Održana radionica „Medijska i informacijska pismenost“ u Banjoj Luci

Radionica na temu „Medijska i informacijska pismenost“ organizovana je u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ (EU-UNESCO) i „Mediji za građane-građani za medije“ (EU), a ispred platforme Raskrinkavanje radionici je prisustvovao Emir Zulejhić.

Radionica “Medijska i informacijska pismenost u BiH” održana na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci, okupila je predstavnike akademske zajednice, nadležnih institucija, osnovnih i srednjih škola, biblioteka, medija, nevladinog sektora i svih ostalih stručnjaka koji tragaju za inovativnim, kreativnim i održivim mjerama unapređenja medijske i informacijske pismenosti u Bosni i Hercegovini.

Radionicu su zajednički organizovali Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Fondacija Mediacentar. Prisutnima su se na početku radionice obratili dekani fakulteta, prof.dr. Zdravko Zlokapa i prof.dr. Šaćir Filandra, istaknuvši značaj saradnje dva fakulteta na ovim i sličnim projektima.

Nje.E. Bruce Berton, šef misije OSCE-a u BiH, također je podržao organizaciju ovakve radionice.

Dobro informiran, odnosno medijski i informacijski pismen građanin, nužan je za zdravu demokratiju., kazao je Berton.

Akademska zajednica u BiH, nevladine organizacije, stručnjaci, aktivisti i ostali građani, potpisnici Deklaracije o značaju medijske i informacijske pismenosti u BiH, na ovoj radionici su podnijeli inicijativu za usvajanje strateškog okvira za medijsku i informacijsku pismenost u BiH. Očekivani ishodi ove inicijative su razvoj pozitivnih pravnih propisa, usvajanje strategija u skladu sa nadležnostima svih nivoa vlasti, adekvatno dodjeljivanje javnih sredstava za istraživanje i implementaciju medijske i informacijske pismenosti u obrazovni sistem na provodiv i održiv način, podizanje svijesti o značaju medijske i informacijske pismenosti, te promocija medijske i informacijske pismenosti u cjeloživotnom učenju.

Radionica je organizovana u sklopu projekata „Izgradnja povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj“ (EU-UNESCO) i „Mediji za građane-građani za medije“ (EU), a za cilj je imala omogućavanje međusektorske rasprave o medijskoj i informacijskoj pismenosti u Bosni i Hercegovini, kao i iniciranje procesa kreiranja specifičnih preporuka o integraciji medijske i informacijske pismenosti u sistem formalnog i neformalnog obrazovanja.

Unapređenje medijske i informacijske pismenosti kao i interkulturalnih kompetencija među građanima predstavlja ključnu aktivnost UNESCO-ve strategije promovisanja društva znanja i potpomaganja razvoja slobodnih i nezavisnih medija, te univerzalnog pristupa informacijama i znanju kao preduslovima za ostvarenje razvoja jednog društva.

Izvor: Institut za društvena istraživanja, Fakultet političkih nauka UNSA

(Analiziraj.ba)

Federacija BiH treba dobiti nove zakone o prostornom planiranju i infrastrukturi prostornih podataka

Javnarasprava.ba je web platforma na kojoj građani/ke imaju mogućnost da direktno učestvuju u procesima donošenja...

Alisa Karović

Partije na vlasti u RS za godinu dana ispunile 12 predizbornih obećanja

Pet partija koje su formirale vlast na nivou Republike Srpske (SNSD, DNS, SPRS, NDP i Ujedinjena Srpska) u prvoj godini svog mandata ispunile su 12 od ukupno 222 obećanja datih uoči Općih izbora...

Amina Izmirlić

Javna rasprava: Federacija BiH mora što prije uspostaviti Registar pedofila

Federacija BiH što prije mora uspostaviti Registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima, poruka je sa okruglog stola koji je u...

Alisa Karović