Idi na sadržaj

Istinomjer analiza: Preko pola miliona nezaposlenih u BiH

nezaposlenost-400x300Krajem juna ove godine, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Adnan Delić, izjavio je da je u proteklih godinu dana sa evidencije službi za zapošljavanje u BiH, skinuto više od 100 hiljada ljudi radi zaposlenja. Iako ova informacija sama po sebi može zvučati optimistično, ako uđemo u dublju analizu ovih podataka, veoma jednostavno možemo zaključiti da situacija sa zapošljavanjem u našoj zemlji nije ni izbliza tako sjajna.

Ukoliko pogledamo mjesečne biltene Agencije za rad i zapošljavanje, podatak prema kojem je preko 100 hiljada osoba skinuto sa evidencije radi zaposlenja je tačan, ali do velikih razlika dolazi kada podatke državne agencije uporedimo sa podacima entitetskih zavoda za zapošljavanje. Razlike su još veće ako uporedimo podatke o novoprijavljenim na evidenciju nezaposlenih.

U periodu od maja 2013. do maja 2014. godine, prema izvještajima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, sa evidencije službi za zapošljavanje zaposleno je ukupno 100.058 osoba. Međutim, prema podacima entitetskih službi u ovom periodu zaposleno je 57.844 osoba u FBiH i 29.546 osoba u RS, što ukupno iznosi 87.390 novih zaposlenih.

Disbalans je mnogo veći ako uporedimo podatke o broju novoprijavljenih osoba na evidenciju u entitetima sa podacima o novoprijavljenim koje je u svojim izvještajima iskazala Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Prema podacima ove agencije u periodu od maja 2013. do maja 2014. godine na evidenciju je prijavljeno 181.368 novih lica koja traže posao, te još 105.400 osoba kojima je prestao radni odnos.

Ako se, pak, pogledaju podaci entitetskih zavoda za zapošljavanje, u istom periodu je u FBiH prijavljeno novih 94.583 nezaposlenih osoba, dok je u RS prijavljeno njih 64.776. Prema ovim podacima, ukupno je prijavljeno 159.359 novih nezaposlenih osoba u oba entiteta u proteklih godinu dana.

Imajući u vidu ove brojke, interesantno je pogledati i predizborna obećanja partija na vlasti u ovoj oblasti.

Tako je, recimo, SDP BiH obećao da će “znatno povećati broj zaposlenih, a smanjiti broj nezaposlenih radnika”, što se evidentno nije dogodilo. S obzirom da je broj nezaposlenih u ovom entitetu tokom aktuelnog mandata Vlade FBiH porastao za gotovo 20.000, a da je broj zaposlenih porastao za tek nešto više od 2.000, ne može se govoriti o znatnom povećanju pa će ovo obećanje vjerovatno ostati neispunjeno u ovom mandatu.

U martu 2011. godine, kada je formirana Vlada FBiH, na evidenciji je bilo 367.255 nezaposlenih osoba, dok se u maju ove godine ta cifra popela na 386.801 nezaposlenih. Dakle, broj nezaposlenih u aktuelnom mandatu Vlade FBiH porastao je za 19.546 osoba.

Broj zaposlenih u FBiH na početku mandata Vlade FBiH iznosio je 439.994, dok je u martu ove godine u FBiH bilo 439.496 zaposlenih. Broj zaposlenih u FBiH u aprilu ove godine iznosio je 442.111, što predstavlja blagi porast u odnosu na prethodni mjesec.

Interesantna je činjenica da SNSD, vodeća partija u Republici Srpskoj, uopšte nije dala predizborna obećanja o povećanju zaposlenosti, ali je takvo obećanje dala SP RS, čiji predsjednik Petar Đokić obnaša i funkciju ministra rada i socijalne politike u ovom bh. entitetu.

Iz ove partije pred izbore 2010. godine obećali su “aktivnu politiku zapošljavanja”, ali i niz drugih obećanja koja su se odnosila na povećanje zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti u RS. Imajući u vidu da je broj nezaposlenih ostao na gotovo istom nivou, a da je broj zaposlenih opao u odnosu na početak mandata Vlade RS, i u ovom slučaju se može zaključiti kako ni ova obećanja neće biti ispunjena.

U januaru 2011. godine, na početku mandata Vlade RS, prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS bilo je evidentirano 147.912 nezaposlenih, da bi se u januaru ove godine ta brojka popela na 150.193 nezaposlenih. U prva četiri mjeseca ove godine, broj ljudi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS se smanjio na 146.172 nezaposlenih, s tim što je manji dio onih koji su izbrisani sa evidencije zaista zaposlen. Tako je, recimo, tokom 2013. godine sa evidencije Zavoda izbrisanoukupno 61.050 lica, ali je samo je 27.996 brisano po osnovu zaposlenja i 864 njih po osnovu obavljanja privatne djelatnosti. Ostalih 33.054 lica izbrisano je sa evidencije po drugim osnovima, a ne zbog toga što su našli zaposlenje.

Također, broj zaposlenih u Republici Srpskoj je u konstantnom padu, sa izuzetkom 2013. godine, kada je zabilježen blagi porast. 2010. godine, registrovano je 244.453 zaposlenih, da bi broj zaposlenih u 2013. godini iznosio 238.640, što je znatno niži broj od broja zaposlenih na početku aktuelnog mandata.

U aprilu ove godine, ukupan broj registrovanih nezaposlenih u Federaciji BiH i Republici Srpskojiznosio je preko pola miliona ljudi, preciznije njih 534.580.

Pogledaju li se, dakle, ukupni rezultati obje entitetske vlade u aktuelnom mandatu, blago poboljšanje koje je primjetno u prethodnoj godini ne daje previše razloga za zadovoljstvo, jer je broj nezaposlenih približno isti ili veći nego u trenutku kada su aktuelne vlade preuzele mandat 2010/2011. godine.

(Istinomjer.ba)