Konferencija o dezinformacijama i institucionalnoj transparentnosti u Skopju

U Skopju je 13.12.2022. održana međunarodna konferencija “Otvaranje zastora: Adresiranje političkih dezinformacija pomoću veće institucionalne transparentnosti”.

Konferenciju je organizovao Institut za komunikacijske studije u sklopu projekta “Koristiti činjenice: Novinarstvo zasnovano na činjenicama i podizanje svijesti o dezinformacijama u medijskom prostoru u Sjevernoj Makedoniji”, koji se provodi u saradnji sa britanskom ambasadom u Skopju. Na konferenciji je učestvovala Tijana Cvjetićanin, koja je prenijela iskustva Raskrinkavanja u borbi protiv dezinformacija, sa osvrtom na ulogu fact-checkinga u savremenom novinarstvu i značaj transparentnosti javnih institucija za sveukupni integritet informacija u javnom prostoru, te na nove trendove u regulaciji i samoregulaciji velikiih online platformi i društvenih mreža u kontekstu borbe protiv dezinformacija. Konferenciju je bilo moguće pratiti uživo online, a program je dostupan na ovom linku.

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic