Istinomjer analiza: Šta se krije u magli?

Glavni grad Bosne i Hercegovine se u proteklom periodu od gotovo mjesec dana intenzivno gušio u magli i smogu. Zabrinutost građana/ki za vlastito zdravlje rasla je iz dana u dan, dok su vlasti u Kantonu Sarajevo konstantno tvrdile da situacija nije zabrinjavajuća.

dino-konakovic
Dino Konaković, premijer Kantona Sarajevo

Tako je i premijer Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, krajem decembra izjavio:

Mi još uvijek nemamo podatke koje idu u prilog tome da je stanje vanredno – ni od profesionalaca koji se bave ovim poslom, ni iz Hidrometeorološkog zavoda, ni sa naših mobilnih i fiksnih stanica” – rekao je pred kamerom FTV-a Konaković.

Slične izjave dali su i Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić, te Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, Elvir Kazazović, povodom privremene obustave nastave u kantonu zbog zagađenja zraka.

Istinomjer je provjerio podatke o kvaliteti zraka u proteklom periodu i šta o svemu tome kaže legislativa, nadležne institucije, te da li je u finalu zaista bilo razloga za zabrinutost.

Zakon o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03 i 4/10) definiše značenje granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune, dok Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, broj 1/2012 od 6.1.2012.) dodatno određuje njihove vrijednosti (slika ispod).

zakonska regulativa
Slika 1: Zakonska regulativa (izvor: Federalni hidrometeorološki zavod)

 

I Zakon i Pravilnik definišu  “prag upozorenja” kao nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Član 20. Pravilnika navodi:

Koncentracije opasne po zdravlje ljudi za sumpor dioksid, azot dioksid i prizemni ozon u zraku date su Prilogu XIV – Pragovi upozorenja i uzbune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. U slučaju kada se prekorači koncentracija opasna za zdravlje ljudi data u Prilogu XIV potrebno je poduzeti neophodne korake u cilju obavještavanja javnosti putem radija, televizije, novina ili interneta.

Ukoliko pogledamo podatke Federalnog hidrometerološkog zavoda za 23. i 24.12.2015, koji se odnose na dnevne vrijednosti polutanata u zraku, vidjet ćemo da iste ne prelaze vrijednosti koje su određene kao prag upozorenja (slike ispod).

polutanti 23 12 15
Slika 2: Izmjerene vrijednosti polutanata na dan 23.12.2015.
polutanti 24 12 15
Slika 3: Izmjerene vrijednosti polutanata na dan 24.12.2015.

Pratimo li čestice NO2, koje jesu povišene, vidjet ćemo da se iste nalaze u okviru graničnih vrijednosti i ne prelaze tolerantne vrijednosti. Zakon i Pravilnik definišu tolerantnu vrijednost kao graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije, a granicu tolerancije kao procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Ono što zabrinjava jesu vrijednosti lebdećih čestica (LC10), koje su, kako se vidi na tabelama hidrometerološkog zavoda, u okviru tolerantnih vrijednosti. Međutim, ukoliko se ove vrijednosti uporede sa onima sa Slike 1, vidljivo je da su iste 4 puta više nego propisana dnevna granična vrijednost – pri čemu je važno istaći da izlaganje lebdećim česticama manjim od 10 mikrometra (PM10) može izazvati zdravstvene probleme čak i ako jekratkotrajno (u toku jednog dana, pa čak i sata). Posebno zabrinjava to što sam Pravilnik ne definiše vrijednosti lebdećih čestica za prag upozorenja i prag uzbune (čestice PM 10 i PM 2,5 na Slici 1), što su nam potvrdili i iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša.

Iz Ministarstva također potvrđuju da Kanton Sarajevo ima evidentan problem sa LC10, čije koncentracije na mjernim mjestima u zimskim periodima prelaze propisane dnevne vrijednosti od 50 µg/m3, dok na godišnjoj razini prelaze i graničnu i tolerantnu vrijednost, kao i dozvoljeni broj dana (35). To je bio i razlog zbog kojeg je Vlada Kantona Sarajevo donijela Akcioni plan za smanjenje emisije čvrstih čestica, te Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerna zagađenosti u KS (Službene novine KS, br. 3/14), a 24.12.2015. izmjene i dopune ovog Plana.

Izmjenama Plana interventnih mjera bilo je zabranjeno kretanje automobila čiji motori imaju normu manju od EURO 3, uz pojačane kontrole organa MUP-a. Također, u predviđene mjere uključena je i zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, ukupne mase preko 3,5t na potezu Otoka – Baščaršija u oba smjera, izuzev u periodu od 10-15 sati i 00-06 sati.

Gore spomenuti Plan predviđa uvođenje mjera za smanjenje emisije zagađujućih materija u slučajevima prekoračenja njihovih vrijednosti. U odnosu na koncentracije zagađujućih materija, Planom su predviđene tri epizode: I – Pripravnost, II – Upozorenje i III – Uzbuna, gdje je vrijednost LC 10, za epizodu Uzbune postavljena na 400 µg/m3, a vrijednosti moraju biti prekoračene kao 24-satni prosjek za prethodni dan.

Epizoda pripravnosti u Kantonu Sarajevo proglašena je prvi put 03.12.2015, a zatim i 20.12.2015. Ista podrazumijeva preporuku za smanjeno kretanje, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati, za rizične kategorije stanovništva u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama disajnog sistema, rekonvalescenti, djeca predškolskog uzrasta, te starije osobe i trudnice.

Kako su nam kazali iz Ministarstva, rizik za ljudsko zdravlje postoji već onda kada su prekoračene dnevne dozvoljene vrijednosti LC10 (50 µg/m3). (Slika 1) Oni također ističu da na teritoriji BiH nisu provođena istraživanja u smislu higijensko epidemioloških studija, ali da podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na osnovu provedenih studija, uzimaju u ozbiljno razmatranje negativan efekat po ljudsko zdravlje usljed povećane koncentracije LC10.

WHO razmatra dva načina izloženosti stanovništva: hronično izlaganje nižim koncentracijama u dužem vremenskom periodu i akutno izlaganje visokim koncentracijama u kraćem vremenskom periodu. Obzirom na složenost u sastavu, reaktivnost, veličinu i oblik ovih čestica, dosadašnja saznanja su da su ove čestice opasnije po ljudsko zdravlje što su manjeg promjera, jer mogu dospjeti dublje u organizam. Ovisno o svom sastavu mogu nositi i teške metale i u kombinaciji sa drugim polutantima u vidu sinergičkog efekta povećati nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje, naročito ugroženih populacija stanovništva. Obzirom na kompleksnost svakog organizma i prethodnog stanja tako će iste koncentracije dati različite posljedice,” stoji u informaciji iz Ministarstva.

Iz svega gore izloženog možemo zaključiti da su ljudi u Kantonu Sarajevo s pravom bili zabrinuti za svoje zdravlje, jer opasnost po isto svakako postoji, što potvrđuje i nadležno Ministarstvo. Premijer Konaković možda jeste u pravu kada kaže da, prema očitanjima mjernih stanica, stanje nije bilo vanredno, ali je isto tako evidentno da postoji problem u samom načinu kako se tretiraju lebdeće čestice, koje su, prema dostupnim informacijama, najveći problem zagađenja u Sarajevu. Činjenica je da sve do 24.12.2015. godine nije ni bilo moguće proglasiti vanredno stanje u odnosu na zagađenje izazvano povećanom koncentracijom LC10, jer sam Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka za njih nije propisao prag upozorenja i prag uzbune. Vlada KS jeste poduzela određene mjere, ali sve govori da je iste potrebno proširiti, te pronaći bolja rješenja za slučaj novih epizoda pripravnosti.

(istinomjer.ba)

 

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic