Idi na sadržaj

Monitoring Istinomjera: Nakon dvije godine mandata tek 17 ispunjenih obećanja političkih partija u Vladi RS-a

Dalio Sijah

Političke partije koje su 17. decembra 2018. godine formirale Vladu Republike Srpske (SNSD, DNS, SPRS, NDP i Ujedinjena Srpska) nakon dvije godine svog mandata ispunile su 17 od ukupno 222 obećanja data uoči Općih izbora 2018. godine, a od tog broja tri su ispunjena sa zakašnjenjem. Osim toga, Vlada RS-a započela je rad na ispunjavanju 92 obećanja, u progresu je rad na ispunjavanju njih 26, prekršena su dva, a u slučaju sedam obećanja zaustavljen je rad na njihovom ispunjavanju.

Istinomjer je u okviru monitoringa u obzir uzeo dostupne predizborne programe onih stranaka koje su imale svoje programske dokumente (DNS, NDP), ali i obećanja sa predizbornih skupova onih partija koje program nisu dostavile (SNSD, SPRS, Ujedinjena Srpska).

Rezultate monitoringa po obećanjima možete pogledati OVDJE

Najviše obećanja Istinomjer je evidentirao u oblasti ekonomije, njih 96, a nakon druge godine mandata Vlade RS-a u ovoj oblasti, ispunjena su četiri obećanja. Ocjenu „nije započeto“ dobilo je 28 obećanja, dok je rad na ispunjavanju započet u slučaju 52 obećanja. U progresu je ispunjavanje deset obećanja, dok je Istinomjer tri obećanja u ovoj oblasti ocijenio kao zaustavljena, a dva obećanja su ocijenjena kao prekršena. Jedno od prekršenih obećanja je i ono o nastavku pomoći Emiru Kusturici na radovima u “Andrićgradu” u Višegradu, s obzirom na to da je Vlada RS-a dala saglasnost na Prijedlog ugovora o ustupanju i prenosu udjela u privrednom društvu „Andrićgrad“ Višegrad. Prema ugovoru, Vlada RS-a će, na osnovu uloženih 15 miliona maraka, preuzeti većinsko vlasništvo nad „Andrićgradom“ od Emira Kusturice. Od obećanih infrastrukturnih projekata tokom protekle godine, Vlada RS-a je provodila aktivnosti na pripremi gradnje autoputa od Bijeljine prema Beogradu, realizaciji brojnih projekata u Banjaluci, poput početka gradnje novog mosta, izgradnji puta od Ljubinja do Trebinja, izgradnji vjetroelektrane Hrgud, ali i drugim projektima. Treba reći da je napredak u ispunjavanju brojnih obećanja u ovoj oblasti usporen usljed pojave pandemije COVID-19 u prvom kvartalu ove godine, te će svakako i u narednom periodu ekonomija biti pod snažnim pritiskom, gdje se očekuje da obećani ekonomski rast u predstojećem periodu neće biti dostignut.

U oblasti socijalne politike Istinomjer prati 49 obećanja, od kojih su dva ispunjena u drugoj godini mandata Vlade RS-a. Prvo je obećanje DNS-a koje se odnosi na uvođenje naknade za vrijeme porodiljnog odsustva, a drugo je obećanje Socijalističke partije RS-a o povećanju penzija. Također, u progresu je ispunjavanje pet obećanja, među kojima su i ona DNS-a koja se odnose na porodiljni dodatak, ali i bolji položaj pripadnika treće životne dobi. Započete su aktivnosti na realizaciji 19 obećanja, a nakon dvije godine mandata u oblasti socijalne politike zabilježena su i dva neispunjena obećanja SNSD-a. Rad na ispunjavanju 14 obećanja u ovoj oblasti nije započeto.

Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj i prije izbijanja pandemije COVID-19 suočavao se sa ozbiljnim izazovima u pogledu finansiranja i pružanja usluga. U oblasti zdravstva Istinomjer je u protekle dvije godine mandata Vlade Republike Srpske pratio 13 obećanja, a Vlada RS-a do sada je započela aktivnosti na realizaciji ukupno pet obećanja, od kojih je jedno kvalifikovano kao neutemeljeno. Ocjenu “u progresu” dobila su obećanja koja se odnose na obnovu i rekonstrukciju bolnice u Foči i izgradnju bolnice u Doboju. Među četiri obećanja u oblasti zdravstva, na čijoj realizaciji nije bilo pomaka tokom dvije godine mandata Vlade RS-a, našla su se i ona koja se odnose na smjenu čelnika zdravstvenih ustanova koje posluju sa gubitkom i “eliminisanje stranački postavljanih upravljačkih kadrova” u zdravstvenim ustanovama RS-a, ukidanje listi čekanja za operacije i dijagnostiku, kao i zakonsko regulisanje privatne ljekarske prakse i njeno izjednačavanje sa javnim zdravstvom i dr. Obećanje koje se odnosi na osavremenjivanje rada zdravstvenih ustanova tokom druge godine mandata Vlade RS-a dobilo je ocjenu “započeto”. Naime, integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), pored Bolnice Gradiška i tri pripadajuća doma zdravlja, počeo je da se primjenjuje 9. decembra 2020. godine u zdravstvenim ustanovama u Bijeljini, Zvorniku, Loparama, Ugljeviku i Nevesinju. IZIS bi trebao omogućiti lakšu komunikaciju zdravstvenih ustanova i osiguranika, a da se pri tome ne ostvaruje direktni kontakt između osiguranika i zdravstvene ustanove.

Od ukupno 26 obećanja datih u oblasti državnog uređenja, u vezi sa njih 11 nije bilo aktivnosti na njihovom ispunjavanju, dok je na 14 obećanja Vlada RS-a provodila određene aktivnosti u pravcu njihovog ispunjavanja. Jedno obećanje u ovoj oblasti, a za čije je ispunjenje postavljen rok do proljeća 2019. godine, ostalo je neispunjeno, a radilo se o organizovanju referenduma o nazivu Istočnog Sarajeva. U potpunosti su ispunjena tri obećanja, a ona se odnose na rekonstrukciju trga “9. januar”, izgradnju spomen-sobe posvećene Vasi Pelagiću u Pelagićevu, te usvajanje Regulacionog plana “Nova Topola – Istok” i “Nova Topola – Zapad” u Gradišci.

Na četiri obećanja Vlada RS-a započela je provođenje aktivnosti u smjeru njihovog ispunjenja, dok su značajne aktivnosti vršene i na ispunjenju sedam obećanja, koja su dobila ocjenu “u progresu”. Radilo se pored ostalih o aktivnostima na razvoju malih i nerazvijenih opštinadodjeli 20 miliona KM ulaganja Vlade RS-a u Opštinu Pale, proširenju vrtića na Palamabržem izdavanju dozvoladigitalizaciji administracije, te reformi javne uprave, gdje je 19. 11. 2020. godine najveći organ izvršne vlasti u RS-u usvojio Akcijski plan za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2020-2022. godine kojim će se realizirati ciljevi i mjere definisani Strateškim okvirom za reformu javne uprave za period od 2018. do 2022. godine. Sa druge strane, Istinomjer u prve dvije godine mandata Vlade RS-a nije evidentirao bilo kakve konkretne aktivnosti u pravcu ispunjavanja 11 obećanja iz oblasti državnog uređenja.

Kada je riječ o obrazovanju, Istinomjer u ovoj oblasti prati ukupno 21 obećanje. Tokom druge godine mandata Vlade Republike Srpske ispunjeno je pet obećanja, dva su ocijenjena “u progresu”, te je jedno ispunjeno sa zakašnjenjem. Bitno je istaći da je Vlada također provodila određene aktivnosti na realizaciji devet obećanja, koja su ocijenjena kao započeta.

Veliki broj obećanja, čija je realizacija započela tokom mandata, vezan je za reformu obrazovanja, poput obećanja koja se tiču dualnog obrazovanja, usmjeravanja upisnih politika obrazovnih ustanova sa potrebama tržišta rada i druhih. Većina ispunjenih obećanja je vezana za izgradnju obrazovnih objekata ili fiskulturnih sala, čiji su završetak obećali predstavnici SNSD-a.

U oblasti pravne države Istinomjer prati 15 obećanja od čega, zaključno sa drugom godinom mandata, niti jedno obećanje nije ispunjeno. Jedno je dobilo ocjenu “u progresu”, a šest obećanja je započeto. Osam obećanja je istekom druge godine mandata aktuelne Vlade RS-a dobilo ocjenu “nije započeto”, dok neutemeljenih, zaustavljenih ili prekršenih obećanja nema. Ocjenu “u progresu” dobilo je obećanje koje se odnosi na donošenje zakona u pravosuđu. Tokom 2019. i 2020. godine utvrđen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima po hitnom postupku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, Prijedlog zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj, kao i Prijedlog zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Šest obećanja koja su ocijenjena kao započeta na kraju druge godine mandata odnose se na istraživanje ubistva u Sarajevu i Podrinju, na odlazak stranih sudija iz Suda BiH i donošenje Zakona o Ustavnom sudu BiH, na oduzimanje nelegalno stečene imovine, te na donošenje programa i mjera, kao i borbu protiv korupcije.

U oblasti međunarodnih odnosa Istinomjer je zabilježio tek dva obećanja, a u drugoj godini mandata Vlade RS-a zabilježene su aktivnosti na realizaciji obećanja o ostvarenju međunarodne saradnje, posebno sa Kinom i Rusijom, ali i drugim zemljama. Naime, u decembru 2019. godine predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je sa delegacijom kineskog grada Tjenđina, gdje je konstatovano da postoji obostrani interes za unapređenje odnosa u oblasti privredne i kulturne saradnje RS-a i Tjenđina. U drugoj polovini februara ove godine potpisan je Memorandum o saradnji fiskalnih savjeta Republike Srpske i Republike Bugarske radi saradnje za unapređenje fiskalne odgovornosti. Direktor Razvojne agencije Republike Srpske Marinko Đukić i direktor Agencije za promociju stranih investicija Mađarske (HIPA) Robert Ešik u septembru 2020. godine održali su sastanak tokom kojeg su istaknute prednosti ulaganja u Republiku Srpsku, a razgovarano je i o mogućnostima za eventualnu saradnju.

Nakon što su prošle dvije godine aktuelnog mandata Vlade RS-a, može se zaključiti da su se partije na Vlasti u RS-u bavile sa nešto više od polovine datih obećanja, ali tek 20% datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata, a njih 41% srednju vjerovatnoću. Veliki broj obećanja, njih čak 39% od ukupno 222 datih, ima male šanse da će biti ispunjeno do kraja mandata, najesen 2022. godine.

(Istinomjer.ba)