Koalicija Jednakost: Prijava Agenciji za zaštitu ličnih podataka poslana – pozivamo građane da urade isto

popis-copyPopismonitor poziva sve građane/ke BiH koji smatraju da je, zbog neosiguranja skladišta za popisni materijal u lokalnim popisnim komisijama u toku Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH, došlo do povrede njihovih ličnih podataka, da upute prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH.

Naime, U.G. „ Zašto ne“ uputilo je zvanični prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH, a koji se odnosi na povredu ličnih podataka građana/ki prilikom Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH.

U.G. „Zašto ne“ smatra da je činjnicom da popisivači/ce popunjene popisnice nose kući zbog neosiguranja „skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka“, prekršen Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, kao i dio Zakona o popisu stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH, koji se odnosi na čuvanje ličnih podataka.

Ovim je prekršen i Zakon o zaštiti ličnih podataka i to njegov Član 11. koji se odnosi na sigurnost podataka, Član 16. koji se odnosi na  Obavezu čuvanja tajnosti podataka, kao i Član 20. koji se odnosi na zaštitu podataka koji se obražuju u statističke, arhivske i naučne svrhe.

Ukoliko i vi smatrate da su vaši lični podaci zbog neobezbjeđivanja adekvatnog skladištenog prostora od strane lokalnih popisnih komisija povrijeđeni, pozivamo Vas da Agenciji za statistiku BiH uputite prigovor.

Prijedlog teksta prigovora je u nastavku, a potrebno je samo da u njega unesete vaše ime i prezime u prazna polja te da ga pošaljete na e-mail adresu:  [email protected]

…………………………………..

Predmet: Prigovor na kršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka na Popisu stanovništva u BiH

Poštovani,

Kako je u toku Popis stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH i s obzirom na činjenicu da se popisni materijali odnose u privatne stanove osoba koje obavljaju popis, _____________ (upisati ime i prezime) želi da uputi prigovor Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH jer smatra kako je ovakvim načinom provođenja popisa prekršen Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, kao i dio Zakona o popisu stanovništva, stanova i domaćinstava u BiH, koji se odnosi na čuvanje ličnih podataka.

Naime, popisne komisije lokalne samouprave su, prema Članu 26. stavu k) Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine, dužne osigurati „skladištenje popisnog materijala uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i uslova određenih Zakonom o zaštiti ličnih podataka“.

Kako popisivači/ce sav materijal na kraju radnog dana ponesu sa sobom i ostave kod kuće dok ne dobiju drugačiju instrukciju, uvid u popisni materijal dobijaju ne samo članovi domaćinstva popisivača/ica, nego i bilo koja osoba koja se u njihovom domaćinstvu nađe za vrijeme njihovog rada na terenu, tokom kojeg nad popisnim materijalom ne postoji apsolutno nikakva kontrola, niti način da se garantira tajnost ličnih podataka u popisnicama. Dodatno, izgleda da neki od popisivača nisu čak ni potpisali izjavu o povjerljivosti podataka, koja ih obavezuje da lične podatke čuvaju kao službenu tajnu!

S obzirom da članovi/ce porodica popisivača, kao i druga lica koja mogu doći u dodir sa popisnicama, nisu potpisali izjavu o povjerljivosti i nemaju nikakvu zakonsku obavezu da podatke sa popisa čuvaju kao službenu tajnu, direktna posljedica ovog nedopustivog propusta je ta da će ogroman broj neslužbenih lica imati mogućnost uvida u lične podatke popisanih osoba i to bez ikakvih zakonskih posljedica.

Osim što nije obezbijeđena tajnost ličnih podataka, građanima/kama je uskraćeno i pravo da dobiju uvid u popisnice u prostorijama Popisne komisije lokalne samouprave, jer se popisnice uopšte ne skladište u njihovim prostorijama. Ovo pravo je garantirano tačkom 9. Uputstva za organizovanje i provođenje popisa, koji navodi da „punoljetna osoba, koja nija bila prisutna u trenutku popisivanja i za koju je podatke dao drugi član domaćinstva ima pravo tražiti uvid u svoju Popisnicu ispunjavanjem obrasca „Zahtjev za uvid u Popisnicu“.

Smatramo i kako je ovim prekršen i Zakon o zaštiti ličnih podataka, njegov Član 11. koji se odnosi na sigurnost podataka, Član 16. koji se odnosi na  Obavezu čuvanja tajnosti podataka, kao i Član 20. koji se odnosi na zaštitu podataka koji se obražuju u statističke, arhivske i naučne svrhe.

S obzirom na sve navedeno, nadamo se da ćete uvažiti ovaj prigovor i u skladu sa Članom 30. Zakona o zaštiti ličnih podataka donijeti odluku i reagovati u skladu sa ovlaštenjima Agencije za zaštitu ličnih podataka.

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT...

Sofija Tovarovic

Održana je druga radionica ACTION SEE mreže

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic

Sarajevo domaćin panel-diskusije o evoluciji propagandnih narativa o Ukrajini

Povodom godine od početka ruske invazije na Ukrajinu, Evropska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i Ured EU u Bosni i Hercegovini organizirali su prošle sedmice u Sarajevu panel-diskusiju pod...

Sofija Tovarovic