Idi na sadržaj

Istinomjer analiza: Šta čini razliku ukoliko stranka ima tri ili četiri delegata u Domu naroda PS BiH

Alisa Karović

Nakon što je Narodna Skupština Republike Srpske izabrala delegate iz tog entiteta koji će u narednom mandatu obavljati dužnosti zastupnika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, rezultate tog dijela posrednih izbora za to zakonodavno tijelo 07.12.2018. godine potvrdila je i Centralna izborna komisija (CIK).

Tako iz reda srpskog naroda pomenute dužnosti obavljaju Nikola Špirić, Sredoje Nović, Dušanka Majkić i Lazar Prodanović iz SNSD-a, te Mladen Bosić koji je član SDS-a.

U tom kontekstu, gostujući na televiziji N1 u emisiji Pressing, na tvrdnju voditelja da je “SDA u Narodnoj skuptšini Republike Srpske glasala za četvrtog srpskog delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i time zapravo onemogućila formiranje državne vlasti bez SNSD-a”, trenutni predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i prvi čovjek SDA, Bakir Izetbegović je pored ostalog ustvrdio: 

“Nije tačno. Dakle, SNSD sa tri, može uraditi sve ono što radi sa četiri… Apsolutno sam siguran u to. Ako SNSD neće da dozvoli formiranje i prohodnost poslije tih zakona, on to sa tri može jednako zaustaviti kao sa četiri. Dakle mi smo podržali SNSD, on je nas podržao u Narodnoj skupštini, podržao nas u koaliciji ulaskom SDA u sam kolegij i tako dalje. A sve šta mogu sa četiri uraditi mogu i sa tri. Provjerite tu stvar… Kada tri predstavnika srpskog naroda u Domu naroda izađu napolje, ne možete ništa usvojiti. Ne četiri, tri.”

Bakir Izetbegović, 11.09.2019.

Da SNSD u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH ne može “sa tri uraditi sve ono što može i sa četiri” svoja delegata, jasno je prije svega iz Člana IV Ustava BiH koji, govoreći o načinu donošenja odluka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pored ostalog kaže:

“Sve odluke u oba doma donose se većinom glasova onih koji su prisutni i glasaju. Delegati i članovi će ulagati najveće napore kako bi većina uključivala najmanje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta. Ukoliko većina ne uključuje jednu trećinu glasova delegata ili članova sa teritorije svakog entiteta, predsjedavajući i njegovi zamjenici će, radeći kao komisija, nastojati da u roku od tri dana od glasanja postignu saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke će se donijeti većinom onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv ne uključuju dvije trećine, ili više, delegata ili članova izabranih iz svakog entiteta.

Ustav BiH

Identična odrednica nalazi se i u članu 75. (Donošenje odluka) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH koji u posljednjem paragrafu navodi da se “odluke donose većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju, pod uslovom da glasovi „protiv“ ne sadrže dvije trećine ili više glasova delegata izabranih iz svakog entiteta.”

Tako, četiri delegata od ukupno pet koji dolaze iz RS čine više od dvije trećine delegata iz tog entiteta, te ukoliko glasaju “protiv” bilo kojeg prijedloga koji se nađe pred zastupnicima u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, u skladu sa Ustavom BiH i Poslovnikom tog tijela, takav eventualni prijedlog neće moći biti usvojen.

No, to nije slučaj ukoliko se “protiv” izjasne tri delegata koji dolaze iz Republike Srpske jer oni već ne predstavljaju dvije trećine od ukupnog broja delegata iz tog entiteta, te u slučaju da postoji većina od najmanje osam glasova za donošenje odluke, tri delegata ne bi bili u mogućnosti da je blokiraju. 

Dio izjave u kojoj Izetbegović kaže da “kada tri predstavnika srpskog naroda u Domu naroda izađu napolje, ne možete ništa usvojiti” ustvari govori o načinu blokade rada Doma naroda PS BiH, odnosno o činu koji bi vodio nepostojanju kvoruma za održavanje sjednice. 

To je jasno iz člana 63. Poslovnika (Kvorum) ovog zakonodavnog tijela u čijem se stavu 1. navodi:

“Kvorum čini devet delegata, uz uslov da su prisutna najmanje tri bošnjačka, tri hrvatska i tri srpska delegata.”

Poslovnik Doma naroda PS BiH

Iz navedenog je jasno da sa glasovima “protiv” sva četiri delegata u Domu naroda PS BiH koji dolaze iz SNSD-a niti jedna odluka u ovom zakonodavnom tijelu ne može biti usvojena, ali njihovim prisustvom rad i funkcionisanje Doma ne bi bilo dovedeno u pitajne. 

Sa druge strane, u slučaju da SNSD ima tri delegata, da bi spriječio donošenje bilo koje odluke potrebno bi bilo da se njihovim nedolaskom ili izlaskom sa sjednice blokira sam rad i funkcionisanje Doma naroda PS BiH. 

S tim u vezi, u članu 8. Poslovnika kaže se da “delegat koji je spriječen prisustvovati sjednici Doma ili sjednici komisije čiji je član, ili koji mora napustiti sjednicu za vrijeme njenog trajanja, na vrijeme obavještava predsjedavajućeg Doma ili predsjedavajućeg komisije i iznosi razloge svog odsustva”.

Dakle, činjenica da SNSD ima četiri delegata u Domu naroda PS BiH govori u prilog tome da je ova politička partija u ovom zakonodavnom tijelu u poziciji da na legalan i legitiman način eventualnim glasanjem “protiv” sva četiri svoja delegata spriječi donošenje bilo kojih odluka za koje oni smatraju da ne trebaju biti donesene. 

U slučaju da imaju tri delegata, da bi spriječili donošenje odluka potrebno bi bilo da faktički bojkotuju rad Doma naroda PS BiH, te upravo ta činjenica čini suštinsku razliku u tome da li jedan poltitički subjekat ima tri ili četiri svoja delegata u jedom od klubova naroda u Domu naroda PS BiH. 

Na kraju treba podsjetiti da je i HDZ BiH u identičnoj poziciji jer također ima četiri delegata ali iz reda hrvatskog naroda u Domu naroda PS BiH.

Piše: Denis Čarkadžić 

(Istinomjer.ba)