Objavljen Glasometar 2022 – Provjerite s kojom se političkom partijom najviše slažete

Udruženje građana i građanki „Zašto ne“ objavilo je Glasometar 2022, internet-aplikaciju koja građanima/kama pruža mogućnost da svoje stavove o bitnim političkim i pitanjima od javnog interesa uporede sa stavovima 16 političkih partija koje će učestvovati na Općim izborima u BiH 2. oktobra 2022. godine.

Aplikacija se nalazi na stranici www.glasometar.ba .

Glasometar 2022 sastoji se od upitnika s 34 pitanja koja su u proteklom periodu privukla pažnju javnosti, bilo da se o njima raspravljalo u parlamentima, razgovaralo u medijima ili institucijama ili su aktuelizirana na druge načine. Upitnik tako sadrži pitanja iz različitih domena političkog života u BiH, kao što su ustavno uređenje i izborni proces, ekonomija, školstvo, socijalna politika, međunarodni odnosi, ljudska prava i slično.

Upitnik je poslan na adrese svih partija koje su zastupljene u parlamentima u BiH, kao i na adrese partija koje imaju značajno prisustvo u javnosti, a dobili smo odgovore od pet partija na pitanja iz upitnika. Osim odgovora na upitnik, kao izvore za prikupljanje stavova onih partija koje nisu dale svoje odgovore koristili smo njihove ranije stavove koje su iznosili/e zvaničnici/e partija kako u medijima, tako i u institucijama.

Nakon što daju svoje odgovore na ona pitanja o kojima imaju stav, korisnici/e aplikacije će kao rezultat dobiti procente slaganja sa svakom od 16 partija koje su uvrštene u Glasometar 2022, a moći će vidjeti i koliko se sa svakom od partija slažu i po pojedinačnim pitanjima.

Aplikacija Glasometar korištena je tokom kampanja za opće izbore 2010, 2014. i 2018. godine, ali i kampanje za Lokalne izbore 2020. godine u 12 općina. Dosadašnje verzije Glasometra koristilo je preko 100.000 korisnika/ca.

Od ove izborne kampanje na web aplikaciju Glasometar dodana je i sekcija pod nazivom “Izborne teme”, u kojoj će biti objavljeni brojni sadržaji u vezi s izborima, izbornom kampanjom i samim izbornim procesom.

Aplikacija Glasometar 2022 je u tehnološkom smislu razvijena u saradnji s organizacijom Kohovolit iz Češke Republike, a radi se o tehničkom rješenju koje je do sada korišteno u velikom broju zemalja EU. Ove godine aplikaciju Glasometar podržala je Misija OSCE-a u BiH.

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic