Idi na sadržaj

Načelnik i Općinsko vijeće Travnika priključili se web platformi Javna rasprava Lokal

Admin

Potpisivanjem memoranduma o saradnji između Općine Travnik i Udruženja građana i građanki “Zašto ne” ozvaničena je saradnja na projektu Javna rasprava Lokal kroz koji će se unaprijediti direktna komunikacije građana/ki s općinskim načelnikom prof. dr. Kenanom Dautovićem, vijećnicima/cama i općinskom administracijom.

Na početku svog mandata, načelnik Dautović građankama i građanima općine Travnik obećao je svoju apsolutnu posvećenost i angažman svih svojih intelektualnih i iskustvenih kapaciteta u nastojanju da od općinske administracije napravi “pobjednički tim”, a što je, prema njegovom mišljenju, suština lokalne uprave i samouprave. Platforma koja će omogućiti direktnu komunikaciju s građanima/kama svakako će biti korak više u ispunjenju zadatih ciljeva.

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” pokrenulo je u aprilu ove godine web platformu Javna rasprava Lokal s ciljem poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosilaca odluka na lokalnom nivou. Osim s predstavnicima Općine Travnik, građani/ke mogu postavljati direktna pitanja i komunicirati s gradonačelnicom Sarajeva te načelnicima sarajevskih općina Centar, Stari Grad i Novo Sarajevo. Od aprila do danas korisnici/ce platforme postavili su blizu 400 pitanja lokalnim vlastima.

Cilj ove platforme je informisanje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/gradonačelnika i općinskih/gradskih vijeća te promovisanje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu.

“Platforma je rezultat višegodišnjeg zalaganja za jačanje mehanizama građanskog aktivizma, dio našeg višegodišnjeg nastojanja da pomognemo stvaranju efikasnog i odgovornog bosanskohercegovačkog društva. Javna rasprava Lokal nastavak je našeg vrlo uspješnog projekta Javnarasprava.ba, koji je omogućio građanima/kama praćenje rada i aktivnosti zakonodavne vlasti u BiH na nivou države, ali i na nivou entiteta, kao i direktnu komunikaciju između građana/ki s jedne strane i parlamentaraca/ki s druge strane”,  kazala je Selma Ašćerić, koordinatorica projekta.

Javna rasprava Lokal omogućava građanima/kama bolje razumijevanje propisa, materijala za sjednice općinskih vijeća, načina donošenja odluka i načina na koji direktno mogu učestvovati u procesima donošenja odluka, pokretanja inicijativa u svojoj lokalnoj zajednici i sl. 

Korisnici/e platforme također će biti u mogućnosti da saznaju koji su vijećnici/e najaktivniji/e, kao i da načelniku i općinskom vijeću postavljaju direktna pitanja. 

Putem ove platforme, općina (načelnik i vijećnici/e) će moći djelovati brže i na način na koji to građani/ke općine žele, pogotovo u novonastalim uslovima pandemije kada se obavezne javne rasprave i javne konsultacije ne mogu adekvatno provoditi.

 

Javnarasprava.ba