Idi na sadržaj

Izbornimonitor.ba – online platforma putem koje građani i građanke od sada mogu prijaviti sve nepravilnosti u izbornom procesu

UG “Zašto ne” je danas pokrenuo novu online platformu IzborniMonitor.ba, koja će građanima/kama u BiH omogućiti da, na jednostavan način, prijave sve nepravilnosti koje uoče tokom izbornog procesa u svojim sredinama.

monitor

U svrhu evidentiranja svih problema i nepravilnosti, IzborniMonitor.ba omogućava svim korisnicima i korisnicama da anonimno i na jednostavan način prijave uočenu nepravilnost kroz interaktivnu mapu u sekciji za prijavu problema, te je lociraju kako bi ona bila vidljiva na interaktivnoj mapi.  Osim prijave problema, građani i građanke će moći i da pregledaju već prijavljene probleme, vide lokacije na kojima su prijavljeni, kao i da automatski dobijaju izvještaje o svim problemima prijavljenim u određenom gradu ili području.

Na ovaj način, IzborniMonitor.ba omogućava građanima i građankama da se aktivno uključe u procese monitoringa izbora, te da prijavom svih uočenih grešaka i zloupotreba utiču na to da se broj zloputreba smanji, odnosno da se dokumentuje svaka povreda ovog procesa. Ova platforma bi trebala omogućiti i nadležnim institucijama da bolje prate situaciju na terenu, te adekvatno reaguju na prijavljene povrede izbornog procesa. Tim Izbornog Monitora će redovno pratiti sve prijave i reagirati blagovremeno i adekvatno na sve hitne situacije i očite zloupotrebe izbornog procesa, te obaviještavati nadležne institucije o svim relevantnim i verificiranim prijavama.

Udruženje građana ¨Zašto ne¨ je pokenulo i informativnu i monitoring kampanju Izborni Monitor, koja ima za cilj da građanima i građankama u BiH približi cijeli izborni proces, te da im pruži prostor da i sami djeluju u cilju njegovog što transparentnijeg provođenja kroz identificiranje nepravilnosti, kako bi se sve eventualne zloupotrebe i neregularnosti svele na najmanju moguću mjeru. U sklopu ove kampanje, aktivisti/ce UG “Zašto ne” će posjetiti preko 10 gradova širom BiH, gdje će građanima/kama prezentirati ovu platformu i sve njene mogućnosti.

Neki od problema koje građani/ke mogu prijaviti bi bili: problemi sa registracijom za glasanje, nepravilnosti u vođenju kampanja, nedozvoljeno oglašavanje, nedozvoljeno nagovaranje, ucjene ili prisila, kupovina glasova, pogrešno informisanje, greške u radu biračkih odbora i izbornih komisija, kršenje izborne šutnje, onemogućavanje glasanja, nasilje, grožavanje slobode okupljanja ili kretanja i sl. Platforma također nudi sve relevantne informacije o izborima, te može poslužiti građanima/kama da se što bolje i potpunije informišu o svojim pravima i obavezama, ali i o pravima i obavezama svih političkih subjekata i nadležnih institucija koje učestvuju u izbornom procesu.

Problemi se mogu prijaviti online, putem web stranice www.izbornimonitor.ba ili e-maila [email protected], ali i slanjem SMS-ova ili pozivima na brojeve telefona: 061 359 428, 063 212 243 i 066 856 879, čime je i građanima i građankama koji nemaju pristup interentu omogućeno da prijave uočene zloupotrebe.

Svaka prijava problema od strane građana i građanki biće anonimna i vidljiva na samoj stranici, a obradom i prikupljanjem veće količine prijava ćemo moći pratiti trendove i upoznati javnost o tome koliko se Opšti/Opći Izbori 2014. u BiH provode u skladu sa propisanim pravilima.