Javna rasprava Lokal: Nastavak uspješne priče platforme javnarasprava.ba

Promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou.

Udruženje građana “Zašto ne” pokreće web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika i općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima direktnu komunikaciju sa parlamentarcima i praćenje aktivnosti i rada zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama. Javna rasprava Lokal pilot je projekat uspostave ovakve platforme na opštinskom nivou. Ova platforma pružit će građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad opštinske administricaje i biti alat za otvorenu komunikaciju između opštine i građana/ki.

Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi sa načelnikom opštine, opštinskim vijećem i drugim značajnim akterima za opštinu. Konačno, korisnici/e platforme bit će u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, koji najneaktivniji/e, kao i da načelniku, i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. Ovaj projekat pokrenut je sa ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati sa tim šta radi opština, a ova platforma će im omogućuti pregledniji uvid u rad načelnika i vijećnika/ca.

Dodatno, Javna rasprava Lokal je poziv svim općinama i gradovima da povećaju otvorenost i javnost svoga rada s obzirom da, prema dosadašnjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina mora učiniti dodatne napore na ovom polju ako želi postati članica Evropske unije. S druge strane, od ove platforme korist će imati i sama općina (načelnik i vijećnici/e), jer mogu djelovati brže i na način na koji to građani/ke opštine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

Udruženje građana “Zašto ne” osnovano je 2001. godine kao omladinska organizacija s ciljem rada na demilitarizaciji u Bosni i Hercegovini i uspostavljanju prava na prigovor savjesti, ali s vremenom se misija organizacije proširila. Organizacija “Zašto ne” sada je prepoznatljiva po svom radu na promicanju odgovornosti i transparentnosti vlasti kao i uvođenju i korištenju novih tehnologije za uključivanje građana i donositelja odluka u procese donošenja odluka. UG “Zašto ne” pionir je i lider u praćenju obećanja, provjeri činjenica i promicanju političke odgovornosti u BiH i regiji. “Zašto ne” je regionalni lider u razotkrivanju dezinformacija i mapiranju izvora dezinformacija, a Istinomjer (www.istinomjer.ba) i Raskrinkavanje (www.raskrinkavanje.ba) jedine su dvije platforme za provjeru činjenica u Bosni i Hercegovini koje je verificirala Međunarodna mreža za provjeru činjenica (IFCN) (https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/).

Mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti i poticanje i olakšavanje građanskog sudjelovanja u procesu donošenja odluka, kao i omogućavanje direktne komunikacije građana i parlamentaraca o zakonima o kojima se trenutno raspravlja u fokusu je projekta Javna rasprava (www.javnarasprava.ba) i Regionalni indeks otvorenosti (http://opennessindex.actionsee.org).

Projekt Javna rasprava Lokal realizuje se u okviru projekta “Improving Transparency and Accountability of Local Government and Citizens Capacity to Participate in Local Elections“.

(javnarasprava.ba)

Pasivan odnos nadležnih prema problemu iseljavanja iz BiH

U Republici Hrvatskoj su nedavno objavljeni prvi rezultati popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021, koji ukazuju...

Sanjin Mahmutović

Poticanje održive saradnje civilnog društva za bolje upravljanje u jugoistočnoj Evropi: Šta je sljedeće?

Civilno društvo u jugoistočnoj Evropi suočava se s nizom izazova koji se odnose na pretjerano oslanjanje na vanjske donatore, smanjenje civilnog prostora i strani štetan utjecaj, nedostatak otvorenog...

Haris Karabegović

Otvoreno pismo fact-checkera iz cijelog svijeta generalnoj direktorici YouTubea

Više od 80 fact-checking inicijativa iz preko 60 zemalja, obratile su se u otvorenom pismu direktorici kompanije YouTube Susan Wojcicki, sa zahtjevom da preduzme korake za sprječavanje širenja...

Admin