Idi na sadržaj

Kampanja “Obećali su!”: Ispunite predizborna obećanja data mladima

UG „Zašto ne“/ tim Istinomjera, u okviru kampanje «Obećali su: kampanja zagovaranja za ispunjavanje predizbornih obećanja partija na vlasti u BiH», vladajućim partijama i entitetskim vladama će dostaviti i preporuke za ispunjavanje obećanja mladima, koja su partije dale u svojim predizbornim programima.

 

I pored alarmantnih podataka koji se odnose na mlade, vladajuće partije ipak nisu u svojim predizbornim programima poklonile previše pažnje njihovim problemima, niti su za njih ponudile konkretna rješenja i precizne ciljeve.

 

Mladi u Bosni i Hercegovini, u kojoj čine 23% ukupne populacije, suočavaju se s nizom egzistencijalnih problema. Nezaposleno ih je 57,9%, što je najviši procenat u Evropi, dok je čak 80% mladih nezadovoljno obrazovnim sistemom. Procenat mladih ljudi koji žele da napuste Bosnu i Hercegovinu, navodeći kao razloge nedostatak perspektive, nemogućnost zapošljavanja i obezbjeđivanja osnovnih uslova za samostalan život, kreće se između 60-80%.

 

Među malobrojnim predizbornim obećanjima koja su tretirala pitanja od značaja za mlade u predizbornim programima stranaka na vlasti, izdvajamo:

 

SDA: „za poreske olakšice poslodavcima koji zapošljavaju mlade“

 

SDP:  „Razviti manje specijalizirano, a fleksibilnije i obrazovanje koje će se brzo prilagođavati

potrebama tržišta rada u srednjim stručnim školama”

 

SNSD: „Mrežа srednjoškolskih ustаnovа morа biti fleksibilnijа u prаćenju potrebа i rаzvoju profilа zа koje se školuju đаci“

 

DNS: „Nаprаviti strаtegiju stаmbenog zbrinjаvаnjа mlаdih, posebno obrаzovаnih

mlаdih brаčnih pаrovа koje je potrebno zаdržаti nа ovom prostoru“

 

„Platforma“: „Uspostavljanje mehanizma za stimuliranje izgradnje stanova za mlade  i socijalno

ugrožene kategorije“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od izbora je prošlo godinu i po dana, a mladi još nisu vidjeli ništa od poticaja za zapošljavanje, reformisanog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada, ili mehanizama za stambeno zbrinjavanje mladih.  Da bi se ispunilo makar ono što je predizbornim programima vladajućih partija obećano, tražimo od entitetskih vlasti da hitno preduzmu sljedeće mjere da bi ispunile obećanja koja su data u predizbornom periodu:

 

–          U oba entiteta otvoriti centre za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova na tržištu rada i kreirati projekte obrazovanja odraslih u skladu sa potrebama tržišta rada na lokalnom nivou

 

–          Kontinuirano planirati upisne politike za srednje i visoko obrazovanje na osnovu potreba tržišta rada

 

–          Usvojiti plan fiskalne reforme u FBiH, koji će predvidjeti poreske olakšice za poslodavce koji zapošljavaju mlade

 

–          Obezbijediti kontinuiranu finansijsku podršku samozapošljavanju mladih kroz fond ili fondove za samozapošljavanje mladih u FBiH

 

–          Obezbijediti institucionalnu podršku u vidu kontinuiranih programa obuke, osposobljavanja i savjetovanja mladih poduzetnika/ca za pokretanje sopstvenog posla  

 

–          Izraditi kantonalne i lokalne strategije za mlade u Federaciji BiH u što kraćem roku, uključivši u njih i predviđene planove za stambeno zbrinjavanje mladih;

 

–          U Republici Srpskoj pristupiti implementaciji mjera za stambeno zbrinjavanje mladih predviđenih Omladinskom politikom 2010-2015, ili usvojiti posebnu strategiju stambenog zbrinjavanja mladih

 

Detaljniji pregled preporuka dostupan je na adresi http://istinomjer.ba/blog/politika-za-mlade/

 

Ove preporuke biće dostavljene entitetskim vladama, resornim ministarstvima, te strankama čija su obećanja odabrana za zagovaranje, sa namjerom da u dostave svoje komentare na date preporuke i odrede rokove za ispunjavanje svojih predizbornih obećanja. Odgovori svih kontaktiranih partija i institucija biće javno dostupni na stranici www.istinomjer.ba

Cijelo saopštenje možete preuzeti na linku ispod:

Obećali su – Politike za mlade