Javna rasprava: Federacija BiH mora što prije uspostaviti Registar pedofila

Federacija BiH što prije mora uspostaviti Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima, poruka je sa okruglog stola koji je u Sarajevu 19. novembra 2019. godine organizovao portal Javna Rasprava. 

Prijedlog zakona, na osnovu kojeg bi se trebao uspostaviti Registar je još u maju 2019. godine, u proceduru uputila zastupnica Socijaldemokratske partije (SDP BiH) u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Lana Prlić. Međutim, ovaj zakon se još uvijek nije našao pred federalnim parlamentarcima. 

Prema istraživanju portala Javna Rasprava, donošenje ovog zakona podržava preko 90% građana i građanki

Uvodničarke na okruglom stolu su bile Lana Prlić, predlagačica ovog zakona, Elizabeta Lukačević iz Biroa za ljudska prava Tuzla i Adna Hanić-Zalihić, vanjska saradnica Zakonodavno-pravne komisije Parlamenta FBiH, a diskusiji su prisustvovali i članovi i članice više nevladinih organizacija, državnih institucija i političkih partija. 

Uporište za donošenje ovog zakona je Konvencija o pravima i zaštiti djeteta. BiH je potpisivanjem ove konvencije preuzela obaveze da će zaštititi djecu u svim segmentima. Pored ove i Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti i prevenciji od svih oblika seksualnog nasilja, nalaže prikupljanje i čuvanje podataka vezano za seksualno iskorištavanje djece”, izjavila je Elizabeta Lukačević.

Adna Hanić-Zalihić, koja je radila na tekstu ovog zakona smatra da se o ovoj temi premalo govori, te da je osim krivičnih mjera neophodna i kontrola učinilaca i uspostavljanje mehanizama za njihovo vraćanje u društvenu zajednicu, a za to je “neophodno uspostavljanje registra pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualnog nasilja i iskorištavanja, odnosno registar pedofila”. 

Prema riječima Lane Prlić, predlagačice ovog zakona, “ovaj zakon je veoma bitan za našu djecu, budući da ih trebamo zaštititi”.

Posebno je problematično što u regionu tek Federacija BiH, Brčko distrikt i Crna Gora nemaju donesen ovakav zakon. Na ovaj zakon, koji je upućen u proceduru još u maju 2019. godine, Vlada FBiH je dala negativno mišljenje, navodeći da je potrebno najprije izmijeniti Krivični zakon FBiH, kazala je Prlić podsjećajući da u Republici Srpskoj imamo “primjer da je prvo uspostavljen Registar pa je tek onda izmijenjen Krivični zakon”.

Sa ovog okruglog stola je poručeno i da ne bi trebao biti nikakav problem na istoj sjednici izmijeniti oba zakona, pogotovo zbog činjenice da su i izmjene Krivičnog zakona upućene u proceduru još 2018. godine.

Zastupnica Prlić je najavila da će na prvoj decembarskoj sjednici Parlamenta FBiH podnijeti urgenciju kako bi se ovaj zakon, nakon pola godine od podnošenja našao na dnevnom redu Parlamenta FBiH.

Projekat za usklađivanje bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH. 

Šta do sada znamo o vakcinaciji protiv COVID-19 u BiH?

Dok se građani brojnih zemalja u svijetu, pa tako i onih u EU, ali i regionu, vakcinišu protiv COVID-19 već nekoliko...

Dalio Sijah

U potpunosti ispunjena četiri obećanja iz ekspozea Marija Nenadića

Vlada Kantona Sarajevo, koju su 3. marta 2020. godine formirale Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB) i Demokratska fronta (DF), tokom svog mandata, koji je završen 5....

Dalio Sijah

Poziv za project-based edukacijski program “Medijska pismenost online”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta koji je podržan od TechSoup Europe. Project-based edukacijski program...

Amra Hasanović