Istinomjer na ljetnoj školi Udruženja za jezik i kulturu Lingvisti

U okviru kulturnog programa koji je dio ljetne škole BHS jezika koju organizira Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti, član Istinomjerovog tima Sanjin Mahmutović održao je radionicu na temu “Media in Times of Crisis: The Case of Bosnia and Herzegovina”.

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti organiziralo je ljetnu školu BHS jezika, a polaznici/e škole imali/e su priliku pratiti i kulturni program “Mediji i društvo”, u okviru kojeg je i član Istinomjerovog tima Sanjin Mahmutović održao radionicu na temu “Media in Times of Crisis: The Case of Bosnia and Herzegovina”.

Učesnici/e radionice razgovarali/e su o tome na koji su način pandemija Covid-19 i invazija Rusije na Ukrajinu utjecale na medije i promjene u društvu. Također, polaznici/e škole imali/e su priliku da čuju kako su mediji u Bosni i Hercegovini izvještavali o pandemiji bolesti Covid-19 i ratu i Ukrajini, te kakav utjecaj politički akteri imaju na medije u BiH.

Učesnicima/ama su prezentirani neki od projekata kao što su Istinomjer, prva bh. politička fact-checking platforma, Raskrinkavanje, prva platforma za provjeru tačnosti medijskih napisa, ali i ostali projekti Udruženja građana i građanki “Zašto ne”. 

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti svake godine, kroz zimsku i ljetnu školu BHS jezika, organizira intenzivne kurseve za polaznike/ce škole koji/e uče BHS kao drugi/strani jezik.

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic