Idi na sadržaj

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

Sofija Tovarović

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju odgovornosti i transparentnosti vlada u regiji jugoistočne Evrope, kako bi se povećao potencijal za građanski aktivizam, sudjelovanje građana/ki, s ciljem promicanja i zaštite ljudskih prava i sloboda na internetu, te za izgradnju kapaciteta i interesa među organizacijama civilnog društva i pojedincima u regiji za korištenje tehnologije za poticanje demokracije.

14. i 15. 06. 2023. godine u Sarajevu je održan dvodnevni sastanak ACTION SEE mreže kao I radionica o razvoju Komunikacijske Strategije za mrežu. Sastanku i radionici su prisustvovali/e predstavnici/e Fondacije Metamorphosis, Partneri za demokratske promjene – Srbija iz Srbije, Centra za demokratsku tranziciju iz Crne Gore i “Zašto ne?” iz Bosne i Hercegovine.

Tokom radionice, sudionici/e su razgovarali o budućim aktivnostima, zajedničkim vizijama i mogućnostima saradnje.

U narednom periodu planirano je još nekoliko sastanaka mreže.