Istinomjer.tv – mjesečni pokazatelj istine u BiH na VOA

istinomjer

Šta su obećavali lideri partija iz BiH o aplikaciji za kandidatski status u EU u 2012. godini i provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH, te koliko su od toga ispunili?

Pored toga donosimo i pregled obećanja političkih partija u programima za Opšte izbore 2010. godine, a koja se odnose na državni nivo vlasti. Ko je koliko obećao i koliko je bio konkretan, pogledajte u prilogu.

TV Istinomjer emituje se u emisiji Glasa Amerike svakog posljednjeg petka u mjesecu.

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic