Nevladine organizacije pokreću proces kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP-a

ogp_hKoalicija nevladinih organizacija koju čine Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne i Centar za istraživačko novinarstvo, u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) poziva sve zainteresovane da učestvuju u procesu kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP.

Koalicija NVO već više od dvije godine radi na zagovaranju i edukaciji vlasti i civilnog društva o Partnerstvu. Kao rezultat ovoga, BiH je pristupila Partnerstvu u septembra 2014. godine i time preuzela odgovornost poduzimanja mjera na primjeni principa otvorene vlasti.

Naredni korak po pristupanju OGP-u je kreiranje Akcionog plana kojim se države članice obavezuju da će u periodu od dvije godine poduzeti niz mjera i aktivnosti kako bi unaprijedile transparentnost i odgovornost rada vlasti. Koalicija NVO u narednom periodu zbog toga nastavlja aktivnosti na pomoći institucijama BiH prilikom kreiranja prvog Akcionog plana, pa će u naredna tri mjeseca organizovati sastanke i javne konsultacije, kako bi se definisao prijedloga mjera za prvi Akcioni plan.

Proces akcionog planiranja u okviru OGP-a podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, stoga su na ovim sastancima očekuje dolazak predstavnika javnih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i građana.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se prijave i priključe sastancima radnih grupa, koji će se održati u Sarajevu i koji su podijeljeni prema tematskim cjelinama:

  • Radna grupa 1. – Pristup informacijama (29.07.2015. godine)
  • Radna grupa 2. – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (21.08.2015. godine);
  • Radna grupa 3. – Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i novi prijedlozi mjera (18.09.2015. godine).

Više detalja o načinu prijave za rad na pomenutim sastancima, rasporedu održavanja sastanaka radnih grupa i predloženim mjerama pronađite ovdje.

(ti-bih.org)

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da...

Amina Izmirlić

Članica UG “Zašto ne” na ljetnoj akademiji WEASA-e

Članica Udruženja građana i građanki “Zašto ne” Amina Izmirlić Ćatović bila je učesnica ovogodišnje Euroatlantske ljetne akademije u Varšavi (WEASA) koja je održana od 2. do 13. jula 2023. godine u...

Sofija Tovarovic

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic