Mladi izrazili veliko interesovanje za temu korupcije i posljedica koje ostavlja

U Sarajevu je 6. oktobra održan događaj „Kafa sa Erduanom Kafedžićem: Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti – posljedice na društvo i mlade“. Ovaj događaj imao je za cilj bolje informirati mlade o temi korupcije i njenom utjecaju u Kantonu Sarajevo. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazali su da je želja mladih za odlaskom iz zemlje visoka budući da je više od 50 posto mladih kazalo da želi napustiti BiH. Kao jedan od najčešćih razloga za odlazak iz zemlje, naveli su upravo korupciju. Korupcija je društveno opasna pojava koja prodire u sve segmente društva i znatno utječe na mlađe generacije. U spomenutom istraživanju korupcija je na četvrtom mjestu ljestvice problema o kojima mladi najviše brinu. U Bosni i Hercegovini je rasprostranjena u svim segmentima života, a posebno u oblasti zapošljavanja. Gotovo 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa u bh. društvu.

IMG 6507

Mladi su vrlo važna karika kad je riječ o borbi protiv korupcije i zainteresovani su aktivnije učestvovati u antikoruptivnim akcijama, što je pokazao i ovaj događaj. Kafi sa Erduanom Kafedžićem, šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, prisustvovali su omladinski aktivisti, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja za rad s mladima, ali i srednjoškolci koji su se zainteresovali za ovu vrlo važnu temu.

IMG 6527

Kroz primjere iz svakodnevnog života, Erduan je objasnio negativan utjecaj korupcije u svakom segmentu društva, te pozvao sve mlade da budu istrajni u namjeri da prijave korupciju svaki put kada je uoče, te tako učine korak više u borbi protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena, posebno u javnim institucijama. Učesnici su dobili vrlo vrijedne informacije o štetnom utjecaju koji korupcija ima u institucijama vlasti, društvu ali i svakodnevnom životu.

Jedan od učesnika na događaju bio je i Haris Karabegović iz Udruženja građana „Zašto ne?“.

“Smatram da su događaji ovakve vrste jako važni, posebno za mlade ljude da bi dobili osnovne informacije kako da prepoznaju i prijave korupciju i na koji način mogu da se uključe u borbu protiv korupcije. Prijaviti korupciju je, kako je rekao govornik, naša dužnost, a ovakvi događaji detaljnije upoznaju mlade s ovom temom i mogu biti jedan od razloga koji će doprinijeti njenom smanjenju”, rekao je Karabegović.

Mladi su pokazali veliko interesovanje za ovu temu. Erduan Kafedžić je dobio brojna pitanja, te kroz diskusiju i razmjenu informacija u potpunosti držao pažnju svih učesnika.IMG 6535

“Korupcija je puno dublji i složeniji problem nego što to možemo zamisliti. Mi u Uredu vam otvaramo vrata za sve konstruktivne ideje. Možemo napraviti i druženje sa mladima da razmijenimo ideje, da se umrežavamo, da vam dajemo neke smjernice koje imamo. Treba da zajednički djelujemo protiv ovoga što uništava budućnost”, rekao je Erduan Kafedžić za kraj događaja.

IMG 6546
Institut za razvoj mladih KULT će i u narednom periodu poticati mlade da se bore protiv korupcije koja štetno djeluje na kompletno društvo, a posebno na mlade koji su naveli korupciju kao jedan od glavnih razloga za odlazak iz zemlje.

Ovaj događaj je dio aktivnosti u okviru inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju realizira Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske te nastoji privući pažnju javnosti, ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

(mladi.org)

Register to participate in the POINT 11 Conference

We’re thrilled to invite local activists, representatives of non-governmental organisations, media, students and all...

Sofija Tovarovic

Održan 1. regionalni projektni sastanak SeeCheck mreže u sklopu projekta: Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” je početkom 2023. godine započelo implementaciju projekta “Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera”, koji je finansijski...

Sofija Tovarovic

Rast fact-checking pokreta: Osigurati da se istina čuje na Zapadnom Balkanu

Dezinformacije ugrožavaju povjerenje u institucije i medije te štete demokratijama ometajući sposobnost građana/ki da donose odluke na osnovu informacija. Rad fact-checkera i istraživača/ica značajno...

Sofija Tovarovic