KONKURS ZA MLADE NOVINARE/KE

Regionalni konzorcijum „WeB Media Literacy“ raspisuje konkurs za najbolji omladinski medijski sadržaj. 

Konkurs je namijenjen mladim novinarima i novinarkama iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni na konkurs mogu prijaviti svoje medijske sadržaje koji obrađuju teme mladih, omladinskih politika, prilika za mlade, izazova i problema s kojima se mladi susreću, teme obrazovanja, zapošljavanja, mobilnosti mladih, kao i druge srodne teme. 

Konkurs je otvoren za mlade starosti od 18 do 30 godina, koji su:

– novinari/ke omladinskih medija

– mladi novinari/ke mainstream medija koji se u svom svakodnevnom radu bave omladinskim temama. 

– studenti/kinje novinarstva. 

Mladi na konkurs mogu prijaviti svoje radove koji se bave navedenim temama u različitim formatima (tekst, videosadržaj ili drugi formati). Prednost će dobiti analitičke priče koje na dublji način osvjetljavaju neku omladinsku temu, a žiri će imati u vidu kvalitet, kreativnost, format, kanal, obuhvat, kontekst i druge faktore. 

Na konkurs je moguće prijaviti radove koji su kreirani u periodu od septembra 2021. do dana objavljivanja konkursa, kao i radove koji će biti objavljeni do dana zatvaranja konkursa. Studenti/kinje novinarstva također mogu prijaviti sadržaje koje su kreirali u okviru prakse na fakultetu. 

Na konkurs se može prijaviti jedan ili grupa autora/ki od najviše tri osobe. Jedan kandidat/kinja ili grupa može predati maksimalno jednu prijavu. 

Rok za dostavljanje prijava je 20. septembar 2022. godine do 23:59 sati. 

Prijave na konkurs šalju se putem aplikacionog formulara na e-mail [email protected] s naslovom: „Prijava_Konkurs za mlade novinare/ke“. Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih uputiti na istu e-mail adresu.

Aplikacionu formu možete preuzeti OVDJE

Autor/ka ili grupa autora/ki čiji medijski sadržaj bude izabran kao najbolji dobiće priliku da uz sve pokrivene troškove boravi na finalnoj konferenciji u Novom Sadu. 

Konferencija predstavlja završnu aktivnost dvogodišnjeg projekta i održaće se sredinom oktobra 2022. godine u Novom Sadu. Dvodnevna konferencija okupit će mlade, omladinske i mainstream novinare/ke, fact-checkere, civilne aktiviste/kinje, predstavnike/ce institucija i Evropske unije, eksperte/kinje iz oblasti medija i medijske pismenosti, akademski sektor i druge zainteresovane aktere. Konferenciji će prisustvovati učesnici/e iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ona će biti prilika za razmjenu znanja i iskustava, diskusiju i networking. Završna konferencija sadržaće klasične, ali i moderne i interaktivne vidove diskusije, projekciju filma, posjetu omladinskom mediju, kao i druge zanimljive formate za upoznavanje, druženje i razmjenu znanja i iskustva između mladih iz regiona. 

Aktivnost je dio regionalnog projekta „WeB Media Literacy“ koji nevladina organizacija Juventas sprovodi u saradnji s Novosadskom novinarskom školom iz Srbije, U.G. Zašto ne iz BiH i U.G. Gong iz Hrvatske, a u okviru Erasmus+ programa. Cilj projekta je unapređenje medijske pismenosti u Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini kroz saradnju i razmjenu iskustva i znanja među mladima u ovim zemljama. Fokus projekta je na jačanju kapaciteta omladinskih radnika/ica i drugih relevantnih struktura u odnosu na medijsku pismenost i novinarstvo.

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic