Načelnik i Općinsko vijeće Travnika priključili se web platformi Javna rasprava Lokal

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između Općine Travnik i Udruženja građana i građanki “Zašto ne” ozvaničena je saradnja na projektu Javna rasprava Lokal kroz koji će se unaprijediti direktna komunikacije građana/ki s općinskim načelnikom prof. dr. Kenanom Dautovićem, vijećnicima/cama i općinskom administracijom.

Na početku svog mandata, načelnik Dautović građankama i građanima općine Travnik obećao je svoju apsolutnu posvećenost i angažman svih svojih intelektualnih i iskustvenih kapaciteta u nastojanju da od općinske administracije napravi “pobjednički tim”, a što je, prema njegovom mišljenju, suština lokalne uprave i samouprave. Platforma koja će omogućiti direktnu komunikaciju s građanima/kama svakako će biti korak više u ispunjenju zadatih ciljeva.

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Osim s predstavnicima Općine Travnik, građani/ke mogu postavljati direktna pitanja i komunicirati s gradonačelnicom Sarajeva te načelnicima sarajevskih općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Od aprila do danas korisnici/ce platforme postavili su blizu 400 pitanja lokalnim vlastima.

Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/gradonačelnika i općinskih/gradskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

“Platforma je rezultat višegodišnjeg zalaganja za jačanje mehanizama građanskog aktivizma, dio našeg višegodišnjeg nastojanja da pomognemo stvaranju efikasnog i odgovornog bosanskohercegovačkog društva. Javna rasprava Lokal nastavak je našeg vrlo uspješnog projekta Javnarasprava.ba, koji je omogućio građanima/kama praćenje rada i aktivnosti zakonodavne vlasti u BiH na nivou države, ali i na nivou entiteta, kao i direktnu komunikaciju između građana/ki s jedne strane i parlamentaraca/ki s druge strane”,  kazala je Selma Ašćerić, koordinatorica projekta.

Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. 

Korisnici/e platforme također će biti u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da načelniku i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. 

Putem ove platforme, općina (načelnik i vijećnici/e) će moći djelovati brže i na način na koji to građani/ke općine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

 

Javnarasprava.ba

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic