Idi na sadržaj

Koalicija Jednakost: Institucije moraju odgovorno i adekvatno informirati građane/ke o popisu

no no noKoalicija „Jednakost“ izražava zabrinutost zbog načina na koji nadležne institucije informiraju javnost o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. Tako se u najnovijoj izjavi direktorice Federalnog zavoda za statistiku Hidajete Bajramović, bez ikakvih dodatnih objašnjenja pravne materije o kojoj se govori, navodi da su „u Zakonu o popisu stanovništva predviđene prekršajne sankcije za građane koji netačno odgovore na pitanja tokom oktobarskih popisa i da se te sankcije kreću od 100 do 10.000 maraka“.

Ova izjava data je bez navođenja izuzetno relevantne informacije da na pitanja o etničkom/nacionalnom i vjerskom izjašnjavanju, koja su u najvećem fokusu javnosti, građani_ke imaju pravo da se ne izjasne, te da u slučaju ovih pitanja, kao i pitanja o maternjem jeziku, ne postoje tačni ili netačni odgovori, a samim tim ni sankcije koje propisuje Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Pored toga, uz informaciju o prekršajnim sankcijama predviđenim za građane_ke, nije javnosti predočen i podatak da Član 44. istog Zakona predviđa novčane kazne i za lica koja protivno volji lica obuhvaćenog popisom utiču na to lice da se protiv svoje volje izjasni o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti ili vjeri, kao i za službene osobe koje nepropisno obavljaju svoje dužnosti, ili ne čuvaju kao službenu tajnu sve podatke koji se odnose na lične, porodične i imovinske prilike osoba koje se popisuju.

Pitanja izjašnjavanja o vjeri i etničkoj/nacionalnoj pripadnosti od početka su u fokusu javnosti i oko njih se već uveliko vode kampanje koje zadiru u pravo na slobodno izjašnjavanje i stvaraju atmosferu straha i nepovjerenja u sam popisni proces. U takvoj atmosferi, ovakav pristup informiranju javnosti unosi dodatno nepovjerenje i obeshrabruje građane i građanke da na ova delikatna pitanja odgovore bez straha i pritisaka.

Nadležne institucije, koje su i uoči probnog popisa propustile o njemu adekvatno i potpuno informirati javnost, ovakvim postupanjem dodatno narušavaju sopstveni kredibilitet i povjerenje u legitimnost popisnog procesa. Tome također doprinose i sve češće vijesti o tome da se ni proces angažovanja popisivača ne odvija u skladu sa zakonskim uvjetima za obavljanje ovog posla, kao i izvješća o tome da se prilikom formiranja popisnih komisija ne poštuju zakonom propisana pravila.

Ističemo da najviši standardi poštovanja ljudskih prava moraju biti garantirani u svim aspektima popisnog procesa, pa tako i u informiranju javnosti od strane službenih lica i institucija. Apelujemo na sve sudionike u ovom procesu da ozbiljno shvate svoju ulogu u ispravnom i potpunom informiranju javnosti o popisnom procesu i da se u svojim javnim istupima pridržavaju profesionalnih standarda, jer u suprotnom doprinose stvaranju atmosfere straha i nepovjerenja u vezi sa sigurnošću i legitimnošću samog popisa.