Idi na sadržaj

Održan okrugli sto “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”

Haris Karabegović

Predstavnici UG “Zašto ne” učestvovali su na okruglom stolu pod nazivom “Stvarno vlasništvo u BiH – zakonski okvir i implementacija”, kojeg je organizovao Transparency International (TI) BiH 3.3.2022. godine u Hotelu Holiday.

Ovaj događaj bio je prilika da se otvori diskusija o trenutnom stanju transparentnosti informacija o stvarnom vlasništvu nad pravnim licima u BiH, budući da pitanje regulisanja stvarnog vlasništva u skladu sa međunarodnim standardima predstavlja jedan od ključnih elemenata u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Na okruglom stolu je prezentovana analiza zakonskog okvira i trenutnog stanja u BiH sa komparativnom analizom stanja u zemljama regiona i Evropske unije.

Panelisti na okruglom stolu su bili predstavnici/e relevantnih institucija i tijela zaduženih za borbu protiv korupcije, predstavnici/e međunarodnih institucija, organizacija civilnog društva i medija u BiH.

Nažalost, jedan od zaključaka je da Bosna i Hercegovina „ubrzano nazaduje“ na ovom polju kao i da je vrlo važno vratiti fokus javnosti, civilnog društva i javnih institucija na ovaj veliki problem.