Idi na sadržaj

Nacionalna konferencija “Otvoreni podaci u BiH”

Danira Karović

Nacionalna konferencija – Otvoreni podaci u BiH održat će se 17.6.2021. u periodu od 11:00 – 13:00 preko Zoom platforme. 

Otvoreni podaci su podaci koje svako može slobodno koristiti, ponovo koristiti i distribuirati. U digitalnoj transformaciji, važnost otvorenih podataka je ključna ne samo za procese transparentnosti rada javnih institucija, nego i za procese učinkovitog planiranja javnih politika kao i ekonomskog razvoja.

Pridružite nam se na konferenciji tokom koje ćemo predstaviti rad državnih institucija i organizacija civilnog društva koje su aktivno djelovale na otvaranju podataka u različitim oblastima. Vašu prijavu za učešće na konferenciji pošaljite putem web linka:
https://www.surveymonkey.com/r/OtvoreniPodaci

PROGRAM

11:00 – 12:10 5-minute prezentacije
Otvoreni podaci u službi otvorene vlasti u BiH
Elma Demir, nacionalna istraživačica za BiH, Partnerstvo za otvorenu vlast

Otvoreni podaci kroz reformu javne uprave
Darko Kasap, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave, Vijeće ministara BiH

Otvoreni podaci: javna preduzeća i javne ustanove
Emsad Dizdarević, programski menadžer, Transparency International BiH

eKonsultacije: Pristup procesima kreiranja javnih politika
Selma Džihanović-Gratz, šefica Odjela za pružanje pravne pomoći civilnom društvu,
Ministarstvo pravde BiH

Pristup javnim podacima
Leila Bičakčić, direktorica, Centar za istraživačko novinarstvo

Otvorenost i veća upotreba zvaničnih statističkih podataka
Alen Mrgud, šef Odsjeka za uredništvo i publiciranje, Agencija za statistiku BiH

Nove tehnologije i otvoreni podaci u službi društvene odgovornosti
Danira Karović, programska menadžerica, Udruženje građana „Zašto ne?“

Proračun za građane
Halida Pasić, stručna savjetnica za planiranje proračuna, Ministarstvo finansija i trezora
BiH

Otvorenost budžeta u BiH u kontekstu COVID krize
Aleksandra Banović, istraživačica, Centar za zastupanje građanskih interesa (Fondacija
CPI)

Otvoreni podaci o javnim nabavkama u BiH
Dario Kihli, šef Grupe za IT, Agencija za javne nabavke BiH

Otvoreni podaci u službi anti-korupcije
Vladica Babić, pomoćnik direktora u Sektoru za prevenciju korupcije, Agencija za
prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

12:10 – 13:00 Diskusija, pitanja i zaključci