Javna rasprava Lokal: Nastavak uspješne priče platforme javnarasprava.ba

Promicanje upotrebe tehnologije u svrhu poboljšanja demokratskih procesa na lokalnom nivou.

Udruženje građana “Zašto ne” pokreće web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika i općinskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

Javna rasprava Lokal nastavak je uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima direktnu komunikaciju sa parlamentarcima i praćenje aktivnosti i rada zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama. Javna rasprava Lokal pilot je projekat uspostave ovakve platforme na opštinskom nivou. Ova platforma pružit će građanima/kama do sada najkompletniji uvid u rad opštinske administricaje i biti alat za otvorenu komunikaciju između opštine i građana/ki.

Javna rasprava Lokal omogućit će građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. Nadalje, na jednom mjestu bit će dostupne sve vijesti u vezi sa načelnikom opštine, opštinskim vijećem i drugim značajnim akterima za opštinu. Konačno, korisnici/e platforme bit će u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, koji najneaktivniji/e, kao i da načelniku, i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. Ovaj projekat pokrenut je sa ciljem da se ukaže na važnost učešća javnosti u radu lokalnih vlasti te kako bi se omogućilo aktivno učešće svih zainteresovanih strana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Građani/ke moraju biti upoznati sa tim šta radi opština, a ova platforma će im omogućuti pregledniji uvid u rad načelnika i vijećnika/ca.

Dodatno, Javna rasprava Lokal je poziv svim općinama i gradovima da povećaju otvorenost i javnost svoga rada s obzirom da, prema dosadašnjim istraživanjima, Bosna i Hercegovina mora učiniti dodatne napore na ovom polju ako želi postati članica Evropske unije. S druge strane, od ove platforme korist će imati i sama općina (načelnik i vijećnici/e), jer mogu djelovati brže i na način na koji to građani/ke opštine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

Udruženje građana “Zašto ne” osnovano je 2001. godine kao omladinska organizacija s ciljem rada na demilitarizaciji u Bosni i Hercegovini i uspostavljanju prava na prigovor savjesti, ali s vremenom se misija organizacije proširila. Organizacija “Zašto ne” sada je prepoznatljiva po svom radu na promicanju odgovornosti i transparentnosti vlasti kao i uvođenju i korištenju novih tehnologije za uključivanje građana i donositelja odluka u procese donošenja odluka. UG “Zašto ne” pionir je i lider u praćenju obećanja, provjeri činjenica i promicanju političke odgovornosti u BiH i regiji. “Zašto ne” je regionalni lider u razotkrivanju dezinformacija i mapiranju izvora dezinformacija, a Istinomjer (www.istinomjer.ba) i Raskrinkavanje (www.raskrinkavanje.ba) jedine su dvije platforme za provjeru činjenica u Bosni i Hercegovini koje je verificirala Međunarodna mreža za provjeru činjenica (IFCN) (https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/).

Mjerenje otvorenosti institucija svih grana vlasti i poticanje i olakšavanje građanskog sudjelovanja u procesu donošenja odluka, kao i omogućavanje direktne komunikacije građana i parlamentaraca o zakonima o kojima se trenutno raspravlja u fokusu je projekta Javna rasprava (www.javnarasprava.ba) i Regionalni indeks otvorenosti (http://opennessindex.actionsee.org).

Projekt Javna rasprava Lokal realizuje se u okviru projekta “Improving Transparency and Accountability of Local Government and Citizens Capacity to Participate in Local Elections“.

(javnarasprava.ba)

Projekcija dokumentarnog filma „Medijska pismenost kroz generacije“

Premijerna projekcija regionalnog dokumentarnog filma „Medijska pismenost kroz generacije“ održat će se 1. oktobra...

Emir Zulejhić

Da li ekskluzivitet upotrebe jednog jezika i pisma krši entitetske i državni ustav?

Jedna od tema koja je posljednjih dana izazvala buru u javnosti jeste usvajanje Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma (Republika Srpska) i Zakona o upotrebi...

Amina Izmirlić

Kako stojimo u pandemiji: Rano je za poređenje ekonomskih pokazatelja

Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u medijskim istupima često ističe da su Vlada FBiH i rad njenog premijera Fadila Novalića pozitivan primjer kvalitetnog odgovora na pandemiju...

Faruk Durmišević