Načelnik i Općinsko vijeće Travnika priključili se web platformi Javna rasprava Lokal

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između Općine Travnik i Udruženja građana i građanki “Zašto ne” ozvaničena je saradnja na projektu Javna rasprava Lokal kroz koji će se unaprijediti direktna komunikacije građana/ki s općinskim načelnikom prof. dr. Kenanom Dautovićem, vijećnicima/cama i općinskom administracijom.

Na početku svog mandata, načelnik Dautović građankama i građanima općine Travnik obećao je svoju apsolutnu posvećenost i angažman svih svojih intelektualnih i iskustvenih kapaciteta u nastojanju da od općinske administracije napravi “pobjednički tim”, a što je, prema njegovom mišljenju, suština lokalne uprave i samouprave. Platforma koja će omogućiti direktnu komunikaciju s građanima/kama svakako će biti korak više u ispunjenju zadatih ciljeva.

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Osim s predstavnicima Općine Travnik, građani/ke mogu postavljati direktna pitanja i komunicirati s gradonačelnicom Sarajeva te načelnicima sarajevskih općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Od aprila do danas korisnici/ce platforme postavili su blizu 400 pitanja lokalnim vlastima.

Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/gradonačelnika i općinskih/gradskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

“Platforma je rezultat višegodišnjeg zalaganja za jačanje mehanizama građanskog aktivizma, dio našeg višegodišnjeg nastojanja da pomognemo stvaranju efikasnog i odgovornog bosanskohercegovačkog društva. Javna rasprava Lokal nastavak je našeg vrlo uspješnog projekta Javnarasprava.ba, koji je omogućio građanima/kama praćenje rada i aktivnosti zakonodavne vlasti u BiH na nivou države, ali i na nivou entiteta, kao i direktnu komunikaciju između građana/ki s jedne strane i parlamentaraca/ki s druge strane”,  kazala je Selma Ašćerić, koordinatorica projekta.

Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. 

Korisnici/e platforme također će biti u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da načelniku i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. 

Putem ove platforme, općina (načelnik i vijećnici/e) će moći djelovati brže i na način na koji to građani/ke općine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

 

Javnarasprava.ba

Pregled sedmice: Manipulativni naslovi i lažne nagradne igre

Tokom protekle sedmice, Raskrinkavanje je analiziralo različite primjere senzacionalističkih naslova kojima pojedini...

Marija Cosic

Uspješno završena deveta POINT konferencija

POINT 9.0 konferencija, pod radnim nazivom  “Coming home” (Povratak kući), okupila je od 11. do 13. novembra u sarajevskom Domu mladih blizu 200 učesnika/ca iz regiona jugoistočne Evrope, ali i...

Marija Cosic

Pregled sedmice: Ksenofobija, lažne nagradne igre i pandemija

Dezinformacije o pandemiji i dalje su najbrojnije na društvenim mrežama i pojedinim portalima. Tokom protekle sedmice opet su bile popularne i lažne nagradne igre. Uprkos podizanju optužnice protiv...

Marija Cosic