Idi na sadržaj

Nastava pod maskama: Zdravstveni rizici i rizici od zaostajanja u učenju

Admin

Septembar i početak nove školske godine je pred vratima, a datum početka nove školske godine te mjere i preporuke za održavanje nastave u pojedinim kantonima Federacije BiH su tek nedavno objavljene. Resorna ministarstva, uz konsultacije sa kriznim štabovima oba bh. entiteta, dugo su odlučivali o modelima nastave u školskoj 2020/2021. godini, a razmatrala se i odgoda nastave.

Na kraju je doneseno mnogo različitih odluka bez jasnih procjena kako će se odvijati nastava za vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Veliki broj roditelja i dalje insistira da im se dopusti mogućnost izbora i da djeca ne moraju dolaziti u školu, odnosno da nastavu slušaju online.

Od sredine marta 2020. godine oko 500.000 učenika u BiH ne pohađa redovnu nastavu u svojim učionicama. Pandemija COVID-19 imala je za posljedicu uspostavu sistema online nastave i učenja na daljinu, a što je naišlo na brojne probleme prilikom realizacije. Koronavirus i dalje nastavlja da se širi, a oko početka školske godine vodile su se žustre rasprave između vlasti, sindikata obrazovanja i roditelja, prvenstveno o tome kada i kako na siguran način ponovo otvoriti škole u ​​BiH. 

UNICEF procjenjuje da oko 10.000 djece u BiH nema adekvatan pristup potrebnoj tehnologiji za praćenje online nastave.

Školska godina 2020/2021 u Tuzlanskom kantonu (TK) ipak neće početi 1. septembra kako je prvobitno planirano. Za učenike osnovnih i srednjih škola nastava u TK će početi 7. septembra uz određena pravila i smjernice. Ministrica obrazovanja TK, Fahreta Brašnjić pojasnila je kako će se odvijati nastava organizovana u grupama od po 16 učenika, koji će ići na nastavu naizmjenično.

Naš cilj je da djecu od I do IV razreda vratimo u školske klupe. Časovi će trajati po pola sata. Kada su u pitanju stariji razredi osnovne škole i učenici srednjih škola, njih ćemo dijeliti u grupe i ići ćemo s intenzivnom nastavom po 45 minuta. Odmor će biti svakih pola sata, što će se iskoristiti i za provjetravanje prostorija. Nastavnici su obavezni da putem platforme kontaktiraju učenike koji tu sedmicu ne idu u školu na način da će slati zadatke, zadaću i slično, a ne snimati videa.

Fahreta Brašnjić, 21. august 2020.

Kada je u pitanju Kanton Sarajevo (KS), Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade KS upućeni su brojni i različiti zahtjevi sindikata, Vijeća roditelja i Udruženja direktora, usmjereni na ispunjavanje svih uslova za početak školske godine u kojima je, između ostalog, navedeno da zbog nepravovremenog djelovanja Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS škole nespremno dočekuju 1. septembar. Ministar obrazovanja KS, Anis Krivić uoči početka nove školske godine u KS, 28. augusta tekuće godine izdao je Obavijest u kojoj je i taksativno nabrojano šta je sve resorno ministarstvo uradilo kako bi nastavni proces prilagodilo uslovima pandemije COVID-19.

Usmjeren sam na rješavanje ovih bitnih pitanja, te se ne bavim razlozima koji su ponukali neke druge kantone u FBiH da odgode početak nastave u ovoj školskoj godini, iako su na sastanku svih ministara obrazovanja u FBiH izrazili spremnost da nastava počne prema školskom kalendaru, odnosno zakonima koji su na snazi u tim kantonima. Podsjetit ću da je Federalno ministarstvo za obrazovanje zahtijevalo da im se dostavi sarajevski kombinovani model nastave, Metodologija i Smjernice, kao i da se nastavnicima drugih kantona omogući prisustvovanje edukacijama koje će Ministarstvo u KS realizirati u prve dvije sedmice nastave. Jasno je da se na realizaciji ovih aktivosti nije počelo raditi juče (…) pozivam sve koji smatraju potrebnim ili korisnim da u javnosti komentarišu i daju prijedloge u vezi sa početkom školske godine, da takve izjave bar budu zasnovane na provjerenim informacijama, jer u suprotnom stvaraju neosnovanu paniku i strah da u školama nisu ispunjeni uslovi za pohađanje nastave po kombinovanom modelu, što nikako ne doprinosi boljem rješenju i nije u interesu naše djece. 

Anis Krivić, 28. august 2020.

Za razliku od KS, nastava u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) počinje 7. septembra. Sve škole u HNK dobile su instrukcije Ministarstva obrazovanja HNK o tome kako raditi i organizovati nastavni proces tokom pandemije koronavirusa.

Naime, u HNK će se, u skladu sa školskim kapacitetima i epidemiološkom situacijom, primjenjivati tri modela nastave. Svako odjeljenje koji broji više od 15 učenika ima na raspolaganju tri modela. Prvi važi za razrede koji imaju maksimalno 18 učenika. U tom slučaju po tri učenika bi se rotirala i u učionicama bismo stalno imali po 15 učenika. Drugi model je da grupa od maksimalno 15 učenika pohađa nastavu u školama sedam dana, a istovremeno druga grupa prati online nastavu uz kasniju rotaciju, dok je treći model tri dana nastave u školama za jednu, a dva dana za drugu grupu uz mijenjanje redoslijeda svakih sedam dana. Nastavni sati prema riječima ministra obrazovanja, Rašida Hadžovića “trajat će maksimalno po 30 minuta, u učionicama je moguće prisustvo po 15 učenika, dok je maksimalan broj nastavnih sati u jednom danu – pet”. U razrednoj nastavi maksimalno je moguće održati dva školska sata, a aastavnici su obavezni sve materijale odmah postavljati na online platformu.

Roditelji i staratelji koji spadaju u rizične grupe ukoliko žele da njihova djeca pohađaju nastavu na daljinu moraju dostaviti izjavu rukovodiocima obrazovno-odgojnih institucija prije početka nastave. Također, uposlenici škola koji su u rizičnim skupinama moraju priložiti rješenja od ljekara. Svakodnevno su svi uposleni dužni i vršiti dezinfekcije.

Rašid Hadžović, 28. august 2020.

Svi učenici su, prema njegovim riječima, prilikom ulaska u učionice dužni nositi maske, a isto važi i u školskim hodnicima i prilikom izlaska iz školskih objekata. Tokom nastave, oni u učionicama nisu dužni nositi masku. Nastavnici su s druge strane tokom boravka u školi dužni nositi maske, a tokom izvođenja nastave i vizire, i to uz strogo poštivanje socijalne distance. Donesena su rješenja i za odjeljenja koja broje više od 15 učenika. Inače, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) preporučila je da bi djeca starija od 11 godina trebala nositi maske na mjestima gdje ih nose i odrasli. 

Za slučajeve pojave koronavirusa u školama odluke će donositi medicinski stručnjaci, a na školama u tim slučajevima je da obavijeste nadležne ljekare. Vlada HNK obezbijedila je sredstva za dezinfekciju površina i ruku, kao i edukaciju za uposlene s ciljem stalnog održavanja higijene u objektima. Svim školama obezbijeđeni su i toplomjeri za mjerenje temperature prilikom ulaska. Sredstva za dezinfekciju i tečne sapune obezbijedio je UNICEF. 

UNICEF je izdao i glavne poruke kao i mjere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama za direktore, nastavno osoblje, učenike i roditelje.

Vlada Republike Srpske, na sjednici održanoj 17. augusta tekuće godine usvojila je informaciju o početku školske 2020/2021. godine koja počinje 1. septembra sa trajanjem nastavnog časa od 30 minuta u osnovnim i 20 minuta u srednjim školama.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske zaduženi su da “obezbijede dodatna finansijska sredstva za rashode po osnovu korištenja robe i usluga /materijalne troškove/, za prvo polugodište školske 2020/2021. godine za osnovne škole u iznosu od 2.336.000 КM /584.000 КM mjesečno/, a za srednje škole i đačke domove iznos od 1.076.000 КM /269.000 КM mjesečno/, što ukupno iznosi 3.412.000 КM. 

Mjere zaštite učenika i nastavnika u školama će se sprovoditi u skladu sa preporukama za organizaciju nastavnog procesa, preporukama za zaposleno osoblje i preporukama za učenike koje je donio Institut za javno zdravstvo Srpske.

Djeca na bolničkom liječenju, kao i djeca u izolaciji pohađaće online nastavu. Nastavno osoblje treba da planira vrijeme za učenike koji prate online nastavu, za sve informacije, pojašnjenja i drugo, kao što je bilo u toku drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.

Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske, Natalija Trivić izjavila je 28. augusta ove godine da nova školska 2020/2021. godina počinje uz striktno poštivanje epidemioloških mjera, te apelovala da svi budu odgovorni.

I zemlje u okruženju primijenile su slične modele izvođenja nastave u uslovima pandemije virusa korona. U školama smo stvorili sigurno okruženje za naše učenike i nastavnike i rizik obolijevanja sveli na minimum. Zato apelujem na sve da budemo odgovorni i ponašamo se u skladu sa epidemiološkim mjerama (…) ova školska godina počinje u novim prostorima, novim e-učionicama i sa digitalnim nastavnim sadržajima, inoviranim nastavnim programima, razvijenim programom fakultativne nastave, intenzivnim obukama nastavnog osoblja, obaveznim vježbanjem svakog nastavnog dana za najmlađe, te stipendijama za deficitarna zanimanja.

Natalija Trivić, 28. august 2020.

Učenici osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH u školske klupe će sjesti 1. ili 7. septembra, u zavisnosti od odluka kantonalnih ministarstava. U Republici Srpskoj nastava će početi u uobičajenom terminu, 1. septembra. 

Ovo će biti školska godina u kojoj će se obrazovnim ustanovama hodati s maskama, a nastavnici i učitelji rjeđe će se susretati u zbornicama i sa roditeljima. Pored činjenice da nemali broj učenika koji će nastavu pohađati online nema laptotove, odnosno uslove za kvalitetno učenje pod takvim okolnostima, u preporukama nadležnih ostao je i niz drugih otvorenih pitanja koja muče škole, nastavno osoblje i roditelje. Jedno od glavnih pitanja svakako je koliko obrazovnih ustanova može ispoštovati propisani razmak fizičke udaljenosti između učenika i nastavnika od metar i pol te sprovesti sve preventivne epidemiološke mjere, a ostaje da se vidi i da li će nadležni uskoro donijeti preciznije dokumente koji će sva pitanja i podpitanja dodatno razraditi. 

 

(Istinomjer.ba)