Idi na sadržaj

Kršenje moratorija i brojanje zaposlenih u Kantonu Sarajevo

Admin

Zaključak koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila na nedavno održanoj sjednici, a kojim se zabranjuje zapošljavanje državnih službenika aktuelnom sazivu Vlade Kantona Sarajevo u javnim preduzećima i institucijama koje se finansiraju iz budžeta KS izazvao je oprečne reakcije kod zastupnika u ovom zakonodavnom tijelu.

Podsjećamo, na 29. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 28.09.2020. godine, sa 19 glasova “za” usvojen je zaključak Kluba zastupnika Narod i pravda, Naša stranka, SDP BiH i NBL – samostalni zastupnici kojim se uvodi moratorij na zapošljavanje u javnom sektoru. 

U Zaključku je, između ostalog, navedeno sljedeće:

Zabraniti Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme, za zaključivanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Kanton, budžetskim i vanbudžetskim fondovima, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa najmanje 50% ukupnog kapitala.

Zaključak Skupštine KS, 28. septembar 2020.

Također, naloženo je obustavljanje svih aktivnosti na izmjenama i dopunama osnivačkih akata i pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i interna premještanja zaposlenika unutar ustanova, preduzeća, organa uprave i ministarstava.

Iz ovog Zaključka izuzimaju se odgojno-obrazovne, visokoškolske ustanove, zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama, Uprava policije, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanjem kvalitetom Kantona Sarajevo za hitna i opravdana zapošljavanja uz obaveznu prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, te zapošljavanje preko programa Službe za zapošljavanje KS.

Iz Zaključaka se izuzimaju i subjekti koji su već dobili saglasnost Vlade za prijem uposlenika na određeno vrijeme gdje postoji opasnost da bi zbog započetih poslova u procesu rada isticanjem ili prekidom ugovora na određeno vrijeme mogle nastupiti veće štete za predmetnog subjekta.

Naloženo je da se odmah i bez odlaganja “ponište javni konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustavi prijem u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobivenim saglasnostima nadležnog organa”, te da “Vlada Kantona Sarajevo, nadzorni i upravni odbori, ovisno o nadležnosti ponište pokrenute konkursne procedure i obustave sve dalje postupke razriješenja, izbora i imenovanja direktora i članova uprava, upravnih i nadzornih odbora javnih subjekata.

Zaključak Skupštine KS, 28. septembar 2020.

Predsjedavajući Skupštine KS, Mirza Čelik tokom sjednice je rekao da SDA neće učestvovati u glasanju i da će Klub zastupnika ove stranke “pokrenuti apelaciju prema Ustavnom sudu FBiH” smatrajući da ovaj “zaključak nije u skladu sa Ustavom ni zakonskim propisima”. Prvobitno nije želio uopće staviti taj zaključak na glasanje, uz obrazloženje da je “potrebno da ga razmatra nadležna skupštinska komisija”.

Moratorij na zapošljavanje stupio je na snagu. S tim u vezi, pojedini zastupnici na društvenim mrežama su objavljivali da se proteklih dana i tokom vikenda ubrzano radilo na zapošljavanju kadra, odnosno da je moratorij višestruko prekršen.

Vedran Jakupović, zastupnik u Skupštini KS, 29. septembar 2020.

Na ove navode ubrzo je reagirao premijer KS, Mario Nenadić uputivši zvanični demantij.

Ovim putem obavještavam javnost i medije da premijer nije potpisao niti jednu saglasnost ili bilo koji drugi akt kojim bi se odobrilo dodatno zapošljavanje od donošenja navedene odluke Skupštine KS. Ujedno, pozivam predstavnike medija i sve zainteresirane zastupnike Skupštine Kantona Sarajevo da izvrše uvid u sva potpisana dokumenta u Uredu premijera KS i Vladi KS. Koliko je to nelogična izjava, govori i podatak da su zaključci stupili na snagu danom donošenja, tako da nema nikakve pravne ni stvarne logike da bi neko imao razlog da ‘ubrzano potpisuje’ spomenuta odobrenja.

Mario Nenadić, 30. septembar 2020.

Upitan da prokomentariše navode pojedinih zastupnika o krešenju moratorija, Nenadić je u telefonskom razgovoru za Istinomjer, 1. oktobra ove godine, rekao da su navodi apsolutno netačni. Nenadić je istakao da je suprotno svemu rečenom “poništio konkurs za upražnjeno mjesto u svom kabinetu”. Također, najavio je da će vrlo brzo biti objavljen dokument sa brojevima koliko je zapošljavala prethodna, a koliko aktuelna vlada, istučući da stručne službe ubrzano rade na pripremi ovog dokumenta.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Sektora za ekonomske i pravne poslove KJKP Vodovod i kanalizacija, Almir Pamuk u pismu koje je proteklih dana naslovio na Nadzorni odbor i novoimenovanog v.d. direktora ovog preduzeća Adnana Hodžića, između ostalog, je naveo i sljedeće:

Obavezan sam da vas upozorim da će u slučaju imenovanja protivno Zaključku sa Skupštine KS, doći ne samo do kršenja pozitivnopravnih propisa iz oblasti građanskog prava već bi to predstavljalo osnov za sumnju da je počinjeno jedno ili više krivičnih djela.

Almir Pamuk, 2. oktobar 2020.

Zbog najavljene sjednice Nadzornog odbora ViK-a na kojoj su trebala da se izvrše određena imonovanja, pismo je dostavljeno i medijima.

Povodom Pamukovih navoda, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Danijela Kristić uputila je 2. okotobra ove godine urgenciju zbog navodnog održavanja sjednice Nadzornog odbora KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo te pozvala Ured za borbu protiv korupcije, Kantonalnu upravu za inspekcije poslove, Vlada KS, Ministarstvo komunalne privrede, Ministarstvo unutrašnjih poslova “da hitno reaguju po upućenoj urgenciji”.

Zbog informacija koje su se pojavile u medijima da će danas biti održana sjednica Nadzornog odbora KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo gdje bi se desila daljnja razrješenja i imenovanja uprkos Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju na zapošljavanje, a koja u jednom svom dijelu zahtijeva i obustavu svih daljnjih postupaka razriješenja, izbora i imenovanja direktora i članova Uprava preduzeća čiji je KS osnivač, molim da hitno svi gore pomenuti javni organi reaguju i poduzmu sve potrebne korake iz svoje nadležnosti.

Danijela Kristić, 2. oktobar 2020.

Zastupnici koji su inicirali uvođenje moratorija pozvali su građane da prijave sva saznanja o kršenju moratorija.

I pored višestrukih pokušaja nepostojeće vladajuće većine da opstruira donošenje zaključka kojim se zabranjuje zapošljavanje u javnom sektoru, 19 zastupnika u Skupštini KS je izglasalo ovakav zaključak. Pokušaji da se zaustavi ovaj proces na samoj sjednici Skupštine održane 28.09.2020. godine, jasan su pokazatelj da iste opstrukcije i kršenja moratorija možemo očekivati i u pojedinim javnim institucijama i preduzećima. Zbog toga, pozivamo sve građane, a posebno zaposlene u javnim institucijama i preduzećima, da Uredu za borbu protiv korupcije i inspektoratu za rad i zaštitu na radu prijave sva saznanja o kršenju moratorija. Skupština Kantona Sarajevo traziti će smjene rukovodećih i upravljačkih struktura u svim situacijama gdje se uoči kršenje moratorija.

Zastupnici Naroda i pravde, Naše stranke, SDP BiH i NBL, 2. oktobar 2020.

Vlada Kantona Sarajevo nije se očitovala o navodima da je proteklih dana trebala biti održana sjednica Nadzornog odbora na kojoj su planiranja imenovanja u VIK-u. Nije bilo očitovanja ni na navode da je bilo i zapošljavanja nemedicinskog kadra u Hitnoj pomooći KS.

Međutim, zastupnicima u Skupštini KS i javnosti je predočen dokument koji je Nenadić najavio u svom razgovoru za Istinomjer, a u kojem je izvršena usporedba koliko je zapošljavala aktuelna, a koliko prethodna Vlada KS. Tako je na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja je održana 5. oktobra, između ostalog, razmatrana Informacija Vlade Kantona Sarajevo u pogledu tvrdnji o masovnom zapošljavanju i šteti za budžet kantona koja, navodno, tim povodom nastaje.

Nakon objave ovih podataka uslijedila je i reakcija Elmedina Konakovića.

Vrhunac dana je ipak informacija kako je Vlada  na cijem je celu bio Forto zaposlila preko 3000 ljudi. (…) Istina je da je u tom periodu kompletan Univerzitet u Sarajevu presao na trezor i da je za taj broj povecan broj uposlenih na budzetu.Pa jel’ bas doslo do toga da ovako morate?

Elmedin Konaković, 5. oktobar 2020.

Ministar finansija Kantona Sarajevo Jasmin Halebić (SDA) demantovao je tvrdnje iznesene u javnosti o broju zaposlenih za vrijeme mandata prethodne vlade, koju je predvodio Edin Forto.

Osjećam dužnost ispravno informirati javnost u KS, na bazi činjenica i prostog poređenja tri karakteristična datuma, o navedenom pitanju, to su datumi početka i kraja mandata Vlade KS premijera Forte i august mjesec u mandatu aktuelne Vlade premijera Nenadića. (…) Vlada Edina Forte zatekla je 11.285 osoba koje primaju platu preko budžeta Kantona Sarajevo u decembru 2018. Na kraju njegovog mandata, u februaru 2020. isplaćeno je 14.525 plaća što čini povećanje od 3.240 osoba. U tom broju su sadržani i zaposlenici Univerziteta u Sarajevu, njih 2.576, i koji su u međuvremenu integracijom Univerziteta u Sarajevu prešli na Trezor budžeta KS. Nakon što se uvaži navedena korekcija dobija se povećanje od 664 novozaposlenih osoba na budžetu KS u mandatu premijera Edina Forte. (…) august je posljednji  mjesec za koji je isplaćena plaća u KS u trenutnom sazivu vlade, premijera Nenadića. Broj osoba kojima je isplaćena plaća u tom mjesecu je 13.778 i on odražava smanjenje od 747 osoba na budžetu KS u odnosu na završetak mandata vlade Edina Forte.

Jasmin Halebić, 5. oktobar 2020.

Ministar Halebić u svom pojašnjenju nije se osvrtao na navode o kršenju moratorija, odnosno nije komentirao razloge zbog kojih je ova Informacija načinjena. 

Konaković je na sjednici Skupštine KS, održanoj 5. oktobra, zatražio da se prihvati inicijativa zastupnice Jasne Duraković i “omogući produžavanje ranije sklopljenih ugovora o djelu unatoč moratoriju na zapošljavanje u Kantonu Sarajevo”, a što je u javnosti protumačeno kao kontradiktorno prethodno iniciranom moratoriju.

Na praksu dodjele ugovora o djelu u javnim institucijma revizori godinama upozoravaju te naglašavaju da se takva praksa zloupotrebljava.

Informaciju u kojoj se iznose brojke i usporedbe broja zaposlenih tokom prethodne i za vrijeme aktuelne Vlade KS javnost i zastupnici ne mogu smatrati odgovorom na pitanje da li je došlo do kršenja moratorija u pojedinim javnim preduzećima i ustanovama. Pojedini akteri, čija je zakonska obaveza provoditi zaključke Skupštine učinili su da cijela priča dobije zaokret te umjesto da se utvrđuje odgovornost onih koji ne postupaju po zaključku Skupštine KS, zainteresovana javnost samo “broji” osobe koje primaju platu iz kantonalnog budžeta.

 

Objavljeni članak je nastao kroz projekat SELDI mreže.

(Istinomjer.ba)