Idi na sadržaj

Istinomjer: Stranke na vlasti u BiH i FBiH ispunile 21 od 1569 datih obećanja

130906061.1_xlTim Istinomjera UG “Zašto ne” predstavio je danas rezultate monitoringa ispunjenosti obećanja partija na vlasti u FBiH i državnom nivou u dosadašnjem toku mandata 2010-2014 godina, tačno godinu dana prije početka predizborne kampanje za Opšte/Opće izbore 2014. godine.

Na press konferenciji su objavljeni rezultati progresa u ispunjavanju obećanja koje su partije na vlasti dale pred Opšte/Opće izbore 2010. godine, a u obzir su uzeti predizborni programi za Opšte/Opće izbore 2010. godine u BiH onih stranaka koje su formirale vlast na državnom nivou i nivou FBiH. Ukupno su objavljeni rezultati progresa ispunjenosti obećanja za 3 političke partije koje učestvuju u radu Vlade FBiH (SDP, SDA, NSRzB), dok HSP nije imao predizborni program koji je bilo moguće pratiti. Kako je Vlada FBiH u početku formirana na osnovu „Platforme o zajedničkom djelovanju u vlasti“ koju su potpisale ove četiri partije, a koja je zvanično prestala da postoji sredinom 2012. godine, obećanja iz ovog dokumenta su dobila finalne ocjene.

Na državnom nivou, analizirana je ispunjenost obećanja 7 partija koje učestvuju ili su učestvovale u radu Vijeća ministara (SDP, SDA, SNSD, SDS, SBB, HDZ BiH, HDZ 1990). S obzirom da je SDA bila dio vladajuće koalicije na državnom nivou do novembra 2012. godine, njihova obećanja su praćena do tog perioda, a nakon toga su u analizu uključena obećanja SBB-a. Analizirana je ispunjenost obećanja iz 7 oblasti: Pravna država; Ekonomija; Socijalna i zdravstvena politika; Zdravstvo; Državno uređenje; Spoljna politika; Obrazovanje, nauka, mladi, kultura i sport.

Za nivo FBiH, u dosadašnje tri godine mandata ukupno je ispunjeno 10 obećanja od 730 koliko su dale tri partije u vladajućoj koaliciji, zajedno sa obećanjima iz „Platforme“, što ukupno iznosi 1,4% ispunjenih obećanja. Gledano po partijama, u dosadašnjem periodu SDP je ispunio 4 od 267 ili 1,5 %, SDA je ispunila 5 od 315 datih obećanja ili 1,6 %, dok NSRzB nije ispunio ni jedno od 103 data obećanja. Od 45 obećanja datih u Platformi ispunjeno je tek 1 obećanje što iznosi 2,2%.

Na nivou BiH do sada je ispunjeno ukupno 5 od 450 datih obećanja. Gledano po partijama, u dosadašnjem periodu SNSD je ispunio 4 obećanja od datih 42, a SDA 1 obećanje od 117 datih. Ostale partije koje učestvuju u radu Vijeća ministara nisu ispunile niti jedno dato obećanje.

Ako gledamo na vjerovatnoću ispunjenja obećanja na nivou FBiH, za ostatak mandata možemo reći da tek 5% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, 25% obećanja ima srednju, a čak 70 % obećanja ima malu ili nikakvu vjerovatnoću da bude ispunjeno.  Na državnom nivou

2% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, 18% obećanja ima srednju, a čak 81 % obećanja ima malu ili nikakvu vjerovatnoću da bude ispunjeno

Kada se saberu sva obećanja koja su praćena u aktuelnom mandatu, koja su dala sve partije koje učestvuju na entitetskim i državnom nivou vlasti, dolazimo do ukupno 21 ispunjenog obećanja od 1569 koliko su ove partije predstavile u svojim izbornim programima.

Kada se pogleda ukupni progres u ispunjavanju obećanja koje su dale partije koje su formirale Vladu FBiH, može se zaključiti da je, nakon prvih šest mjeseci aktuelnog mandata, došlo do stagnacije u radu na ispunjavanju ciljeva postavljenih izbornim programima partija koje su formirale ovaj nivo vlasti. Kontinuirana kriza vlasti i narušeni odnosi među partijama koje čine Vladu FBiH jasno su se odrazile na uspješnost u ispunjavanju predizbornih obećanja, za šta je jedan od dobrih pokazatelja i činjenica da je značajan broj obećanja na kojima je započet rad na početku mandata, prešao iz kategorije “započeto” u kategoriju “zaustavljeno” tokom proteklih godinu dana.

Nakon Opštih/općih izbora u Bosni i Hercegovini 2010. godine, Vijeće ministara BiH bilo je u tehničkom mandatu sve do početka 2012. godine, kada je konačno formiran novi sastav najvišeg tijela izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mandat, jedina promjena u sastavu Vijeća ministara bila je ulazak ministara iz SDP-a, dok su sve ostale partije samo produžile svoje učešće u VM BiH iz prethodnog mandata. Međutim, ni partije koje su kontinuirano obnašale vlast na državnom nivou nisu ostvarile dobre rezultate u ispunjavanju predizbornih obećanja, pa ni u poređenju sa partijama koje su provele manje vremena u Vijeću ministara. Štaviše, neke od njih, poput SDS-a, nisu imale skoro nikakav program za učešće na državnom nivou vlasti u svojim izbornim platformama. Partija koja je nominalno najuspješnija na državnom nivou vlasti, SNSD, ovakav rezultat ostvarila je isključivo dajući obećanja o tome šta sve neće uraditi u aktuelnom mandatu,  dok je onaj dio programa koji se odnosio na ostvarivanje nekih (manje ili više konkretnih) novih ciljeva, ostao jednako neispunjen kao i kod drugih partija.

Ukoliko Vijeće ministara nastavi raditi istim tempom, velike su šanse da će ostvariti čak i slabije rezultate nego Vijeće ministara u mandatu 2006.-2010. godine, koje je za četiri godine uspjelo ispuniti svega 5% obećanja koja su dala partije na vlasti – od kojih su sve, osim SDA, članice i aktuelnog sastava Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.