Idi na sadržaj

Javna rasprava: Parlamentarci počeli odgovarati na pitanja građana/ki

DSC00019Web servis “Javna rasprava” do sada je zabilježio preko 600 pitanja, ali i prve odgovore parlamentarnih zastupnika i delegata na upite građana/ki.

Najbrži u odgovoru na pitanja bili su poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sanel Razić (SBB) i poslanik u PD PSBiH Šemsudin Mehmedović (SDA), koji su na postavljena pitanja odgovorili u roku od jednog dana.

Sanel Razić je prvi parlamentarni zastupnik koji je odgovorio na direktno postavljeno pitanje, a koje se odnosilo na pitanje izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH, u smislu brisanja postojećih “pondera” koji definišu raspodjelu javnih prihoda po kantonima. Pitanje postavljeno Raziću glasilo je “Zbog čega ovaj prijedlog nije došao na dnevni red Parlamenta i šta ćete poduzeti da se o prijedlogu glasa i da se otkloni diskriminacija?” Razić je odgovorio da su poslanici SBB-a 13. maja (na 1. redovnoj sjednici Parlamenta FBiH), postavili isto pitanje predsjedavajućem Parlamenta Edinu Mušiću, ali da do danas nisu dobili odgovor.

Pitanje za Šemsudina Mehmedovića odnosilo se na izmjene Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, za koji je osoba koja je postavila pitanje smatrala da je nekompletan. Mehmedović je u odgovoru naveo da do sada nije bilo većine za dodatne izmjene zakona, te preporučio da se svi eventualni prijedlozi i sugestije dostave parlamentarnoj Komisiji za promet i komunikacije, njemu lično ili PS BiH.

Odgovore su, pored gorenavedenih dali i Kantarević Rasim, delegat Laburističke stranke u Domu naroda Federacije BiH koji smatra da se treba uvesti zatvorska kazna za lica koja nesavjesno troše budžetska sredstva, a istog je stava i Zubić Jasmina, zastupnica SDP-a u predstavničkog domu Federacije BiH. Ovo pitanje se odnosi na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona FBiH, koji je u proceduru uputio Mirza Ustamujić, još u februaru 2014. godine. Zubić Jasmina podržava i Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda BiH, te smatra da bi izmjene ovog zakona dovele sve građana/ke FBiH u ravnopravan položaj.

Mario Karamatić delegat HSS-a u Domu naroda BiH je jedini parlamentarac koji je odgovorio na sva pitanja koja su mu postavljena. U odgovoru na pitanje koje je vezano za brisanje odredbe Ustava FBiH koja onemogućava smanjenje plata osobama koje obavljaju funkcije u institucijama BiH za vrijeme trajanja mandata izjavio je da podržava brisanje ove odredbe, dok je na pitanja koja su postavljena u okviru Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH izjavio da smatra da se problem pasa lutalica neće riješiti eutanazijom životinja koje provedu 15 dana u azilu, ali je naglasio i da treba biti svjestan da se ni psi ne mogu doživotno držati u azilu, te da sigurnost ljudi ipak treba biti na prvom mjestu. U odgovoru na drugo pitanje vezano za ovaj zakon, izjavio je da ne misli da bi sankcije propisane ovim zakonom trebale biti oštrije.

DSC00197Osim direktnih pitanja upućenih parlamentarcima/kama, korisnici/e sajta do sada su postavili/e i više od 600 pitanja vezanih za zakone i prijedloge zakona koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Kako sajt ima i mogućnost glasanja i komentarisanja zakonskih akata, do sada je oko 800 korisnika/ca glasalo o postojećim prijedlozima, pri čemu je na državnom nivou najviše glasova zabilježeno na Prijedlogu Amandmana II na Ustav Bosne i Hercegovine, konkretno na odredbi koja bi omogućilada se osobama koje obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine umanji plata tokom trajanja mandata. Sudeći po glasovima, građani/ke imaju dijametralno suprotan stav prema ovoj odredbi od samih parlamentaraca, budući da je njih 111 glasalo “za”, a samo sedmoro protiv.

Što se tiče parlamenta FBiH, najviše je glasova zabilježeno na Prijedlogu zakona o izmjenama zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, to jest na odredbi kojom bi se ukinuli ponderi koji se koriste prilikom raspodjele javnih prihoda kantonima. I u ovom slučaju su korisnici/e sajta skoro nepodijeljeno podržali/e ovaj prijedlog, te je njih 79 glasalo “za”, a samo troje “protiv”.