Idi na sadržaj

Istinomjer: Započet rad na 105 od ukupno 458 obećanja partija na vlasti u RS

Istinomjer 2U prvoj godini aktuelnog mandata, partije koje su formirale vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj započele su rad na 105 od 458 obećanja koje su dale u svojim izbornim programima, dok se značajniji progres bilježi u ispunjavanju tek 21 obećanja. Obećanja u kojima nije bilo nikakvog napretka i u ovom mandatu su najbrojnija i ima ih 432.

Pojedinačno, najlošiji rezultat u ispunjavanju svojih obećanja ostvario je DNS, koji ima tek 2% obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, a čak 83% obećanja kod kojih je ta vjerovatnoća slaba. SNSD i SPRS su ostvarile sličan rezultat, te obje partije imaju oko 7% obećanja sa velikom i 60% obećanja sa malom vjerovatnoćom za ispunjenost do kraja mandata.

U oblasti obrazovanja, od ukupno 28 obećanja, 8  je ocijenjeno kao započeto, dok je jedno dobilo ocjenu “u progresu”. Od obećanja na kojima je zabilježen napredak u ispunjenju, pet se odnosi na kontinuirane aktivnosti Vlade RS i predstavlja samo nastavak već postojećih aktivnosti. Značajno je istaći da je Vlada Republike Srpske usvojila Nacrt strategije obrazovanja u Republici Srpskoj za period 2015.- 2020., te Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, koji  je planiran ovom Strategijom.

Karakteristično je da je SNSD imao samo dva obećanja iz oblasti obrazovanja, oba vrlo nekonkretna. Sa druge strane, DNS je u ovoj oblasti dao 21 obećanje, od kojih je dobar dio prepisan iz izbornog programa SNSD-a za mandat 2010. – 2014., poput obećanja o ravnomjernom razvoju univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, obećanja vezanih za predškolsko obrazovanje i sl.

vlada_rs_1

Također je interesantno da koalicioni partneri u Republici Srpskoj, unutar ove oblasti, imaju suprotna obećanja. Tako npr. SNSD smatra da je potrebno “temeljno reformisati obrazovanje i obrazovne institucije”, dok DNS ukazuje na to da se reforma obrazovanja ne može odvijati prečesto, jer to dovodi do nekonzistentnosti sistema obrazovanja, te da se treba posvetiti ispravljanju nedostataka uočenih u dosadašnjoj reformi visokog obrazovanja.

U oblasti pravne države nije zabilježen značajniji napredak, te je od 36 obećanja započet rad na tek 5, dok je jedno prekršeno. Započeta obećanja su ovu ocjenu dobila zbog usvajanja Nacrta zakona o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

U oblasti državnog uređenja, od ukupno 58 obećanja, samo jedno je dobilo ocjenu “u progresu”, dok je 13 obećanja (svih 13 iz DNS-ovog izbornog programa) o poboljšanju položaja i ovlasti lokalnih samouprava ocijenjeno započetim jer je Vlada RS formirala radnu grupu za izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o namještenicima. Na 43 obećanja nije zabilježen nikakav rad, dok je jedno obećanje iz ove oblasti neutemeljeno.

Od 92 obećanja u oblasti socijalne politike, dva su ocijenjena kao ispunjena. Oba obećanja su SPRS-ova i odnose se na najavu da će prava penzionera garantovati država. Budući da je početkom decembra usvojen set zakona koji stvara uslove za isplatu penzija direktno iz budžeta, ova obećanja su ispunjena, iako je prelazak Fonda PIO na trezorsko poslovanje napravljen zbog toga što na računima ovog Fonda više nije bilo novca. Tri obećanja iz ove oblasti dobila su ocjenu “u progresu” i odnose se na subvencioniranja kamatnih stopa za rješavanje stambenog pitanja mladih osoba, što je aktivnost koju Vlada RS provodi duži niz godina. Započeta su i obećanja koja se odnose na pomoć pri zapošljavanju boraca, te djece iz porodica poginulih boraca i RVI. Ovo je također program koji je Vlada RS sprovodila još u prošlom mandatu. Za ovu oblast je još zanimljivo da je DNS dao veliki broj obećanja koja se tiču poboljšanja položaja žena na selu i žena općenito, ali nije bilo aktivnosti na ispunjenju tih obećanja.

U oblasti zdravstva, započet je rad na 2 od 14 ukupno datih obećanja. Oba obećanja se odnose na izjednačavanje prava i obaveza javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, što je započeto usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti RS. Treba imati u vidu da je ovo tek prvi korak i da bi ova obećanja bila ispunjena potrebno je donošenje još nekoliko propisa.

U oblasti spoljne politike dato je ukupno 7 obećanja, od kojih su 2 ocijenjena kao započeta i odnose se na podršku puta BiH ka EU, što je započeto usvajanjem Nacrta reformske agende (SPRS), dok se drugo odnosi na paralelne odnose sa RS-a sa Srbijom i Hrvatskom (DNS).

U oblasti ekonomije, najviše aktivnosti Vlada RS je zabilježila u podoblastima poslovne klime u kojoj je dato 50 obećanja. Od ovog broja obećanja 14 je ocjenjeno kao započeto, 1 obećanje je dobilo ocjenu u progresu, dok je njih 35 ocjenjeno kao nezapočeto. U oblasti finansijske i fiskalne politike dato je ukupno 27 obećanja, od kojih su 3 obećanja SNSD-a i 2 obećanja DNS-a ocjenjena kao započeta. U ovoj podoblasti zabilježeno je i jedno prekršeno obećanje DNS-a koje se odnosilo na skraćivanje perioda za izmirenje obaveza firmi na 60 dana. Prijedlogom Zakona o izmirenju poreskog duga je, međutim, produženo vrijeme za izmirivanje poreskog duga jednokratno najduže do godinu dana ili u jednakim mjesečnim anuitetima najduže do 60 mjeseci, uz ispunjenje određenih uslova.

Vlada RS je započela sa uspostavom Jedinstvenog informacionog sistema za registraciju poslovnih subjekata u Republici Srpskoj, te je sada firmu u ovom entitetu moguće registrovati na jednom mjestu i sa manjim troškovima. Također, Vlada RS je pripremila i Nacrte zakona o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu što će u velikoj mjeri doprinjeti pojednostavljenju svih procedura za registraciju firmi, ali i omogućiti dalju uspostavu sistema e-uprave u RS.

Vlada RS je provodila i aktivnosti na donošenju novog Zakona o doprinosima u ovom entitetu, pa je novim zakonskim rješenjem ukupna stopa doprinosa smanjena za 1,4%.

U podoblasti industrije u kojoj je dato ukupno 9 obećanja, došlo je do napretka u ispunjavanju obećanja DNS-a koje se odnosilo na otvaranje novih proizvodnih pogona, dok u oblastima ekologije i turizma sa 10 obećanja i privatizacije sa 3 obećanja, nisu zabilježene bitnije aktivnosti Vlade RS. U oblasti trgovine ni jedna partija koja učestvuje u radu Vlade RS nije davala obećanja.

Vladajuće partije najviše su obećanja dale u oblasti poljoprivrede (99), od čega je najviše obećanja SNSD-a (71). U ovoj oblasti 46 obećanja je ocijenjeno kao započeto, a 5 je dobilo ocjenu “u progresu”, pri čemu se ova obećanja uglavnom odnose na nastavak već započetih projekata ruralnog razvoja finansiranih iz kredita Svjetske banke. Određeni pomaci zabilježeni su i na obećanjima koja se odnose na savjetodavne aktivnosti u poljoprivredi, dok su stari problemi sa neblagovremenom isplatom podsticaja, prisutni i u prethodnim mandatima, u prvoj godini aktuelnog mandata ne samo nastavljeni, nego i pogoršani.

U oblasti energetike i infrastrukture partije su ovoga puta dale znatno manje obećanja nego u prethodnom mandatu (ukupno 26), pri čemu je najuočljiviji potpuni “nestanak” ovih oblasti iz progama SNSD-a, koji je imao samo jedno obećanje u oblasti energetike – održavanje niske cijene električne energije, koje je dobilo ocjenu “u progresu” budući da je Regulatorna komisija za energetiku povukla svoju odluku o poskupljenju struje. U oblasti energetike, započet je rad na još svega 2 od 15 obećanja. U oblasti infrastrukture, jedno obećanje ocijenjeno je neutemeljenim, dok je zabilježeno po 5 započetih i nezapočetih obećanja. Zanimljivo je da ni u ovoj oblasti SNSD nije dao nijedno obećanje, iako su infrastrukturni projekti ranije činili najveći dio njihovog ekonomskog programa. “Velika” obećanja o izgradnji autoputeva i ovdje je preuzeo DNS, a jedini progres u tom pogledu zabilježen je na izgradnji dugo najavljivanog autoputa Banja Luka-Doboj, dok se u ostalim projektima nije odmaklo dalje od potpisivanja memoranduma o saradnji i pregovora sa potencijalnim investitorima koji do sada nisu polučili nikakve rezultate.

Nisu zabilježene velike razlike u poređenju sa početkm prethodnog mandata. Jedini izuzetak je oblast poslovne klime u kojoj su provedeni dugo najavljivani potezi. Među tri vladajuće partije, DNS ponovo bilježi najlošiji rezultat, dok su rezultati SNSD-a i SPRS-a približno izjednačeni. I dalje je prisutan problem obezbjeđivanja novčanih sredstava, gdje je u nekim slučajevima čak i pogoršan.