IzborniRezultati.ba

Platforma putem koje se gradjani mogu upoznati sa izbornim rezultatima.

Vlada KS ispunila tri obećanja u prvih 100 dana rada

Vlada Kantona Sarajevo u prvih 100 dana svog rada ispunila je tri obećanja koja su data u “Sporazumu o prioritetima...

Alisa Karović

BIRN, VOA i Raskrinkavanje: “Lažne vijesti i mobilno novinarstvo u digitalnom dobu”

BIRN (Balkanska istraživačka mreža) je u partnerstvu sa Voice of America i platformom Raskrinkavanje organizovala trodnevni trening za studente i studentice žurnalistike iz Sarajeva, Mostara, Banja...

Alisa Karović

Otvorene prijave za govornike na POINT 8.0 konferenciji

Pozivamo sve zainteresirane koji rade u oblasti aktivizma, političke odgovornosti i novih tehnologija u jugoistočnoj Evropi da podnesu prijedlog za kratku prezentaciju (do 15 minuta) o svom radu u...

Danira Karović