Održan okrugli sto “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”

Predstavnici UG “Zašto ne” učestvovali su na okruglom stolu pod nazivom “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”, kojeg je organizovao Transparency International (TI) BiH 3.3.2022. godine u Hotelu Holiday.

Ovaj događaj bio je prilika da se otvori diskusija o trenutnom stanju transparentnosti informacija o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima u BiH, budući da pitanje regulisanja stvarnog vlasništva u skladu sa međunarodnim standardima predstavlja jedan od ključnih elemenata u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Na okruglom stolu je prezentovana analiza zakonskog okvira i trenutnog stanja u BiH sa komparativnom analizom stanja u zemljama regiona i Evropske unije.

Panelisti na okruglom stolu su bili predstavnici/e relevantnih institucija i tijela zaduženih za borbu protiv korupcije, predstavnici/e međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva i medija u BiH.

Nažalost, jedan od zaključaka je da Bosna i Hercegovina „ubrzano nazaduje“ na ovom polju kao i da je vrlo važno vratiti fokus javnosti, civilnog društva i javnih institucija na ovaj veliki problem.

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Inicijativa R2G4P održala prvi Policy forum i ljetnu školu s fokusom na borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi

U organizaciji Instituta za javne financije iz Zagreba i Centra za studiranje demokratije (CSD) iz Sofije, inicijativa R2G4P (Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform) je 7. juna...

Haris Karabegović