplifikacije individualnih objekata, te zadržavanja postojećih cijena komunalnih usluga.

Od ukupno 31 obećanja gradonačelnika Prijedora, Milenka Đakovića u drugoj godini mandata još uvijek nijedno nije ispunjeno, dok je pet obećanja ocijenjeno ocjenom “u progresu”. Finalna realizacija dva takva obećanja očekuje se do kraja godine, ukoliko najavljeni rokovi budu ispoštovani. U protekloj godini, započet je rad na još dva obećanja, dok su 22 ostala nezapočeta.

Ni Nedžad Koldžo, još uvijek nije ispunio nijedno obećanje od ukupno 24 obećanja koja je dao u predizbornoj kampanji 2016. godine. Međutim, 10 obećanja je ocijenjeno ocjenom “u progresu”, a obećanje koje je najbliže ispunjavanju je izgradnja ambulante u Hrasnom brdu, zajedno sa zgradom mjesne zajednice Hrasno brdo.

Na kraju se ipak može zaključiti da su načelnici i gradonačelnici u BiH svakako mnogo ažurniji u ispunjavanju datih obećanja što potvrđuje veliki broj ispunjenih ali i obećanja na kojima se radilo u prvoj polovini njihovog mandata, što će u naredne dvije godine vjerovatno rezultirati i većim procentom ispunjenih obećanja.

(Istinomjer.ba)