Idi na sadržaj

Kampanja UG “Zašto ne” – sve o Izborima 2014. u 10 gradova BiH

Udruženje građana ¨Zašto ne¨ obići će 10 bh. gradova u sklopu informativne kampanje o Izborima 2014, sa ciljem educiranja građana i građanki o izbornom procesu i njihovog intenzivnijeg uključivanja u isti.

Političke partije u predizbornoj kampanji često napuštaju stavove koje su zastupale dok su bile na vlasti, te se građanima i građankama uglavnom obraćaju kroz populističke poruke i nerealna obećanja, bez preuzimanja odgovornosti za neuspjehe svojih vlada u proteklom mandatu, za koje nerijetko optužuju iste one stranke sa kojima su u protekle četiri godine formirali vladajuće koalicije. Posljedica svega toga je nedostatak kvalitetnih informacija o radu i stavovima partija u predizbornoj kampanji, naročito onih koje su u proteklom mandatu obnašale vlast, koje se obilato koriste ispraznom senzacionalističkom retorikom za skretanje pažnje javnosti sa suštinskih pitanja koja su obilježila protekle četiri godine. Sa druge strane, građani/ke nisu adekvatno informirani ni o svim propisima kojima je regulisan izborni proces, što često dovodi do situacija da ni sami birači/ce ne prepoznaju u kojim situacijama su ta pravila prekršena, počevši od toga na koji način stranke provode predizborne kampanje, pa sve do propisa koji regulišu sam proces glasanja na biračkim mjestima.

Svi ovi faktori imaju demotivirajući uticaj na birače/ice i pogoduju stvaranju atmosfere apatije i niskoj izbornoj izlaznosti, od koje bi najveću korist imale upravo one partije koje su i dovele do izrazito lošeg stanja u kakvom se nalazimo danas.  Cilj informativne kampanje jeste upravo da građanima i građankama pruži što potpunije i kvalitetnije informacije o svim aspektima izbornog procesa, od propisa koji regulišu tehničku provedbu izbora, pa sve do podataka o dosadašnjim postignućima, politikama i stavovima partija koje učestvuju u izbornom procesu, u cilju donošenja informirane odluke o glasanju na izborima. Pored toga, u kampanji će biti predstavljeni i alati koji omogućavaju građanima/kama da brzo i jednostavno prijave svako kršenje izbornog procesa i tako doprinesu da ovaj proces protekne u skladu sa zakonom i da se minimiziraju sve potencijalne zloupotrebe.

izborni_monitor_3fold.indd

U svrhu ostvarivanja ovih ciljeva, udruženje građana “Zašto ne” predstaviće u narednim danima nekoliko platformi koje će građanima/kama pomoći da se adekvatno informiraju, ali i prijave sve uočene izborne nepravilnosti. S obzirom da se radi o online platformama, ulične akcije u 10 gradova omogućit će i onim građanima/kama koji nemaju pristup internetu da iskoriste njihove mogućnosti. Građani i građanke će se tako moći upoznati sa platformom Izborni monitor, na kojoj će moći prijaviti sve uočene izborne nepravilnosti, putem web stranice www.izbornimonitor.ba, e-maila [email protected], ili SMS-om i pozivima na brojeve telefona: 061 359 428, 063 212 243 i 066 856 879.

Građanima/kama će biti predstavljena i aplikacija Glasometar 2014 (www.glasometar.ba), na kojoj mogu uporediti svoje političke stavove sa stavovima 18 parlamentarnih stranaka. Ovaj upitnik do sada je popunilo već 10.000 korisnika/ca, a ulična kampanja će omogućiti i onim građanima/kama koji/e nemaju pristup internetu da uporede svoje stavove o ključnim pitanjima koja su dominirala političkom scenom u proteklom mandatu, sa stavovima i mišljenjima 18 najrelevantijih partija u BiH.

glasometar

U sklopu ulične kampanje za informisanje o predstojećim Opštim/Općim izborima u BiH, građani i građanke BiH će se moći upoznati i sa istraživanjem inicijative Istinomjer (www.istinomjer.ba) koja je pratila ispunjavanje predizbornih obećanja političkih partija koje su u ovom mandatu učestvovale u vlasti na državnom i entitetskim nivoima, pri čemu su sve zajedno uspjele ispuniti tek 3% datih obećanja.

Ulične akcije u sklopu informativne kampanje održati će se u slijedećim gradovima:

  • Zenica – 29.09.
  • Mostar – 30.09.
  • Livno – 01.10.
  • Hadžići – 02.10.
  • Konjic – 03.10.
  • Banja Luka – 06.10.
  • Tuzla – 07.10.
  • Travnik – 08.10
  • Goražde – 09.10.
  • Sarajevo – 10.10.