Nacrt zakona o poreskom postupku RS dobra osnova za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u proteklom periodu realizovao je niz kampanja kojima se promovišu zakoni koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine. Jedan od tih zakona je i Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u decembru 2019. godine Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske. U obrazloženju je navedeno da je ovaj zakon potrebno donijeti zbog stvaranja pravnog okvira za sprovođenje projekta e-registracija privrednih subjekata u Srpskoj i preciziranja odredaba o postupku primjene procjene poreske osnovice kod fizičkih licate da jecilj ovog zakona, između ostalog, da se unaprijedi i rad Poreske uprave RS i olakša posao poreskim obveznicima. 

Cilj okruglog stola bio je pokrenuti širu javnu diskusiju o Nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpskei njegovoj usklađenostisa EU propisima, kao i dobiti odgovore na pitanja da li će implementacija ovog zakonskog rješenje zaista pomoći da se uvede više reda i kada je riječ o plaćanju poreza na dohodak, odnosno da li će doprinijeti postepenom suzbijanju sive ekonomije i sl. Poziv za okrugli sto upućen je svim akterima koji su bili uključeni u izradu zakona. Međutim, pozivu su se odazvali samo predstavnici nevladainog sektora, odnosno organizacije Transparency inter i Oštra nula iz Banja Luke.

TI je bio na stručnoj raspravi koju je organizovala Nardna skupština RS, koja je održana 6. februara ove godine o Zakonu poreskom postupku RS. Stručnoj raspravi su prisustvovali predlagači zakona, predstavnici institucija, privredne komore, sindikata, privrednih društava, advokatske komore i dr. koji su dali komentare u vezi sa pomenutim zakonom.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. 

U međuvremenu, u javnosti su se pojavile informacije da pojedini učesnici, koji su prisustvovali ovoj stručnoj raspravi i dostavili svoje komentare, nisu u potpunosti zadovoljni obzirom da predlagači zakona iste nisu u cijelosti usvojili, kada su upitanju pojedini članovi zakona.

Nakon detaljne analize odredbi Nacrta zakona o poreskom postupku RS učesnici okruglog stola su konstatovali da je predloženi zakon dobra osnova za stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, kako za domaće privrednike tako i za investitore. Također, konstatovano je da trebaju biti uzeti u obzir i komentari i prijedlozi stručne javnosti u cilju donošenja najboljeg zakonskog rješenja koje će oklakšati posao kako kontrolnim organima tako i privrednicima.

Smatramo da zakon treba biti usklađen sa drugim zakonima, kako ne bi izazvao nedoumice u praksi, te da je baš zbog toga dobro konsultovati što veći broj sagovornika.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. 

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

(Javnarasprava.ba)

Istinomjerov Facebook nalog preuzet u hakerskom napadu

Istinomjer stranica na društvenoj mreži Facebook preuzeta je u hakerskom napadu 28.3.2023. Sadržaj koji se trenutno...

Amina Izmirlić

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic