Istinomjer: Stranke na vlasti u BiH i FBiH ispunile 21 od 1569 datih obećanja

130906061.1_xlTim Istinomjera UG “Zašto ne” predstavio je danas rezultate monitoringa ispunjenosti obećanja partija na vlasti u FBiH i državnom nivou u dosadašnjem toku mandata 2010-2014 godina, tačno godinu dana prije početka predizborne kampanje za Opšte/Opće izbore 2014. godine.

Na press konferenciji su objavljeni rezultati progresa u ispunjavanju obećanja koje su partije na vlasti dale pred Opšte/Opće izbore 2010. godine, a u obzir su uzeti predizborni programi za Opšte/Opće izbore 2010. godine u BiH onih stranaka koje su formirale vlast na državnom nivou i nivou FBiH. Ukupno su objavljeni rezultati progresa ispunjenosti obećanja za 3 političke partije koje učestvuju u radu Vlade FBiH (SDP, SDA, NSRzB), dok HSP nije imao predizborni program koji je bilo moguće pratiti. Kako je Vlada FBiH u početku formirana na osnovu „Platforme o zajedničkom djelovanju u vlasti“ koju su potpisale ove četiri partije, a koja je zvanično prestala da postoji sredinom 2012. godine, obećanja iz ovog dokumenta su dobila finalne ocjene.

Na državnom nivou, analizirana je ispunjenost obećanja 7 partija koje učestvuju ili su učestvovale u radu Vijeća ministara (SDP, SDA, SNSD, SDS, SBB, HDZ BiH, HDZ 1990). S obzirom da je SDA bila dio vladajuće koalicije na državnom nivou do novembra 2012. godine, njihova obećanja su praćena do tog perioda, a nakon toga su u analizu uključena obećanja SBB-a. Analizirana je ispunjenost obećanja iz 7 oblasti: Pravna država; Ekonomija; Socijalna i zdravstvena politika; Zdravstvo; Državno uređenje; Spoljna politika; Obrazovanje, nauka, mladi, kultura i sport.

Za nivo FBiH, u dosadašnje tri godine mandata ukupno je ispunjeno 10 obećanja od 730 koliko su dale tri partije u vladajućoj koaliciji, zajedno sa obećanjima iz „Platforme“, što ukupno iznosi 1,4% ispunjenih obećanja. Gledano po partijama, u dosadašnjem periodu SDP je ispunio 4 od 267 ili 1,5 %, SDA je ispunila 5 od 315 datih obećanja ili 1,6 %, dok NSRzB nije ispunio ni jedno od 103 data obećanja. Od 45 obećanja datih u Platformi ispunjeno je tek 1 obećanje što iznosi 2,2%.

Na nivou BiH do sada je ispunjeno ukupno 5 od 450 datih obećanja. Gledano po partijama, u dosadašnjem periodu SNSD je ispunio 4 obećanja od datih 42, a SDA 1 obećanje od 117 datih. Ostale partije koje učestvuju u radu Vijeća ministara nisu ispunile niti jedno dato obećanje.

Ako gledamo na vjerovatnoću ispunjenja obećanja na nivou FBiH, za ostatak mandata možemo reći da tek 5% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, 25% obećanja ima srednju, a čak 70 % obećanja ima malu ili nikakvu vjerovatnoću da bude ispunjeno.  Na državnom nivou

2% obećanja ima veliku vjerovatnoću da bude ispunjeno, 18% obećanja ima srednju, a čak 81 % obećanja ima malu ili nikakvu vjerovatnoću da bude ispunjeno

Kada se saberu sva obećanja koja su praćena u aktuelnom mandatu, koja su dala sve partije koje učestvuju na entitetskim i državnom nivou vlasti, dolazimo do ukupno 21 ispunjenog obećanja od 1569 koliko su ove partije predstavile u svojim izbornim programima.

Kada se pogleda ukupni progres u ispunjavanju obećanja koje su dale partije koje su formirale Vladu FBiH, može se zaključiti da je, nakon prvih šest mjeseci aktuelnog mandata, došlo do stagnacije u radu na ispunjavanju ciljeva postavljenih izbornim programima partija koje su formirale ovaj nivo vlasti. Kontinuirana kriza vlasti i narušeni odnosi među partijama koje čine Vladu FBiH jasno su se odrazile na uspješnost u ispunjavanju predizbornih obećanja, za šta je jedan od dobrih pokazatelja i činjenica da je značajan broj obećanja na kojima je započet rad na početku mandata, prešao iz kategorije “započeto” u kategoriju “zaustavljeno” tokom proteklih godinu dana.

Nakon Opštih/općih izbora u Bosni i Hercegovini 2010. godine, Vijeće ministara BiH bilo je u tehničkom mandatu sve do početka 2012. godine, kada je konačno formiran novi sastav najvišeg tijela izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mandat, jedina promjena u sastavu Vijeća ministara bila je ulazak ministara iz SDP-a, dok su sve ostale partije samo produžile svoje učešće u VM BiH iz prethodnog mandata. Međutim, ni partije koje su kontinuirano obnašale vlast na državnom nivou nisu ostvarile dobre rezultate u ispunjavanju predizbornih obećanja, pa ni u poređenju sa partijama koje su provele manje vremena u Vijeću ministara. Štaviše, neke od njih, poput SDS-a, nisu imale skoro nikakav program za učešće na državnom nivou vlasti u svojim izbornim platformama. Partija koja je nominalno najuspješnija na državnom nivou vlasti, SNSD, ovakav rezultat ostvarila je isključivo dajući obećanja o tome šta sve neće uraditi u aktuelnom mandatu,  dok je onaj dio programa koji se odnosio na ostvarivanje nekih (manje ili više konkretnih) novih ciljeva, ostao jednako neispunjen kao i kod drugih partija.

Ukoliko Vijeće ministara nastavi raditi istim tempom, velike su šanse da će ostvariti čak i slabije rezultate nego Vijeće ministara u mandatu 2006.-2010. godine, koje je za četiri godine uspjelo ispuniti svega 5% obećanja koja su dala partije na vlasti – od kojih su sve, osim SDA, članice i aktuelnog sastava Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT...

Sofija Tovarovic

Održana je druga radionica ACTION SEE mreže

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic

Sarajevo domaćin panel-diskusije o evoluciji propagandnih narativa o Ukrajini

Povodom godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ured EU u Bosni i Hercegovini organizirali su prošle sedmice u Sarajevu panel-diskusiju pod...

Sofija Tovarovic