Idi na sadržaj

Istinomjer analiza: Šta se krije u magli?

Glavni grad Bosne i Hercegovine se u proteklom periodu od gotovo mjesec dana intenzivno gušio u magli i smogu. Zabrinutost građana/ki za vlastito zdravlje rasla je iz dana u dan, dok su vlasti u Kantonu Sarajevo konstantno tvrdile da situacija nije zabrinjavajuća.

dino-konakovic
Dino Konaković, premijer Kantona Sarajevo

Tako je i premijer Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković, krajem decembra izjavio:

Mi još uvijek nemamo podatke koje idu u prilog tome da je stanje vanredno – ni od profesionalaca koji se bave ovim poslom, ni iz Hidrometeorološkog zavoda, ni sa naših mobilnih i fiksnih stanica” – rekao je pred kamerom FTV-a Konaković.

Slične izjave dali su i Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić, te Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, Elvir Kazazović, povodom privremene obustave nastave u kantonu zbog zagađenja zraka.

Istinomjer je provjerio podatke o kvaliteti zraka u proteklom periodu i šta o svemu tome kaže legislativa, nadležne institucije, te da li je u finalu zaista bilo razloga za zabrinutost.

Zakon o zaštiti zraka (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/03 i 4/10) definiše značenje granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune, dok Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka (“Službene novine FBiH”, broj 1/2012 od 6.1.2012.) dodatno određuje njihove vrijednosti (slika ispod).

zakonska regulativa
Slika 1: Zakonska regulativa (izvor: Federalni hidrometeorološki zavod)

 

I Zakon i Pravilnik definišu  “prag upozorenja” kao nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Član 20. Pravilnika navodi:

Koncentracije opasne po zdravlje ljudi za sumpor dioksid, azot dioksid i prizemni ozon u zraku date su Prilogu XIV – Pragovi upozorenja i uzbune, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio. U slučaju kada se prekorači koncentracija opasna za zdravlje ljudi data u Prilogu XIV potrebno je poduzeti neophodne korake u cilju obavještavanja javnosti putem radija, televizije, novina ili interneta.

Ukoliko pogledamo podatke Federalnog hidrometerološkog zavoda za 23. i 24.12.2015, koji se odnose na dnevne vrijednosti polutanata u zraku, vidjet ćemo da iste ne prelaze vrijednosti koje su određene kao prag upozorenja (slike ispod).

polutanti 23 12 15
Slika 2: Izmjerene vrijednosti polutanata na dan 23.12.2015.
polutanti 24 12 15
Slika 3: Izmjerene vrijednosti polutanata na dan 24.12.2015.

Pratimo li čestice NO2, koje jesu povišene, vidjet ćemo da se iste nalaze u okviru graničnih vrijednosti i ne prelaze tolerantne vrijednosti. Zakon i Pravilnik definišu tolerantnu vrijednost kao graničnu vrijednost uvećanu za granicu tolerancije, a granicu tolerancije kao procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Ono što zabrinjava jesu vrijednosti lebdećih čestica (LC10), koje su, kako se vidi na tabelama hidrometerološkog zavoda, u okviru tolerantnih vrijednosti. Međutim, ukoliko se ove vrijednosti uporede sa onima sa Slike 1, vidljivo je da su iste 4 puta više nego propisana dnevna granična vrijednost – pri čemu je važno istaći da izlaganje lebdećim česticama manjim od 10 mikrometra (PM10) može izazvati zdravstvene probleme čak i ako jekratkotrajno (u toku jednog dana, pa čak i sata). Posebno zabrinjava to što sam Pravilnik ne definiše vrijednosti lebdećih čestica za prag upozorenja i prag uzbune (čestice PM 10 i PM 2,5 na Slici 1), što su nam potvrdili i iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša.

Iz Ministarstva također potvrđuju da Kanton Sarajevo ima evidentan problem sa LC10, čije koncentracije na mjernim mjestima u zimskim periodima prelaze propisane dnevne vrijednosti od 50 µg/m3, dok na godišnjoj razini prelaze i graničnu i tolerantnu vrijednost, kao i dozvoljeni broj dana (35). To je bio i razlog zbog kojeg je Vlada Kantona Sarajevo donijela Akcioni plan za smanjenje emisije čvrstih čestica, te Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerna zagađenosti u KS (Službene novine KS, br. 3/14), a 24.12.2015. izmjene i dopune ovog Plana.

Izmjenama Plana interventnih mjera bilo je zabranjeno kretanje automobila čiji motori imaju normu manju od EURO 3, uz pojačane kontrole organa MUP-a. Također, u predviđene mjere uključena je i zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, ukupne mase preko 3,5t na potezu Otoka – Baščaršija u oba smjera, izuzev u periodu od 10-15 sati i 00-06 sati.

Gore spomenuti Plan predviđa uvođenje mjera za smanjenje emisije zagađujućih materija u slučajevima prekoračenja njihovih vrijednosti. U odnosu na koncentracije zagađujućih materija, Planom su predviđene tri epizode: I – Pripravnost, II – Upozorenje i III – Uzbuna, gdje je vrijednost LC 10, za epizodu Uzbune postavljena na 400 µg/m3, a vrijednosti moraju biti prekoračene kao 24-satni prosjek za prethodni dan.

Epizoda pripravnosti u Kantonu Sarajevo proglašena je prvi put 03.12.2015, a zatim i 20.12.2015. Ista podrazumijeva preporuku za smanjeno kretanje, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati, za rizične kategorije stanovništva u koje spadaju osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, opstrukcijama disajnog sistema, rekonvalescenti, djeca predškolskog uzrasta, te starije osobe i trudnice.

Kako su nam kazali iz Ministarstva, rizik za ljudsko zdravlje postoji već onda kada su prekoračene dnevne dozvoljene vrijednosti LC10 (50 µg/m3). (Slika 1) Oni također ističu da na teritoriji BiH nisu provođena istraživanja u smislu higijensko epidemioloških studija, ali da podaci Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), na osnovu provedenih studija, uzimaju u ozbiljno razmatranje negativan efekat po ljudsko zdravlje usljed povećane koncentracije LC10.

WHO razmatra dva načina izloženosti stanovništva: hronično izlaganje nižim koncentracijama u dužem vremenskom periodu i akutno izlaganje visokim koncentracijama u kraćem vremenskom periodu. Obzirom na složenost u sastavu, reaktivnost, veličinu i oblik ovih čestica, dosadašnja saznanja su da su ove čestice opasnije po ljudsko zdravlje što su manjeg promjera, jer mogu dospjeti dublje u organizam. Ovisno o svom sastavu mogu nositi i teške metale i u kombinaciji sa drugim polutantima u vidu sinergičkog efekta povećati nepovoljan utjecaj na ljudsko zdravlje, naročito ugroženih populacija stanovništva. Obzirom na kompleksnost svakog organizma i prethodnog stanja tako će iste koncentracije dati različite posljedice,” stoji u informaciji iz Ministarstva.

Iz svega gore izloženog možemo zaključiti da su ljudi u Kantonu Sarajevo s pravom bili zabrinuti za svoje zdravlje, jer opasnost po isto svakako postoji, što potvrđuje i nadležno Ministarstvo. Premijer Konaković možda jeste u pravu kada kaže da, prema očitanjima mjernih stanica, stanje nije bilo vanredno, ali je isto tako evidentno da postoji problem u samom načinu kako se tretiraju lebdeće čestice, koje su, prema dostupnim informacijama, najveći problem zagađenja u Sarajevu. Činjenica je da sve do 24.12.2015. godine nije ni bilo moguće proglasiti vanredno stanje u odnosu na zagađenje izazvano povećanom koncentracijom LC10, jer sam Pravilnik o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih vrsta materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka za njih nije propisao prag upozorenja i prag uzbune. Vlada KS jeste poduzela određene mjere, ali sve govori da je iste potrebno proširiti, te pronaći bolja rješenja za slučaj novih epizoda pripravnosti.

(istinomjer.ba)