Korištenje big data za praćenje strateške korupcije i kleptokracije. Jačanje uloge civilnog društva i medija

Regionalna platforma za dobro upravljanje javno-privatnim partnerstvom (R2G4P) nastavila je svoje napore na povećanju kapaciteta svog civilnog društva i državnih partnera u praćenju, dijagnosticiranju i rješavanju rizika od korupcije, kroz trodnevnu regionalnu obuku održanu od 13. do 15. decembra 2022. u Bukureštu. Dok je prva obuka bila strukturirana oko ključnih metodologija inicijative, a druga je istraživala konceptualni okvir nezakonitog financiranja, treća se usredotočila na korištenje big data i internetskih anketa za procjenu ranjivosti na korupciju.

Govornici/e su predstavili/e najbolje metode proučavanja, mjerenja i procesuiranja strateške korupcije, kleptokracije i nezakonitog bogaćenja. Prikazali su kako istraživački novinari/ke i civilno društvo mogu razotkriti mutne poslove politički povezanih tvrtki ili nezakonito stečeno bogatstvo koje skrivaju politički eksponirane osobe. Predstavnici/e rumunjskih tijela za borbu protiv korupcije podijelili/e su dobre prakse u korištenju elektroničkih baza podataka, kao što su e-DAI i PREVENT. Završetkom edukacije polaznici/e su izgradili/e kapacitete za analizu mreže, procjenu rizika javne nabave, te zaštitu raspodjele i trošenja nacionalnih i EU fondova.

Agenda

Prezentacija Kirsty Cunningham, više savjetnice za komunikacije, Resursni centar za borbu protiv korupcije U4, Institut Christian Michelsen, Norveška

Prezentacija Roxane Pencea-Brădățan, koordinatorice za zagovaranje, Declic, Rumunjska

Prezentacija dr. Ine Kubbe, istraživačice i predavačice Škole političkih nauka i međunarodnih odnosa na Univerzitetu Tel Aviv (TAU)

Prezentacija Todora Galeva, direktora istraživanja, Centar za proučavanje demokracije, Bugarska

Prezentacija Cătălin Ploae, Nacionalni ured za sprečavanje i kontrolu pranja novca, Rumunjska

Prezentacija Andreia Macsuta, višeg istraživača, Rumunjsko akademsko društvo

Prezentacija Mishe Popovika, voditelja Centra za dobro upravljanje, Instituta za demokraciju ‘Societas Civilis’, Sjeverna Makedonija

Prezentacija Gabriele Alcea, direktorice Odjela za nadzor, Nacionalna agencija za javnu nabavu, Rumunjska

Prezentacija Cosmina Pojoranua, direktora komunikacija, Funky Citizens, Rumunjska

Prezentacija Marije Jofre, postdoktorantica, Transcrime, Italija

Čelnici osam jedinica lokalne samouprave odgovorili na skoro 500 pitanja građana i građanki

Platformu Javna rasprava Lokal pokrenulo je Udruženje građana i građanki “Zašto ne” u cilju poboljšanja dvosmjerne...

Sofija Tovarovic

Dvije godine mandata načelnika i gradonačelnika

Rezultati monitoringa progresa na ispunjavanju predizbornih obećanja čelnika 15 lokalnih zajednica u BiH nakon druge godine mandata ponovo su pokazali da su niži nivoi vlasti mnogo konkretniji u...

Sofija Tovarovic

Istraživanje ProPublice: Internet-stranice koje objavljuju najviše dezinformacija na Balkanu i dalje žive od Google oglasa

Čak 87% internet-stranica u BiH, Srbiji i Hrvatskoj za koje se pokazalo da objavljuju dezinformacije ostvaruje zaradu od Google oglasa, pokazalo je to istraživanje neprofitne organizacije ProPublica....

Marija Cosic