Objavljen „Glasometar 2018“ – Provjerite sa kojom strankom se najviše slažete

UG „Zašto ne“ je danas objavio „Glasometar 2018“, internet aplikaciju koja omogućava potencijalnim glasačima da uporede svoje stavove sa stavovima 20 političkih partija koje će učestvovati na opštim izborima u BiH 2018. godine.

„Glasometar 2018“ se nalazi na stranici www.glasometar.ba.

Glasometar 2018 sadrži upitnik od 33 pitanja koja su u proteklom periodu imala najviše pažnje javnosti, bilo da se o njima raspravljalo u parlamentima, bilo da se o njima pričalo u medijima ili institucijama, bilo da su aktuelizirana na drugi način. Ovaj upitnik tako sadrži pitanja iz različitih domena političkog života u BiH, kao što su recimo politika i državno uređenje, ekonomija, školstvo, zdravstvo, međunarodni odnosi, socijalna zaštita i slično.

Korisnici aplikacije, nakon što daju svoje mišljenje na ona pitanja o kojima imaju stav od ponuđena 33 pitanja, kao rezultat će dobiti procente slaganja sa svakom od 20 partija koje su dio „Glasometra 2018“, te mogu vidjeti i koliko se sa svakom od partija slažu po svakom od ponuđenih pitanja.

Aplikacija Glasometar je korištena i u toku opštih izbora 2010. i 2014. godine, i već tada se pokazalo da se radi o jednoj od najzanimljivijih predizbornih online alatki, te je dosadašnje verzije Glasometra koristilo preko 60.000 korisnika.

Upitnik je poslan na adrese svih partija koje su zastupljene u parlamentima u BiH, kao i na adrese partija koje imaju značajno prisustvo u javnosti, te smo dobili odgovore od 12 partija na pitanja iz upitnika. Osim odgovora na upitnik, kao izvore smo koristili javno djelovanje partija i njihovih zvaničnika, te na kraju u upitniku imamo odgovore za 20 partija. „Glasometar 2018“ ostaje otvoren i za sve druge partije koje žele da se uključe u rezultate aplikacije, ukoliko pošalju odgovore koji sadrže njihove stavove na 33 pitanja iz upitnika.

Aplikacija „Glasometar 2018“ je u tehnološkom smislu razvijena u saradnji sa organizacijom Kohovolit iz Češke Republike i radi se o tehničkom rješenju koje je do sada korišteno u velikom broju zemalja EU. Pitanja sa socio-ekonomskom tematikom su rađena u saradnji sa Centrom za politike i upravljanje, a projekat je implementiran uz podršku CCFD Terre Solidaire i CIPE – Center for International Private Enterprise.

Mostar: Održan četvrti trening iz medijskog fact-checkinga

U sklopu Programa osnaživanja nezavisnih medija – IMEP, Udruženje građana “Zašto ne”, odnosno platforma...

Emir Zulejhić

Radionica “Digitalni alati za kredibilno izvještavanje i provjeru činjenica”

U Hotelu “Drina“  održana je radionica pod  nazivom  “Digitalni alati za kredibilno izvještavanje i provjeru činjenica“ koju su, u okviru projekta kojeg podržava Evropska unija,  organizovali...

Emir Zulejhić

Podrška procesu unaprijeđenja zakonskog okvira za slobodan pristup informacijama

U okviru aktivnosti SIGMA u BiH, usmjerenih na podršku procesu unaprijeđenja zakonskog okvira za slobodan pristup informacijama, 29. maja ove godine održan je okrugli sto na temu slobodnog pristupa...

Alisa Karović