Idi na sadržaj

Korupcija u institucijama BiH: Direktori i šefovi sebi plaćaju i školovanja na račun države

Piše: Almir Terzić

Za doktorske i magistarske radove, usavršavanja, obuke, seminare, ali i kurseve stranih jezika isplaćenočak 493.420,33 KM uglavnom rukovodećim i visokopozicioniranim državnim službenicima – direktorima, njihovim zamjenicima i pomoćnicima, sekretarima, šefovima odsjeka, kabineta i stručnim savjetnicima i višim saradnicima

korupcijaU posljednjih nekoliko godina u svega 33 institucije i nekoliko ministarstava Bosne i Hercegovine, što je manje od polovine ukupnog broja za doktorske i magistarske radove, razna školovanja i usavršavanja, te obuke, seminare, ali i kurseve stranih jezika isplaćeno je čak 493.420,33 KM.

Ono što je jasno vidljivo iz dokumenata do kojih je došla BUKA jeste da su ove vrste naknada isplaćivane uglavnom rukovodećim i visokopozicioniranim državnim službenicima – direktorima, njihovim zamjenicima i pomoćnicima, sekretarima, šefovima odsjeka, kabineta i stručnim savjetnicima i višim saradnicima.

Pojedinačno najviše sredstava potrošio je Ured za veterinarstvo BiH – 63.228,72 KM.

Logično je, valjda, da sada već bivši direktor treba prvo da misli na sebe. Tako je Jozo Bagarić dok je obavljao čelnu poziciju za svoj doktorat od Ureda osigurao ukupno 19.283,49 KM. Ta suma mu je isplaćena u dva navrata (jedna tranša od 12.439,08 i druga od 6.845,41 KM).

Viši stručni saradnik Dženo Hadžović dobio je za magistarski rad 10.000 KM, Sanin Tanković, sekretar Ureda za veterinstvo u tri navrata je dobio po 2.500 KM (ukupno 7.500 KM) isto kao i viši stručni saradnik Davorin Milošević.

Nemilice se trošilo i u Ministarstvu odbrane BiH gdje je za školovanja i obuke izdvojeno ukupno 52.080 KM. Najveće pojedinačne iznose od po 4.000 KM za doktorske radove dobili su: Muhamed Smajić, sekretar ministarstva, brigadir Zemir Sinanović, načelnik Uprave, pukovnik Ferid Mazalović komandant rendžerskog puka, pukovnik Kenan Dautović, komandant PSO TC Butmir te major Slobodan Simić kao oficir za Odnose sa javnošću Oružanih snaga BiH.

Po 2.000 KM pojedinačno za magistarske radove isplaćeno je za Racu Lazića, šefa Odsjeka, brigadira Mirsada Begića, komandanta puka, brigadira Rusmira Mrkovića, načelnika Odjeljenja, te pukovnika Aliju Kožljaka, također, načelnika Odjeljenja.

Velika sredstva od ukupno 48.350 KM potrošena su za školovanja i u Agenciji za sigurnost hrane BiH. Ne navodeći imena Agencija je istakla da je za doktorat njenog rukovodioca isplaćeno 7.350 KM (ne zna se da li je u pitanju stari ili novi), magistarske radove zamjenika direktora, sekretara, dva pomoćnika direktora i jednog šefa Odsjeka po 5.000 KM, te jednog šefa Odsjeka iznos od 4.000 KM.

U Ministarstvu finansija i trezora BiH za „usavršavanja“ je potrošeno 35.070 KM. Viši stručni saradnik Amer Bekić dobio je iznos od 9.000 KM za magistarski rad u dva navrata (jedna uplata od 5.000 KM, a druga od 4.000 KM), dok je njegov kolega Elvedin Jusufbašić, također, viši stručni saradnik za iste namjene dobio 8.000 KM (jedna tranša 5.000 KM, druga 3.000 KM).

Stručna saradnica Nada Škrelić za magistarski rad dobila je 4.500 KM, a tehnički sekretar (sekretarica) u kabinetu Snježana Kljajić da završi fakultet inkasirala je 5.000 KM.

Centar za uklanjanje mina (BH MAC) potrošio je za obuke i seminare ukupno 33.112,61 KM ne navodeći osobe za koje je plaćeno usavršavanje.

Iznos od 25.340 KM isplaćen je za školovanja i usavršavanja u Ministarstvu sigurnosti BiH. Najveće pojedinačne iznose dobili su za svoje magistarske radove šefovi Odsjeka: Samir Huseinbašić 3.900 KM, Ankica Tomić 3.360 KM i Andreja Elzer-Kajača 3.000 KM.

I u Konkurencijskom vijeću BiH utrošena su velika sredstva – 21.957 KM. Najveće pojedinačne iznose za magistarske radove dobile su stručne savjetnice Lejla Šahović – Karić 4.000 KM i Arijana Regoda – Dražić 3.100 KM.

Nešto manje sredstava, 21.100 KM isplaćeno je u Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) BiH za školovanja. Za magistarske radove iznos od 3.000 KM dobila je Nadžida Sarić, rukovodilac Sektora, a pomoćnik direktora Fikret Kasumagić iznos od 2.000 KM.

Državna regulatorna agencija za električnu energiju (DERK) utrošila je 18.000 KM za usavršavanja i školovanja svog kadra, a najveći iznos od 7.500 KM isplaćen je za Aliju Mujčinovića, šefa Odjela.

U Direkciji za vazduhoplovstvo (BHDCA) za usavršavanja je utrošeno ukupno 19.855 KM (15.855 KM i 2.000 eura). Stručnoj savjetnici Selmi Hodžić plaćeno je za magistarski rad 9.000 KM, a stručnim savjetnicima za iste namjene Senadu Makiću 3.600 KM, a Goranu Mutabdžiji 3.255 KM.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH također, je brinulo za svoj kadar – potrošeno je 17.116,50 KM za školovanja. Tako je najveći pojedinačni iznos za magistarske radove isplaćen višoj stručnoj saradnici Hodi Dedić 3.900 KM i stručnom savjetniku Dragutinu Čegaru 3.350 KM.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH nije svojim izravnim zaposlenicima plaćala školovanja osim šefici Odjeljenja pri Upravnom odboru UIO Dinki Antić kojoj je za doktorat isplaćeno 16.382,61 KM što je ujedno i ukupni iznos koji je ova državna institucija utrošila za usavršavanja.

U Komisiji za koncesije BiH za školovanja je isplaćeno ukupno 16.000 KM: za magistarske radove zamjenika predsjedavajućeg Milomira Amovića, sekretara Komisije Oliveru Damjanović i stručnog savjetnika Ismeta Velagića isplaćeno je po 3.500 KM. Isti iznos od 3.500 KM doznačen je i za Maju Lukić tehničku sekretaricu, ali da bi završila fakultet.

Iznos od 11.000 KM isplaćen je za školovanja u Agenciji za promociju stranih investicija (FIPA).Najveći pojedinačni iznos od 5.000 KM doznačen je za višu stručnu saradnicu Diku Mustafić. U Institutu za standardizaciju BiH za školovanja je dat iznos od 10.101,66 KM, od čega je najviše 3.911,66 KM doznačeno za magistarski rad direktora ne navodeći njegovo ime pa se ne zna da li se radi o sadašnjem ili bivšem.

Suma od 9.900 KM isplaćena je za školovanja u Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, a u Službi za poslove sa strancima 9.500 KM: za magistarski rad zamjenika direktora Izeta Nizama isplaćeno je 5.000 KM u dvije tranše, a za šefa Odsjeka Ivicu Jukića 3.000 KM. Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH dala je 9.000 KM za školovanja svojih uposlenika i to po 3.000 KM: Jasenki Hadžajliji, šefici Grupe, stručnoj savjetnici Sabini Konjhodžić i šefici kabineta direktorice Mireli Ćosić.

Institut za mjeriteljstvo BiH isplatio je 7.400 KM za školovanja, a najveći pojedinačni iznos 3.000 KM dobila je Nermina Jukić da bi završila fakultet.

Agencija za javne nabavke BiH potrošila je sumu od 7.128,28 KM u najvećoj mjeri za plaćanje kurseva engleskog jezika zaposlenicima, Ured za razmatranje žalbi BiH za postdiplomske studije članici Ureda Nikolini Selak u tri navrata isplatio je 6.500 KM, što je ujedno bila i ukupna suma u toj instituciji izdvojena za školovanje, dok je Centralna izborna komisija (CIK) BiH utrošila 6.160 KM od čega je 2.200 KM otišlo za završetak srednje škole koordinatora skladišta, te po 640 KM za sticanje V stepena trojici vozača.

Agencija za zapošljavanje BiH za magistarski rad jednog stručnog savjetnika ne navodeći njegovo ime platila je 5.090 KM, Agencija za poštanski promet BiH za školovanja je izdvojila 5.000 KM, od čega je 3.500 KM dobio za magistarski rad Delivoje Đerić, član Vijeća Agencije, dok je Fond za povratak BiH izdvojio sumu od 4.000 KM i to za magistarski rad direktora Mlađena Božovića.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH izdvojilo je 3.000 KM, a taj iznos je dobio Jaha Ademović, viši stručni saradnik za magistarski rad.

Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH za školovanje svog kadra potrošio je 2.800 KM, Ured za zakonodavstvo BiH 2.790 KM, Agencija za nadzor nad tržištem BiH 2.000 KM, Arhiv BiH 1.577,97 KM, a Agencija za državnu službu BiH, i Institut ombudsmena za ljudska prava BiH i Agencija za osiguranje BiH po 1.000 KM.