Kako bismo znali šta rade parlamenti u BiH, podaci se moraju otvoriti

Udruženje građana Zašto ne i platforma javnarasprava.ba pokrenuli su kampanju potpisivanja peticije putem aplikacije Parlameter za otvaranje podataka o radu parlamenata u Bosni i Hercegovini. 

Ova kampanja pokrenuta je s ciljem da građane/ke i civilno društvo podsjeti na važnost učešća javnosti u kreiranju propisa od strane zakonodavne vlasti kao i da pozove nadležne da povećaju otvorenosti i javnosti rada državnog i entitetskih parlamenata obzirom da, prema istraživanju otvorenosti institucija zakonodavne vlasti u regionu, parlamenti u Bosni i Hercegovini zauzimaju posljednje mjesto. 

Peticija za otvaranje parlamenata može se potpisati na ovom linku i podijeliti s drugima, a u cilju razvoja svijesti koliko je važno imati brz i jednostavan pristup svim podacima od javnog značaja.

Svrha otvorenih podataka je da građani/ke znaju što radi država. Podaci parlamenata u BiH nisu otvoreni u cijelosti i ne potiču razvoj novih, sličnih ili od Parlametra drugačijih aplikacija.

Podatke preuzete sa službenih stranica parlamenata često treba dodatno provjeravati, nadopunjavati pa i ručno unositi jer nije omogućeno strojno preuzimanje i automatsko ažuriranje podataka.

Parlamenti nemaju praksu proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se odnose na monitoring i evaluaciju rada, kao i drugih dokumenata od društvenog značaja.

  • Otvaranje državnog i entitetskih parlamenata omogućilo bi brže pretraživanje i pregledniji rad zastupnika/ca.
  • Otvaranjem parlamenata najviše profitiraju građani/ke: istraživački rad novinara/ki postaje brži, analize preciznije, a i sami građani/ke bi lakše nalazili i provjeravali informacije koje ih zanimaju.
  • Otvaranje parlamenata omogućilo bi razvoj novih aplikacija koje bi skupljale, učinile preglednima i automatski ažurirale upravo one podatke koji zanimaju njihove korisnike/ce, civilno društvo, znanstvenike/ice, građane/ke koje biraju kome dati glas na izborima.

Dakle, otvoreni podaci moraju biti pretraživi i dostupni svima.

Cilj ove kampanje, pored podizanja svjesti o važnosti transparentnijeg rada zakonodavnih tijela u BiH, jeste i prikupljanje potpisa kako bi se od vlasti zatražilo otvaranje za javnost dokumenata i informacija koje Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH i Narodna skupština Republike Srpske drže nedostupnim za javnost. 

Na ovom linku pogledajte za svaki parlament popis dokumenata i informacija koji nisu dostupni javnosti.

Ovo je prva od ukupno dvije planirane kampanje koje će biti realizovane u narednom periodu. U okviru druge kampanje akcenat će biti na saradnji institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima/kama kroz platformu e konsultacija.

Ovaj projekt realizuje se uz podršku The National Endowment for Democracy (NED)

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Inicijativa R2G4P održala prvi Policy forum i ljetnu školu s fokusom na borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi

U organizaciji Instituta za javne financije iz Zagreba i Centra za studiranje demokratije (CSD) iz Sofije, inicijativa R2G4P (Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform) je 7. juna...

Haris Karabegović