Nasilni ekstremizam u digitalnom prostoru

Projekat “HUB za digitalnu sigurnost – Mladi bh. monitori prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu”, koji podržava Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH, nastao je kao odgovor na porast govora mržnje i nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama kao i na nedostatak informacija o izvorima i uzrocima ekstremnih sadržaja posebno onih koji generišu mladi. Jedna od ključnih aktivnosti je Akademija za mlade.

Nakon prvog modula Akademije u Bihaću pod nazivom “Definicija govora mržnje, radikalizma, nasilnog ekstremizma” u Tuzli je održan i drugi modul „Nasilni ekstremizam u cyber/ digitalnom prostoru“ sa predavačima  iz Nizozemske, susjedne Srbije i BiH.

“Posebno sam se osvrnula na uticaj društvenih mreža na informacione tokove i javnu sferu iz globalne i lokalne perspektive, te evoluciju i taktike online manipulacija na društvenim mrežama oslanjanjem na botove i trolove, a kroz analizu lokalnih primera. Zaključeno je da pismenost na društvenim mrežama ne zahteva samo razumevanje same sadržine i tačnosti informacije, već i razumevanje šireg okvira sistema za upravljanje i amplifikaciju (štetnog i ektremističkog) sadržaja, te da je kritička analiza i propitivanje ovih procesa od ključnog značaja za jačanje demokratski aktivnih građanina i građanki.”, istakla je predavačica Bojana Kostić.

Učesnici su imali priliku da sa stručnjacima iz Clippinga uče kako koristiti raspoložive softvere za monitoring društvenih mreža, upoznaju se sa tehničkim aspektima monitoringa, alatima za prepoznavanje i mapiranje ključnih riječi. Slušajući predavanje Bojane Kostić i Andreja Petrovskog saznali su kako uočiti botove i trolove na društvenim mrežama, kako se pozicionirati u digitalnom okruženju i razviti otpornost na kibernetičke napade.

Asja Suljić, učesnica Akademije, naglasila je: “Na modulu o nasilnom ekstemizmu, kroz interaktivne diskusije, sam spoznala koliko kao mlada osoba trebam uticati na svoju okolinu po pitanju praćenja sadržaja prvenstveno na društvenim medijima. Uz stručnjake iz područja novinarstva i cyber svijeta, stekla sam iskustvo koje ću primjenjivati ubuduće kako bih internet napravila sigurnim mjestom za sebe, a  svoju generaciju kao najranjiviju dobnu skupinu edukovala o potencijalnim rizicima.”

Sve informacije o projektu „HUB za digitalnu sigurnost- mladi bh monitori prate i izvještavaju o nasilnom ekstremizmu na društvenim mrežama“ pornađite na web stranici i društvenim mrežama Udruženja Ja bih u EU www.jabiheu.ba

 

(www.jabiheu.ba)

Register to participate in the POINT 11 Conference

We’re thrilled to invite local activists, representatives of non-governmental organisations, media, students and all...

Sofija Tovarovic

Održan 1. regionalni projektni sastanak SeeCheck mreže u sklopu projekta: Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” je početkom 2023. godine započelo implementaciju projekta “Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera”, koji je finansijski...

Sofija Tovarovic

Rast fact-checking pokreta: Osigurati da se istina čuje na Zapadnom Balkanu

Dezinformacije ugrožavaju povjerenje u institucije i medije te štete demokratijama ometajući sposobnost građana/ki da donose odluke na osnovu informacija. Rad fact-checkera i istraživača/ica značajno...

Sofija Tovarovic