Nova/stara lica na kandidatskim listama za Opće izbore 2022. godine

Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2022. godine svakim su danom sve bliže, a samim tim i mandati dobijeni na Općim izborima 2018. privode se kraju. Tokom priprema za izbore i predizborne kampanje često se može primijetiti da su kandidati/kinje osobe koje se već nalaze na nekoj od pozicija na zakonodavnom i izvršnom nivou, kao i u institucijama lokalne samouprave. 

Rad zastupnika/ca, delegata/kinja i poslanika/ca u državnim i entitetskim zakonodavnim institucijama, kao i članova/ica gradskih i općinskih vijeća, praćen je putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal, ponajviše u segmentu direktne komunikacije s građanima/kama. 

Predsjednik Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) Suad Arnautović je na konferenciji za medije održanoj u junu 2022. godine iznio podatak da će se na glasačkim listićima za Opće izbore u BiH naći 137 političkih subjekata od ovjerenih 145. Riječ je o 90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija.

Predsjedništvo BiH 

Pet je političara/ki koji/e će se i ovih Općih izbora, ovaj put u utrci za Predsjedništvo BiH, naći na kandidatskim listama. To su: Bakir Izetbegović (SDA), Denis Bećirević (SDP/Koalicija Ujedinjeni za BiH), Borjana Krišto (HDZ BiH), Mirko Šarović (SDS) i Nenad Nešić (DNS).

U Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) aktuelni mandat imaju Bakir Izetbegović i Denis Bećirović. Izetbegović je 2019. godine imenovan za delegata i predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH. 

Borjana Krišto, Mirko Šarović i Nenad Nešić izabrani su na Općim izborima 2018. godine u svojstvu delegata/kinja za Predstavnički dom PSBiH.

Pot(predsjednik) Republike Srpske

Kada je riječ o Republici Srpskoj, Senad Bratić (Koalicija Država) i Jelena Trivić (PDP) kandidati su za predsjednika/potpredsjednika RS.

Oboje su na Općim izborima 2018. godine osvojili mandat za poslanike u Narodnoj Skupštini RS, čiju funkciju trenutno i vrše.

Uvidom u dostupne podatke na platformi Javna rasprava, koja prati rad i aktivnosti svih zakonodavnih tijela u BiH, došlo se do informacije da su građani/ke navedenim kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH i Pot(predsjednik)RS uputili/e 109 pitanja, od kojih nijedno nije odgovoreno.

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

U utrci za mandat u Parlamentarnoj Skupštini BiH (PSBiH) nalazi se 51 aktuelni/a parlamentarac/ka, od kojih se 49 nalazilo na kandidatskim listama na Općim izborima 2018. godine, dok je njih petero bilo na kandidatskim listama na Lokalnim izborima 2020. godine.

Devet parlamentarca/ki u aktuelnom sazivu trenutno vrši funkciju u Parlamentu Federacije BiH (PFBiH), dok pet kandidata/kinja vrši funkciju vijećnika/ce u lokalnim zajednicama, i to u Općini Novo Sarajevo (2), Gradu Konjic (2) i Gradu Lukavac (mandat gradonačelnika Edina Delića). Preostalih 35 parlamentaraca/ki ima mandat u PSBiH.

Građani/ke su spomenutim kandidatima/kinjama putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal uputili/e 803 pitanja, od čega je odgovoreno na njih 220.

Najaktivniji parlamentarac u komunikaciji s građanima/kama je poslanik u PSBiH Šemsudin Mehmedović, koji je odgovorio na svih 28 postavljenih pitanja.

Među najaktivnijim kandidatima s lokalnog nivoa, barem kada je platforma Javna rasprava Lokal u pitanju, jeste gradonačelnik Lukavca Edin Delić, koji je putem navedene platforme iskoristio priliku za direktnu komunikaciju s građanima/kama ovog grada i na kojoj ima ukupno 67 postavljenih pitanja, od čega 52 odgovorena.

Najviše postavljenih pitanja koja su bez odgovora ima poslanik u PSBiH Nermin Niškić, i to 24.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Za Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (PFBiH) ponovno su se kandidovala/e 82 parlamentarca/ke, od čega njih 66 ima aktuelni mandat u PFBiH. 

Šest kandidata/kinja nosi poziciju poslanika/ce u PSBiH, dok ih deset vrši funkciju vijećnika/ce na nivou lokalne zajednice, i to: Općina Novo Sarajevo (4), Grad Sarajevo (1), Općina Travnik (2) i Grad Konjic (3).

Putem platformi Javna rasprava i Javna rasprava Lokal spomenutim parlamentarcima/kama ukupno je postavljeno 916 pitanja, a odgovor je dat na svega 268 pitanja.

Najviše upućenih pitanja bilo je za poslanika PFBiH Hajrudina Žilića, i to 52, od čega je odgovorio na 43.

Najviše postavljenih pitanja bez odgovora ima delegatkinja PFBiH Lidija Bradara – 24.

Kantonalne skupštine

Na nivou kantona u FBiH ponovno su se kandidovala/e 73 političara/ke, od čega su 43 kandidata/kinje koji/e su trenutno nosioci dužnosti u PFBiH, a 30 ih vrši funkciju vijećnika/ca na nivou lokalnih zajednica, i to: Grad Sarajevo (6), Općina Novo Sarajevo (6), Općina Travnik (7), Grad Lukavac (5) i Grad Konjic (6).

Najviše pitanja putem platforme Javna rasprava dobio je delegat u PFBiH Irfan Čengić, koji je odgovorio na svako od 61 postavljenog pitanja.

Po broju odgovorenih pitanja kandidata/kinja s nivoa lokalne zajednice slijedi gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić kojoj je putem platforme Javna rasprava Lokal upućeno 40 pitanja, a odgovorila je na njih 33.

Najviše pitanja bez odgovora upućena su delegatu u Domu naroda PFBiH Anti Bakoviću – 14. 

Narodna skupština Republike Srpske

Kada je riječ o kandidatima/kinjama za Narodnu skupštinu Republike Srpske (NSRS), 55 se ponovo našlo na kandidatskim listama za predstojeće izbore, od čega su 54 u trenutnom mandatu kao poslanici/e u NSRS, a jedan, Nenad Stevandić, vrši funkciju zastupnika u PSBiH.

Putem platforme Javna rasprava građani/ke su navedenim kandidatima/kinjama postavili/e ukupno 60 pitanja – na koja nije ponuđen nijedan odgovor.

Kada je ovo zakonodavno tijelo u pitanju, građani/ke su najveći interes pokazali/e za zastupnika u PSBiH Nenada Stevandića, kojem su uputili 19 pitanja za koja su bili/e uskraćeni/e za odgovor. 

Platforme Javna rasprava i Javna rasprava Lokal kontinuirano prate rad političara/ki u BiH nudeći informacije o komunikaciji građana/ki s izabranim parlamentarcima/kama i nosiocima lokalnih vlasti. Putem navedenih platformi moguće je doći do podataka koliko su predstavnici/e građana/ki zainteresovani/e da čuju njihov glas, jer upravo taj glas igra važnu ulogu u dobijanju mandata kojima se parlamentarci/ke nadaju na predstojećim Općim izborima.

 

Fotografija naslovnice: Shutterstock

Piše: Emina Kuštrić

(javnarasprava.ba)

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic