Kako bismo znali šta rade parlamenti u BiH, podaci se moraju otvoriti

Udruženje građana Zašto ne i platforma javnarasprava.ba pokrenuli su kampanju potpisivanja peticije putem aplikacije Parlameter za otvaranje podataka o radu parlamenata u Bosni i Hercegovini. 

Ova kampanja pokrenuta je s ciljem da građane/ke i civilno društvo podsjeti na važnost učešća javnosti u kreiranju propisa od strane zakonodavne vlasti kao i da pozove nadležne da povećaju otvorenosti i javnosti rada državnog i entitetskih parlamenata obzirom da, prema istraživanju otvorenosti institucija zakonodavne vlasti u regionu, parlamenti u Bosni i Hercegovini zauzimaju posljednje mjesto. 

Peticija za otvaranje parlamenata može se potpisati na ovom linku i podijeliti s drugima, a u cilju razvoja svijesti koliko je važno imati brz i jednostavan pristup svim podacima od javnog značaja.

Svrha otvorenih podataka je da građani/ke znaju što radi država. Podaci parlamenata u BiH nisu otvoreni u cijelosti i ne potiču razvoj novih, sličnih ili od Parlametra drugačijih aplikacija.

Podatke preuzete sa službenih stranica parlamenata često treba dodatno provjeravati, nadopunjavati pa i ručno unositi jer nije omogućeno strojno preuzimanje i automatsko ažuriranje podataka.

Parlamenti nemaju praksu proaktivnog objavljivanja dokumenata koji se odnose na monitoring i evaluaciju rada, kao i drugih dokumenata od društvenog značaja.

  • Otvaranje državnog i entitetskih parlamenata omogućilo bi brže pretraživanje i pregledniji rad zastupnika/ca.
  • Otvaranjem parlamenata najviše profitiraju građani/ke: istraživački rad novinara/ki postaje brži, analize preciznije, a i sami građani/ke bi lakše nalazili i provjeravali informacije koje ih zanimaju.
  • Otvaranje parlamenata omogućilo bi razvoj novih aplikacija koje bi skupljale, učinile preglednima i automatski ažurirale upravo one podatke koji zanimaju njihove korisnike/ce, civilno društvo, znanstvenike/ice, građane/ke koje biraju kome dati glas na izborima.

Dakle, otvoreni podaci moraju biti pretraživi i dostupni svima.

Cilj ove kampanje, pored podizanja svjesti o važnosti transparentnijeg rada zakonodavnih tijela u BiH, jeste i prikupljanje potpisa kako bi se od vlasti zatražilo otvaranje za javnost dokumenata i informacija koje Parlamentarna skupština BiH, Parlament Federacije BiH i Narodna skupština Republike Srpske drže nedostupnim za javnost. 

Na ovom linku pogledajte za svaki parlament popis dokumenata i informacija koji nisu dostupni javnosti.

Ovo je prva od ukupno dvije planirane kampanje koje će biti realizovane u narednom periodu. U okviru druge kampanje akcenat će biti na saradnji institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima/kama kroz platformu e konsultacija.

Ovaj projekt realizuje se uz podršku The National Endowment for Democracy (NED)

Projekcija dokumentarnog filma „Medijska pismenost kroz generacije“

Premijerna projekcija regionalnog dokumentarnog filma „Medijska pismenost kroz generacije“ održat će se 1. oktobra...

Emir Zulejhić

Da li ekskluzivitet upotrebe jednog jezika i pisma krši entitetske i državni ustav?

Jedna od tema koja je posljednjih dana izazvala buru u javnosti jeste usvajanje Zakona o zaštiti, očuvanju i upotrebi jezika srpskog naroda i ćiriličnog pisma (Republika Srpska) i Zakona o upotrebi...

Amina Izmirlić

Dodik se neće sastati sa Schmidtom, a možda i hoće?

Još od kada je postalo poznato da će Valentina Inzka na mjestu visokog predstavnika zamijeniti Christian Schmidt, otklon predstavnika iz Republike Srpske, u prvom redu Milorada Dodika, prema...

Amina Izmirlić