Idi na sadržaj

Nevladine organizacije pokreću proces kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP-a

ogp_hKoalicija nevladinih organizacija koju čine Transparency International Bosne i Hercegovine, Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, Centar za društvena istraživanja Analitika, Zašto ne i Centar za istraživačko novinarstvo, u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) poziva sve zainteresovane da učestvuju u procesu kreiranja Akcionog plana BiH u sklopu OGP.

Koalicija NVO već više od dvije godine radi na zagovaranju i edukaciji vlasti i civilnog društva o Partnerstvu. Kao rezultat ovoga, BiH je pristupila Partnerstvu u septembra 2014. godine i time preuzela odgovornost poduzimanja mjera na primjeni principa otvorene vlasti.

Naredni korak po pristupanju OGP-u je kreiranje Akcionog plana kojim se države članice obavezuju da će u periodu od dvije godine poduzeti niz mjera i aktivnosti kako bi unaprijedile transparentnost i odgovornost rada vlasti. Koalicija NVO u narednom periodu zbog toga nastavlja aktivnosti na pomoći institucijama BiH prilikom kreiranja prvog Akcionog plana, pa će u naredna tri mjeseca organizovati sastanke i javne konsultacije, kako bi se definisao prijedloga mjera za prvi Akcioni plan.

Proces akcionog planiranja u okviru OGP-a podstiče saradnju vlasti i civilnog društva, stoga su na ovim sastancima očekuje dolazak predstavnika javnih institucija, organizacija civilnog društva, akademske zajednice i građana.

Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da se prijave i priključe sastancima radnih grupa, koji će se održati u Sarajevu i koji su podijeljeni prema tematskim cjelinama:

  • Radna grupa 1. – Pristup informacijama (29.07.2015. godine)
  • Radna grupa 2. – Učešće javnosti, informacione tehnologije i otvoreni podaci (21.08.2015. godine);
  • Radna grupa 3. – Fiskalna transparentnost, rad javnih preduzeća, integritet vlasti i novi prijedlozi mjera (18.09.2015. godine).

Više detalja o načinu prijave za rad na pomenutim sastancima, rasporedu održavanja sastanaka radnih grupa i predloženim mjerama pronađite ovdje.

(ti-bih.org)