Idi na sadržaj

Neophodno raditi na donošenju novih i unapređenju postojećih propisa o zaštiti okoliša u FBiH

Alisa Karović

Udruženje građana „Zašto ne“ i portal javnarasprava.ba 11. februara ove godine organizovali su okrugli sto na temu Usklađenost pravnog i institucionalnog okvira za zaštitu okoliša i prostornog planiranja u Federaciji BiH sa EU regulativom na kojem je zaključeno da FBiH hitno treba dobiti propise kojima se uređuje i štiti okoliš.

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH u proteklom periodu realizovao je niz kampanja kojima se promovišu zakoni koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine. Usklađivanje pravnog i institucionlanog okvira za zaštitu okoliša sa EU regulativom jedna je od obaveza Bosne i Hercegovine na njenom putu ka EU. 

Zakoni o okolišu u Federaciji Bosne i Hercegovine već duže vrijeme su u žiži javnosti zbog svojih nedostataka. Federacija BiH nema Zakon o šumama FBiH koji bi uredio očuvanje i zaštitu šuma i šumskog zemljišta, a stručna javnost uočila je niz nedostataka i kada su u pitanju Zakon o vodama FBiH, Zakon o zaštiti zraka FBiH te s tim u vezi i Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta u FBiH. Pored predstavnika nevladinog sektora i zainteresovanih građana/ki, ovom okruglom stolu prisutvovale su zastupnice u Parlamentu FBiH Nasiha Pozder i Miomirka Mila Melank, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Damir Nikšić te predstavnici Federalnog ministarstva okoliša. 

Cilj okruglog stola bio je pokrenuti širu javnu diskusiju o gore pomenutim zakonima te podsjetiti i na ostale zakone o okolišu u Federaciji Bosne i Hercegovine koje je važno uskladiti sa pravnom tečevinom EU. 

Podsjećamo, nakon pet godina parlamentarne procedure, 24.09.2019. godine Predstavnički dom Parlamenta FBiH konačno je usvojio Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH. Međutim, ovaj prijedlog još uvijek nije razmatran od strane Doma naroda Parlamenta FBiH. 

“Zakon o zaštiti okoliša će pretstavljati snažnu osnovu za donošenje pravilnika, a pravilnici će se pobliže ticati određenih stvari, tipa deponija i kažnjavanja ljudi koji nepropisno odlažu otpad. Ovaj zakon sadrži norme Europske unije. Prijedlog zakona sadrži i odredbe o većim kaznama za prekršioce i daje veća prava građanima kod odlučivanja o gradnji energetskih i industrijskih objekata. Posebno su važne odredbe koje se tiču zagađenja zraka, koje će se između ostalog odnositi i na kažnjavanje onih koji zagađuju zrak, zemljište i vode”, navela je Emina Veljović, koordinatorica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH“ ističući da predstavnici Udruženja Resursni Aarhus centar u BiH, Centra za životnu sredinu i Centra za ekologiju i energiju, koji su sprovodili Inicijativu za usvajanje Prijedloga Zakona o zaštiti okoliša FBiH tokom 2019. godine, očekuju od Doma naroda da uvrste ovaj Projedlog Zakona na svojoj prvoj sljedećoj sjednici.

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Nasiha Pozder kazala je kako će već na narednoj sjednici pokenuti inicijative da se okolišni propisi što prije vrate na dnevni red sjednica Parlamenta FBiH.

“Ima zamjerki, naravno, i na ovaj prijedlog. Imali smo i par amandmana. I dalje nije u idealnom stanju. Međutim, uvijek je bolje da imamo zakon koji se može popravljati. Takav je bio stav i nevladinog sektora”, istakla je Pozder.

Damir Nikšić je u svom izlaganju ukazao na mnogobrojne okolišne probleme u Kantonu Sarajevo, naglašavajući pri tom probleme sa prostornim planiranje i gradnjom.

Nakon provedene diskusije konstatovano je da, iako Prijedlog zakona o zaštiti okoliša FBiH, sa predloženim amandmanima, predstavlja pomak u zaštiti okoliša, neophodno je svakodnevno raditi na njegovoj implementaciji, unapređenju i usaglašavanju sa EU legislativom. 

Također, donesen je zaključak da se uputi Inicijativa prema Domu naroda Parlamenta FBiH da se Prijedlog zakona o zaštiti okoliša čim prije uvrsti na dnevni red. Zatim, da se ponovi inicijativa da se donese Zakon o šumama FBiH te zakaže tematski sastanak Odbora za prostorno planiranje pri parlamentu FBiH sa nevladinim sektorom. Jedan od predloženih zaključak bio je i “da se ukinu subvencije za hidroelektrane u FBiH”.

Kada su upitanju Zakon o zaštiti voda i Zakon o zaštiti zraka u FBiH konstatovano je da se još uvijek može amandmanski djelovati kako bi se ovi zakoni unaprijedli. Zatupnica Pozder je pozvala stručnu i zainteresovanu javnost da se aktivira i zastupnicima/cama u parlamentu dostavljaju svoje prijedloge i sugestije za izmjene zakona.

 

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

 

(Javnarasprava.ba)