Održan okrugli sto “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”

Predstavnici UG “Zašto ne” učestvovali su na okruglom stolu pod nazivom “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”, kojeg je organizovao Transparency International (TI) BiH 3.3.2022. godine u Hotelu Holiday.

Ovaj događaj bio je prilika da se otvori diskusija o trenutnom stanju transparentnosti informacija o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima u BiH, budući da pitanje regulisanja stvarnog vlasništva u skladu sa međunarodnim standardima predstavlja jedan od ključnih elemenata u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Na okruglom stolu je prezentovana analiza zakonskog okvira i trenutnog stanja u BiH sa komparativnom analizom stanja u zemljama regiona i Evropske unije.

Panelisti na okruglom stolu su bili predstavnici/e relevantnih institucija i tijela zaduženih za borbu protiv korupcije, predstavnici/e međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva i medija u BiH.

Nažalost, jedan od zaključaka je da Bosna i Hercegovina „ubrzano nazaduje“ na ovom polju kao i da je vrlo važno vratiti fokus javnosti, civilnog društva i javnih institucija na ovaj veliki problem.

Predstavnik UG “Zašto ne” učestvovao na OSCE radionici “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u praćenju i istraživanju korištenja javnih sredstava putem otvorenih podataka”

Tokom 24. i 25. novembra, u Tirani (Albanija), održana je radionica pod nazivom “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u...

Sofija Tovarovic

Novinar Istinomjera Minel Abaz dobitnik UNICEF-ove novinarske nagrade za doprinos pravima djece

UNICEF Bosne i Hercegovine organizirao je, u srijedu, 23.11.2022. događaj na kojem su dodijeli novinarsku nagradu za prava djece. Novinar Istinomjera Minel Abaz, ovogodišnji je dobitnik UNICEF-ove...

Sofija Tovarovic

Poziv na interdisciplinarnu radionicu za studente i studentice “Parlametar: Upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine BiH”

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” organizuje jednodnevnu interdisciplinarnu radionicu “Parlametar: Upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine BiH”. Cilj je radionice upoznati studente i...

Sofija Tovarovic