Nacrt zakona o poreskom postupku RS dobra osnova za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u proteklom periodu realizovao je niz kampanja kojima se promovišu zakoni koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine. Jedan od tih zakona je i Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske.

Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u decembru 2019. godine Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske. U obrazloženju je navedeno da je ovaj zakon potrebno donijeti zbog stvaranja pravnog okvira za sprovođenje projekta e-registracija privrednih subjekata u Srpskoj i preciziranja odredaba o postupku primjene procjene poreske osnovice kod fizičkih licate da jecilj ovog zakona, između ostalog, da se unaprijedi i rad Poreske uprave RS i olakša posao poreskim obveznicima. 

Cilj okruglog stola bio je pokrenuti širu javnu diskusiju o Nacrtu zakona o poreskom postupku Republike Srpskei njegovoj usklađenostisa EU propisima, kao i dobiti odgovore na pitanja da li će implementacija ovog zakonskog rješenje zaista pomoći da se uvede više reda i kada je riječ o plaćanju poreza na dohodak, odnosno da li će doprinijeti postepenom suzbijanju sive ekonomije i sl. Poziv za okrugli sto upućen je svim akterima koji su bili uključeni u izradu zakona. Međutim, pozivu su se odazvali samo predstavnici nevladainog sektora, odnosno organizacije Transparency inter i Oštra nula iz Banja Luke.

TI je bio na stručnoj raspravi koju je organizovala Nardna skupština RS, koja je održana 6. februara ove godine o Zakonu poreskom postupku RS. Stručnoj raspravi su prisustvovali predlagači zakona, predstavnici institucija, privredne komore, sindikata, privrednih društava, advokatske komore i dr. koji su dali komentare u vezi sa pomenutim zakonom.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. 

U međuvremenu, u javnosti su se pojavile informacije da pojedini učesnici, koji su prisustvovali ovoj stručnoj raspravi i dostavili svoje komentare, nisu u potpunosti zadovoljni obzirom da predlagači zakona iste nisu u cijelosti usvojili, kada su upitanju pojedini članovi zakona.

Nakon detaljne analize odredbi Nacrta zakona o poreskom postupku RS učesnici okruglog stola su konstatovali da je predloženi zakon dobra osnova za stvaranje povoljnog privrednog ambijenta, kako za domaće privrednike tako i za investitore. Također, konstatovano je da trebaju biti uzeti u obzir i komentari i prijedlozi stručne javnosti u cilju donošenja najboljeg zakonskog rješenja koje će oklakšati posao kako kontrolnim organima tako i privrednicima.

Smatramo da zakon treba biti usklađen sa drugim zakonima, kako ne bi izazvao nedoumice u praksi, te da je baš zbog toga dobro konsultovati što veći broj sagovornika.”

Željka Pilipović Vuleta, TI, 10.02.2020. 

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

(Javnarasprava.ba)

Poziv za online radionice radionice “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta...

Amra Hasanović

Poziv za project-based edukacijski program “Digitalna zaštita i sigurnost”

Udruženje građana i građanki “Zašto Ne” organizira edukacije na temu “Medijska pismenost” u sklopu regionalnog projekta koji je podržan od TechSoup Europe. Project-based edukacijski program...

Amra Hasanović

Monitoring Istinomjera: Vijeće ministara BiH ispunilo samo jedno obećanje za godinu dana mandata

Tokom prve godine svog mandata, Vijeće ministara BiH ispunilo je tek jedno od 198 obećanja partija koje su ga formirale, dok su provođene aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja. U...

Dalio Sijah