Idi na sadržaj

Kako stojimo u pandemiji: Rano je za poređenje ekonomskih pokazatelja

Admin

Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović u medijskim istupima često ističe da su Vlada FBiH i rad njenog premijera Fadila Novalića pozitivan primjer kvalitetnog odgovora na pandemiju COVID-19, kako u pogledu zdravstva tako i u pogledu ekonomije. Istinomjer je u svojoj analizi uporedio neke od ekonomskih pokazatelja za prvih pet mjeseci 2019, 2020, te 2021. godine na federalnom, ali i državnom nivou.

Ilustracija: Shutterstock

Prilikom posjete lokalnom odboru SDA Kakanj lider ove stranke Bakir Izetbegović je dao i ocjenu uspješnosti 2021. godine u kontekstu ekonomije i zdravstva.

Ova godina je ekonomski uspješnija od veoma dobre 2019. Vakcine smo konačno nabavili u dovoljnim količinama. Sada idemo u utrku sa vremenom. Novi talas pandemije dolazi u septembru ili oktobru. Moramo masovno vakcinisati stanovništvo u sljedeća dva mjeseca. Potrebna je dobra organizacija i snažna propaganda protiv antivaksera.

Bakir Izetbegović, 7.8.2021.

Kada je u pitanju masovna imunizacija stanovništva, podsjećamo na ranije analize koje je Istinomjer objavio, a koje se odnose na činjenicu da je u našu zemlju do sada stiglo više od milion i po doza vakcina, ali da je procenat vakcinisanih građana i dalje veoma nizak.

Posljednje podatke Ministarstva civilnih poslova BiH o stanju sa pandemijom Covid-19 pogledajte u grafici ispod.

Izvor: Ministarstvo civilnih poslova BiH

Također, Vijeće ministara BiH na Twitteru, 12. augusta, objavilo je da je u BiH do sada stiglo 2.782.160 doza vakcina protiv Covid-19, a da je prvu dozu vakcine primilo 537.608 (15,71%), a drugu 327.698 (9,58%) građana BiH. O novom valu pandemije i da li smo za njega spremni, Istinomjer je detaljno analizirao.

Screenshot: Vijeće ministara BiH/Twitter

Izetbegović je i ranije u medijskim istupima hvalio Novalićev rad, pa je tako prilikom gostovanja na TVSA kazao da je Vlada kojom Novalić rukovodi sjajno odgovorila na ekonomske probleme uzrokovane pandemijom novog koronavirusa.

Imate parametre ekonomske, pogodila je ekonomiju došlo je do blokade, smanjenog protoka ljudi, roba, kapitala, pada BDP-a, pada industrijska proizvodnja, pada uvoz, pada izvoz, uibiranje indirektnih poreza. Dakle, to su sve parametri kao kod čovjeka kada posmatrate dobije temperaturu, visok šećer, holesterol šta ja znam adrenalin. Kad te stvari pregledate u državi najmanje loš dio Balkana je FBiH. Puno bolja od RS-a, možda nešto lošija od Srbije ako su tamo pokazatelji istiniti. (Onda nije najbolja u regiji.) Ne znam, ne mogu da vjerujem u parametre u Srbiji, ne vjerujem možda je Srbija. Onda je druga, dakle bolja od Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije. Slovenije i od Hrvatske kad su ove stvari ili manje loša.

Bakir Izetbegović, 10.7.2021.

Istinomjer je tragom ovih navoda provjerio dostupne podatke nadležnih statističkih institucija za prvih pet mjeseci ove godine, te smo ih uporedili sa istim periodom 2019. godine. Provjerili smo podatke o broju zaposlenih i nezaposlenih osoba, dostupne podatke o vanjskotrgovinskoj razmjeni, prikupljanju poreza, broju turističkih posjeta i sl.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, od januara do maja ove godine u FBiH broj nezaposlenih se smanjio za 13.110 lica. Također, u istom periodu broj zaposlenih je rastao iz mjeseca u mjesec, te se povećao za 7.715 osoba.

Podaci: Federalni zavod za statistiku

Prosječan broj nezaposlenih za prvih pet mjeseci 2021. godine je, prema podacima FZS, iznosio 318.390, dok je prosječan broj zaposlenih za isti period bio 519.831 osoba.

Kada su u pitanju podaci za prvih pet mjeseci 2020. godinu za teritoriju FBiH oni pokazuju rast nezaposlenih u aprilu pojavom pandemije Covid-19.

Podaci: Federalni zavod za statistiku

Za prvih pet mjeseci 2019. godine prosječan broj nezaposlenih iznosio je 338.336 osoba, dok je za isti period prosječan broj zaposlenih iznosio 527.966 lica. Broj zaposlenih u prvih pet mjeseci 2021. godine smanjen je za 8.135 osoba u odnosu na isti period 2019. godine.

Podaci: Federalni zavod za statistiku

U pogledu vanjskotrgovinske razmjene od januara do maja 2021. godine, prema podacima FZS, izvoz je u ovom periodu iznosio 3.492.635.527 KM, dok je vrijednost uvoza iznosila 5.471.282 KM.

Podaci: Federalni zavod za statistiku

Što se tiče podataka za prvih pet mjeseci 2019. godine, izvoz je iznosio 3.3138.807 KM, dok je vrijednost uvoza za isti period iznosila 5.703.664 KM. Upoređujući podatke iz 2021. i 2019. godine, vidljivo je u 2021. godine vrijednost izvoza povećana dok je vrijednost uvoza smanjena.

Podaci: Federalni zavod za statistiku

Grana privrede koja još uvijek trpi ogromne gubitke zbog pandemije Covid-19 je svakako turizam. U prvih pet mjeseci 2019. godine u FBiH je ostvareno preko 700.000 noćenja, dok u istom periodu 2021. godine ta brojka iznosi 298.831 noćenje. Tokom prvih pet mjeseci 2020. godine, u doba pojave pandemije ostvareno je 233.065 noćenja, s tim da je više od polovine ovih noćenja ostvareno u januaru i februaru prošle godine.

Podaci: Federalni zavod za statistiku *podaci za januar 2019. godine razlikuju se u dva mjesečna izvještaja FZS-a. U prvom je navedeno da je u januaru ostvareno 87.550 noćenja, dok je prema drugom bilo 90.549 noćenja. Zbog toga se razlikuje ukupan broj noćenja, kojih je prema drugom izvještaju bilo 710.746.

Kako su naveli iz Agencije za statistiku BiH, u toku prvog tromjesečja 2021. godine došlo je do porasta izvoza iz BiH u iznosu od 11,9% i uvoza u iznosu od 8,2% u odnosu na baznu 2015. godinu. U istom periodu 2019. godine rast izvoza bio je 7,3%, a uvoza 5,1% u odnosu na baznu 2015. godinu.

Kada je u pitanju Bruto društveni proizvod BiH za 2020. godinu, on je prema podacima Agencije za statistiku BiH nominalno iznosio 34 240 miliona KM i u odnosu na 2019. godinu on je nominalno manji za 3%, dok je realni pad iznosio 3,2%.

U pogledu podataka o BDP-u treba naglasiti da su u podacima Agencije za statistiku BiH za 2020. i 2021. godinu navedene tek procjene. Prema podacima objavljenim 5. jula ove godine, realni rast BDP-a u prvom kvartalu 2021. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine, iznosio je 1,5%. Realni rast u četvrtom kvartalu 2019. godine iznosio je 1,3%, da bi u prvom kvartalu 2020. godine iznosio 2,3%. Međutim, u drugom kvartalu, prema objavljenim procjenama, realni rast BDP-a je iznosio -11,2%, u trećem 6,6%, da bi u četvrtom kvartalu 2020. godine iznosio 2,4%.

Izvor: Agencija za statistiku BiH

Broj nezaposlenih na nivou BiH od januara do maja 2021. godine manji je za 19.028 lica dok je za isti period broj zaposlenih povećan za 5.923 radnika.

Podaci: Agencija za statistiku BiH

Što se tiče podataka za 2019. godinu na nivou BiH od januara do maja broj nezaposlenih je u prosjeku iznosio 421.484 lica, dok je u istom periodu 2021. godine taj broj u prosjeku iznosio 415.027 osoba. Broj zaposlenih radnika u istom periodu 2019. godine u prosjeku je iznosio 824.348 osoba, dok je u istom periodu 2021. godine taj broj iznosio 809.667 lica. Iz navedenog se da zaključiti da je u prvih pet mjeseci 2021. godine došlo do pada prosječnog broja zaposlenih za 14.681 osobu. Sa druge strane, zabilježen je i pad broja nezaposlenih za 6.457 osoba u odnosu na isti period 2019. godine.

Podaci: Agencija za statistiku BiH

Prema podacima Agencije za statistiku BiH u periodu januar – juni 2021, turisti su ostvarili 328.624 posjeta, dok je taj broj u istom periodu 2019. godine iznosio 713.745 posjeta na nivou BiH.

Kada su u pitanju prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci 2021. godine, oni su iznosili četiri milijarde i 595 miliona KM i veći su za 475 miliona KM ili 11,52% u odnosu na isti period 2020. godine, kada su iznosili 4 milijarde i 121 milion KM.

Vlada FBiH je krajem jula 2021. godine na sjednici u Sarajevu prihvatila informaciju Poreske uprave ovog entiteta o naplati poreznih prihoda i doprinosa za prvih šest mjeseci ove godine. Tako su ukupni prihodi iznosili 3.826,3 miliona KM i za 10,5% su veći u odnosu na isti period prošle godine. Upoređujući s naplatom u prvoj polovini 2019. godine, periodom prije pojave pandemije, naplata poreza u istom periodu 2021. godini veće je za 3,5% ili za 128,8 miliona KM-

Prema podacima Centralne banke BiH, priliv direktnih investicija u našu zemlju za prvi kvartal 2020. godine iznosio je 243,2 miliona KM, dok su one u prvih šest mjeseci 2019.godine iznosile preko 650 miliona maraka.

Također prema podacima Centralne banke BiH, u prvom kvartalu 2021. godine došlo je do povećanja vanjskog duga BiH za 122,8 milion KM u odnosu na kraj prethodne godine.

Svi ovi podaci ukazuju da na ekonomska kretanja u našoj zemlji, baš kao i na globalnom nivou još uvijek snažan utjecaj ima pandemija novog korona virusa koja bi prema najavama tokom jeseni mogla imati i četvrti veliki talas novooboljelih. Potpuni pokazatelji za tekuću godinu biti će dostupni tek početkom 2022. godine, te će tek nakon toga biti moguća kredibilna poređenja sa parametrima ostvarenim minulih godina. Do tada, slična poređenja dostignutih rezultata za 2021. godine u odnosu na bilo koju drugu godinu, poput ovih koje je iznio predsjednik SDA ne mogu biti u potpunosti utemeljena.

 

(Istinomjer.ba)